Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac
  • Pavol Pitoňák sa stane novým vedúcim pobočky Generali na Slovensku a obchodným riaditeľom pre Slovensko.
  • Marián Zelko sa stane novým členom predstavenstva a obchodným riaditeľom pre retail pre Českú republiku.
  • Katarína Bobotová bude po novom zastávať pozíciu riaditeľky transformácie, marketingu a zákazníckeho rozvoja.


Od 1. marca 2023 dochádza v predstavenstve Generali Česká pojišťovna, a. s. k personálnym zmenám. 

Juraj Jurčík, člen predstavenstva a vedúci pobočky Generali na Slovensku, sa rozhodol, že nebude zastávať súčasnú pozíciu, aby sa mohol dočasne venovať vlastným aktivitám. Juraj aj naďalej ostáva súčasťou Generali, v ktorej viac ako 25 rokov zastával rôzne manažérske pozície tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Pozíciu vedúceho pobočky Generali na Slovensku a obchodného riaditeľa pre Slovensko prevezme člen predstavenstva Pavol Pitoňák (v súčasnosti obchodný riaditeľ pre ČR), ktorý bude zároveň naďalej viesť útvary bankopoistenia a autopoistenia a cestovného poistenia aj v Českej republike. Pavol Pitoňák je úspešným manažérom s dlhoročnými skúsenosťami z poistného sektora tak na Slovensku, ako aj v Česku. Má na konte skvelé obchodné výsledky dosiahnuté na českom trhu, kde riadil jednu z najväčších transformácií distribučných sietí.  

Novým členom predstavenstva a obchodným riaditeľom pre retail pre Českú republiku sa stane Marián Zelko, ktorý viac ako 3 roky úspešne riadil útvar zákazníckeho rozvoja a marketingu. Pre Generali pracuje viac ako 11 rokov, pred príchodom do Česka bol zodpovedný za externú distribúciu, inovačný a strategický tím na Slovensku. 

Útvar zákazníckeho rozvoja a marketingu prevezme členka predstavenstva Katarína Bobotová, ktorá bude po novom zastávať pozíciu riaditeľky transformácie, marketingu a zákazníckeho rozvoja. Katarína Bobotová pracuje pre Generali od roku 2016, pričom tak na Slovensku, ako aj v Česku zodpovedala za HR, stratégiu  a riadila procesy transformácie spoločnosti. 

„Rok 2022 bol náročný z viacerých hľadísk. O to viac si vážim, že sme v oboch krajinách obhájili pozíciu úspešného a silného hráča, ktorému sa veľmi dobre darilo. Za týmto úspechom je náš silný česko-slovenský tím. Ďakujem Jurajovi, ktorý bol súčasťou slovenskej Generali od jej začiatku a významne prispel k jej úspechom. Aktuálne zmeny v našom predstavenstve poukazujú na význam prepojenia slovenských a českých aktivít. Mojim kolegyniam a kolegom z predstavenstva prajem v ich nových rolách veľa úspechov a teším sa na ďalšiu skvelú spoluprácu. Som presvedčený, že nové usporiadanie nám pomôže v napĺňaní našej stratégie celoživotného partnera,“ povedal Roman Juráš  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Generali Českej poisťovne a country manažér Skupiny Generali pre Českú republiku a Slovensko.

Vyššie uvedené zmeny sú ešte predmetom nevyhnutných úkonov pred príslušnými orgánmi dohľadu.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie