Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac

Celkové hrubé predpísané poistné Skupiny Generali vzrástlo za deväť mesiacov tohto roka na 59,8 miliardy eur (+1,3 %), a to vďaka pozitívnym výsledkom v poistení zodpovednosti za škodu (+10,3 %).

Segment životného poistenia zaznamenal pokles (-2,9 %). Čisté príjmy v životnom poistení dosiahli hodnotu 7,7 miliardy eur. Tento výsledok je podporený rastom v oblasti rizikového a investičného poistenia, čo je v súlade s plánovanou zmenou v portfóliu životného poistenia.

Prevádzkový výsledok naďalej rástol a dosiahol 4,8 mld. eur (+7,8 %) vďaka pozitívnym výsledkom v segmentoch životného poistenia a poistenia majetku a zodpovednosti. Kombinovaný ukazovateľ dosiahol úroveň 93,3 % (+2 p. b.). Marža nového biznisu bola vynikajúca a dosiahla 5,42 % (+0,68 p. b.)

Čistý zisk Skupiny bol stabilný a dosiahol 2 233 mil. eur (-0,8 %). Ak by sa Skupina po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu nevzdala svojich aktivít v Rusku a s tým spojených ruských investícií, čistý zisk by vzrástol na 2 374 mil. eur.

Mimoriadne solídna kapitálová pozícia podľa smernice Solvency II dosiahla výborný výsledok na úrovni 223 % (227 % v roku 2021).

Finančný riaditeľ Skupiny Generali, Cristiano Borean, povedal: „Výsledky za prvých deväť mesiacov tohto roka odrážajú solídnosť Skupiny postavenej na základoch našej stratégie zameranej na najziskovejšie obchodné línie a diverzifikované zdroje príjmov. To nám umožňuje naďalej vytvárať hodnotu napriek makroekonomickému prostrediu. Generali úspešne dosahuje udržateľný rast a neustále zvyšuje svoj prevádzkový výsledok, čo odráža efektívnu implementáciu nášho strategického plánu „Celoživotný partner 24: Na ceste k rastu“.”

Návrat na tlačové správy
Načítavanie