Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Maria Silvina Casullo zo spoločnosti La Caja, Generali v Argentíne, bola zvolená za najlepši obchodníčku v rámci Skupiny Generali vďaka jej poradenskému prístupu ku klientom a využívaniu digitalizovaných riešení.

V priestoroch budovy Starej prokuratúry  v srdci benátskeho Námestia svätého Marka sa konal 4. ročník súťaže Generali Global Agents Contest, v rámci ktorého bola vyhlásená Maria Silvina Casullo zo spoločnosti La Caja Generali z Argentíny za najlepšiu obchodníčku spoločnosti Generali v roku 2022.

Súťaže sa zúčastnilo viac ako 300 najlepších obchodníkov Skupiny Generali z celého sveta. Obchodníci boli hodnotení na základe kľúčových kritérií, medzi ktoré patrili digitalizácia, kontakt so zákazníkmi, produkcia a udržanie zákazníkov, ktoré sú základom ambície spoločnosti Generali v oblasti celoživotného partnerstva. Ocenení boli aj agenti, ktorí aktívne podporovali aktivity iniciatívy Generali s názvom The Human Safety Net, a to vrátane fundraisingu na podporu zraniteľných rodín a integrácie utečencov. The Human Safety Net otvorila svoje nové sídlo v nedávno zrekonštruovanej budove Starej prokuratúry (Procuratie Vecchie). Budova je teraz prvýkrát po 500 rokoch otvorená aj pre verejnosť.

Generálny riaditeľ Skupiny Generali Philippe Donnet povedal: „173 000 obchodníkov Generali sú dôveryhodnými poradcami pre milióny našich klientov na celom svete. Vďaka inovatívnemu prístupu ponúka Generali svojim klientom tú najlepšiu poistnú ochranu, pohotové asistenčné služby a preventívnu pomoc spĺňajúc pritom ich vyvíjajúce sa potreby. Naši obchodníci chápu, že zákazníci hľadajú starostlivosť, ktorá je bezproblémová, prispôsobená ich potrebám a poskytovaná prostredníctvom digitálnych riešení alebo osobných stretnutí. V rámci našej stratégie „Celoživotný partner 24: Na ceste k rastu“ sa snažíme udržať si prvé miesto v meradle spokojnosti zákazníkov NPS. Naši obchodníci zostávajú ústredným prvkom tohto cieľa a našej ambície zvyšovať hodnotu pre klientov všade, kde pôsobíme. Skupina Generali je tiež odhodlaná spolupracovať s našimi obchodníkmi a klientmi na podpore iniciatívy The Human Safety Net, ktorá poskytuje nevyhnutnú podporu znevýhodneným ľuďom na celom svete. Srdečne blahoželám všetkým účastníkom tohtoročnej súťaže.“

Obchodníci Generali na celom svete nachádzajú nové a inovatívne spôsoby, ako byť skutočnými celoživotnými partnermi pre klientov využívajúc technológie bez toho, aby stratili svoj ľudský prístup. Skupina Generali prišla so súťažou GAEC, aby odmenila a oslávila dynamický, empatický a inovatívny prístup obchodníkov, ich ducha inovácie, a vášeň a energiu, ktorú prinášajú zákazníkom, stelesňujúc tak ambíciu Skupiny Generali byť pre svojich klientov celoživotným partnerom.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie