Generali prináša ako jediná poisťovňa na slovenskom trhu špeciálne životné poistenie vytvorené presne na mieru ľuďom pracujúcim v administratíve. O tento segment rozširuje svoju ponuku inovatívneho životného poistenia vytvoreného špeciálne podľa potrieb jednotlivých skupín ľudí.

Poisťovňa Generali už pred dvoma rokmi predstavila nové segmentované životné poistenie, ktoré je prispôsobené rizikám vyplývajúcim z povolania, veku a pohlavia, a kryje aj špeciálne ohrozenia, ktoré nepokrýva žiadna štandardná ponuka. Po životnom poistení pre manažérov a právnikov, zdravotníkov, IT špecialistov a profesionálnych vodičov prichádza poisťovňa Generali so životným poistením vytvoreným špeciálne podľa potrieb ľudí, ktorí pracujú v administratíve.

„Ľudia pracujúci v administratíve sú vplyvom sedavého zamestnania a práce s počítačom náchylnejší na výskyt určitých ochorení a zranení a zároveň pre nich na trhu doteraz chýbala adekvátna alternatíva životného poistenia, ktorá by presne zodpovedala ich potrebám,“ vysvetľuje Peter Koštival, riaditeľ personálneho poistenia poisťovne Generali, rozhodnutie venovať ďalší segment administratívnym pracovníkom.

Presedíme deväť až desať hodín denne

Priemerný človek pracujúci v administratíve presedí denne približne deväť až desať hodín. Práve dlhodobé sedenie zvyšuje podľa viacerých výskumov riziko predčasnej smrti v súvislosti s rozličnými zdravotnými problémami. Už 90 minút neprerušeného sedenia zhoršuje zdravotný stav bez ohľadu na vek, pohlavie, index telesnej hmotnosti či cvičenie.

Práca v administratíve so sebou prináša celý rad negatívnych vplyvov na zdravie. Podľa odborníkov nie je priemerný človek schopný vzpriamene sedieť dlhšie ako tri minúty bez toho, aby nezmenil polohu do uvoľnenej pozície. Väčšina tak sedí nesprávne a hrbí sa, čo vyvíja negatívny tlak na stavce, väzivá, kĺby a svaly. Výsledkom je nielen chronická bolesť chrbtice, horšia flexibilita, ale napríklad aj problémy s medzistavcovými platničkami.

Vyššie riziko rôznych ochorení

Typickým príkladom ochorenia, ktoré súvisí so sedavým životným štýlom, je cukrovka 2. typu. Porucha metabolizmu, ktorá sa spája s cukrovkou, veľmi úzko súvisí s nedostatkom pohybu, so sedavým spôsobom života a s obezitou. A je to práve porucha metabolizmu, ktorá sa významne podieľa aj na vzniku iných ochorení z nedostatku pohybu, ako sú napríklad srdcovocievne ochorenia.

Prácu na počítači, dlhodobé sedenie a nosenie obtiahnutého oblečenia môže spôsobiť aj neprimeraný tlak na nervovú sústavu v anatomicky zúžených miestach. Asi najznámejším úžinovým syndrómom je karpálny tunel, ktorý sa vyskytuje práve prevažne u administratívnych pracovníkov, pričom ženy postihuje častejšie než mužov, a to dokonca v pomere 4 : 1.

Poistenie ochorení spojených s administratívou

Poistenie ochorení spojených s administratívou od poisťovne Generali reflektuje na tieto zdravotné ťažkosti, ktoré sa v zvýšenej miere vyskytujú práve u administratívnych pracovníkov. „Životné poistenie pre ľudí pracujúcich v administratíve vám pomôže, ak vám bude diagnostikovaná cukrovka II. typu s inzulínovou liečbou, podstúpite implantáciu kardiostimulátora alebo defibrilátora, operáciu karpálneho tunela či operáciu prietrže medzistavcovej platničky,“ vysvetľuje Peter Koštival z Generali.

Veľkou výhodou tohto poistenia je aj príspevok na prevenciu až do 500 eur, ktorý môžete využiťna lekárom navrhovanú kúpeľnú liečbu jedného z týchto ochorení. Ak si k tomuto poisteniu uzatvoríte aj poistenie Hospitalizácia a pre jednu z poistených diagnóz absolvujete kúpeľnú liečbu, poskytneme vám plnenie z tohto poistenia, a to pri každej z diagnóz.

Viac informácií o životnom poistení špeciálne pre pracovníkov v administratíve nájdete na www.generali.sk.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie