Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Predstavenstvo Skupiny Generali rozhodlo s okamžitou platnosťou ukončiť pracovný pomer s Lucianom Cirinom. Luciano Cirinà mal od 23. marca 2022 pozastavený výkon funkcie riaditeľa pre región Rakúsko, stredná a východná Európa a generálneho riaditeľa Generali CEE Holding. Rozhodnutie bolo prijaté z dôvodu porušenia jeho povinnosti lojality a závažného porušenia ďalších osobných povinností vyplývajúcich z jeho pracovnej zmluvy.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie