Skupina Generali opätovne potvrdila svoju pozíciu v Indexe trvalej udržateľnosti Dow Jones v európskom aj celosvetovom hodnotení (Dow Jones Sustainability World Index a Dow Jones Sustainability Europe Index).

Index trvalej udržateľnosti Dow Jones je porovnávací index, ktorý hodnotí jednotlivé spoločnosti z hľadiska ich aktivít a výkonnosti v oblasti udržateľnosti. Dlhodobé zaradenie skupiny Generali do Indexu je ocenením jej trvalého záväzku integrovať udržateľnosť do svojich obchodných aktivít v súlade s ambíciou celoživotného partnera.

Generali je súčasťou Net-Zero Asset Owner Alliance, skupiny medzinárodných investorov zriadenej Organizáciou spojených národov, ktorí sa zaviazali dekarbonizovať svoje portfóliá na nulové čisté emisie do roku 2050. Skupina Generali je tiež členom Net-Zero Insurance Alliance, ktorej cieľom je zapojiť globálnych lídrov v oblasti poisťovníctva s cieľom dosiahnuť do roku 2050 nulové čisté emisie skleníkových plynov pripadajúce na poistné portfóliá.

Marco Sesana, generálny riaditeľ skupiny Generali, v tejto súvislosti povedal: „Trvalá udržateľnosť je základom našej stratégie Lifetime Partner 24: Na ceste k rastu. Jej cieľom je plne integrovať udržateľnosť do nášho podnikania a postaviť ju do centra všetkých našich rozhodnutí. Uznanie v Indexe trvalej udržateľnosti Dow Jonespotvrdzuje náš záväzok voči všetkým našim zainteresovaným stranám a komunitám, v ktorých pôsobíme. Je to ďalší podnet na to, aby sme sa usilovali o udržateľný rast a prispievali k spravodlivejšej a lepšej spoločnosti.“

Indexy Dow Jones Sustainability™ World a Europe zahŕňajú globálnych a európskych lídrov v oblasti udržateľnosti, ktorých určila spoločnosť S&P Global prostredníctvom hodnotenia udržateľnosti podnikov (CSA).

Návrat na tlačové správy
Načítavanie