Počas Výročného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v talianskom Terste, bolo vymenované nové predstavenstvo Assicurazioni Generali na nasledujúce tri finančné roky, t. j. do schválenia účtovnej závierky za rok 2024.

Valnému zhromaždeniu boli predložené tri zoznamy:

  • Zoznam predložený odchádzajúcou správnou radou – väčšinový zoznam – získal 55,9 % hlasov.
  • Zoznam predložený akcionárom Caltagirone – prvý menšinový zoznam – získal 41,73 % hlasov.
  • Zoznam predložený pod záštitou Assogestioni – druhý menšinový zoznam – získal 1,9 % hlasov.

Zoznam, ktorý predložilo predchádzajúce predstavenstvo Assicurazioni Generali, si získal väčšinu hlasov akcionárov. Andrea Sironi, bývalý predseda talianskej burzy cenných papierov, sa stal novým predsedom predstavenstva Generali a Philippe Donnet potvrdil svoju pozíciu generálneho riaditeľa Assicurazioni Generali na jeho tretie funkčné obdobie.

Do nového predstavenstva boli zvolení z väčšinového zoznamu Clemente Rebecchini, Diva Moriani, Luisa Torchia, Alessia Falsarone, Lorenzo Pellicioli, Clara Furse, Umberto Malesci, Antonella Mei-Pochtler. Z prvého menšinového zoznamu boli zvolení Francesco Gaetano Caltagirone, Marina Brogi, Flavio Cattaneo.

Všetci zvolení riaditelia vyhlásili, že spĺňajú podmienky profesionality, bezúhonnosti a nezávislosti, ktoré sa vyžadujú podľa platných talianskych právnych predpisov pre poisťovne. Prvé zasadnutie novozvolenej správnej rady sa uskutoční v prvej polovici budúceho týždňa, na ktorom sa bude rokovať o vymenovaní členov orgánov spoločnosti.

Andrea Sironi, novozvolený predseda predstavenstva Generali, uviedol: „Je pre mňa cťou, že som bol zvolený za predsedu Assicurazioni Generali, skupiny s veľkou históriou, ktorá vždy zohrávala mimoriadne dôležitú úlohu v hospodárskom a finančnom systéme Talianska a Európy. Chcel by som vyjadriť svoju osobnú vďaku a ako aj poďakovanie celej Skupiny Gabrieleovi Galateri di Genolovi za vyváženosť, profesionalitu a odhodlanie, s ktorými viedol Generali počas uplynulých jedenástich rokov. Mojím záväzkom vo funkcii predsedu predstavenstva bude po vymenovaní predstavenstvom urobiť všetko pre to, aby som čo najlepšie zastupoval všetky zainteresované strany Generali – mojím hlavným cieľom je robiť to najlepšie pre spoločnosť a jej udržateľnú budúcnosť. S vedomím, že výsledok schôdze odráža vôľu väčšiny akcionárov, dúfam, že sa všetci môžeme spoločne angažovať v prospech nášho cieľa, ktorým sú záujmy spoločnosti Assicurazioni Generali.“

Philippe Donnet, znovuzvolený generálny riaditeľ Skupiny Generali, povedal: „Vedenie Generali víta výsledok valného zhromaždenia, ktoré potvrdilo dôveru v nami zvolenú stratégiu Celoživotného partnera 24: Na ceste k rastu. Spolu so zamestnancami Generali sme upevnili naše vedúce postavenie v Európe a stali sme sa celoživotným partnerom pre rastúcu základňu klientov. Zároveň sme posilnili inovácie a digitalizáciu, zvýšili zisky a plne integrovali udržateľnosť do nášho podnikania. Náš strategický plán ponúka jasnú víziu pre skupinu v roku 2024 a bude vytvárať hodnoty pre všetky zainteresované strany. Teším sa na spoluprácu s novou správnou radou, ktorá prinesie do Skupiny ďalšie zručnosti a odborné znalosti, aby sme tento plán úspešne zrealizovali.“

Návrat na tlačové správy
Načítavanie