Od 1. januára tohto roka si opravy hlavných bezpečnostných prvkov na vašom vozidle nemôžete robiť svojpomocne doma. Podľa nového zákona smie opravovať poškodenia bŕzd, riadenia, airbagov, zavesenia kolies a deformačných zón len oprávnený servis.

Začiatkom tohto roka vstúpila do platnosti novela zákona 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorá vodičom stanovuje povinnosť špecifické opravy na aute vykonávať len v nezávislom alebo autorizovanom autoservise. Platí to pre vozidlá kategórie M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005.

 „Ak pri dopravnej nehode alebo inej škodovej udalosti dôjde na vašom vozidle k poškodeniu jednej alebo viacerých častí, ktoré majú vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ako sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, je potrebné tieto poškodenia opraviť výhradne v autoservise,“ upozorňuje Anna Gajdárová, riaditeľka Úseku likvidácie poistných udalostí motorových vozidiel poisťovne Generali.

Zákon v praxi

V prípade poškodenia jednej z hlavných bezpečnostných častí má vozidlo pozastavenú prevádzku podľa §47 odsek 3 písm. c) a odsek 4 a 5 zákona č.106/2018 Z. z.. Následne má majiteľ vozidla 180 dní na odstránenie škôd v oprávnenom autoservise. Po oprave vydá servis potvrdenie a následne je majiteľ vozidla povinný absolvovať technickú kontrolu. Až po jej úspešnom absolvovaní možno  vozidlo opätovne prevádzkovať v rámci cestnej premávky. V prípade nevykonania opravy vozidla do 180 dní, je nutné vozidlo dočasne alebo trvalo vyradiť z evidencie.

Len autorizované servisy?

Zákon nestanovuje povinnosť využívať výhradne autorizované servisy. Vaše vozidlo si môžete dať opraviť v ktoromkoľvek autoservise, ktorý má prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla, vykonáva opravu vozidla na základe týchto informácií a používa požadované technické vybavenie na vykonanie opravy vozidla.

Poisťovňa Generali sa na túto legislatívnu zmenu včas pripravila a všetky autoservisy, ktoré spolupracujú s poisťovňou, spĺňajú zákonné požiadavky na technickú vybavenosť, ako aj odbornú znalosť opráv bezpečnostných prvkov.„Klientom v prípade škody na hlavných bezpečnostných prvkoch vozidla odporúčame kontaktovať naše asistenčné služby, ktoré získavajú zadarmo v rámci poistenia motorových vozidiel. Asistenčky klientov pošlú do najbližšieho nami zazmluvneného autoservisu, ktorý spĺňa zákonom stanovené požiadavky. Okrem toho, že celú dokumentáciu ohľadom opravy škody si poisťovňa vybaví priamo so servisom, budú  mať klienti zároveň istotu, že ich vozidlo bude opravené odborne a v súlade so zákonom,“ odporúča Anna Gajdárová z poisťovne Generali.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie