Aktuálne dianie na Ukrajine má vplyv na mnohé oblasti nášho života. Na finančných trhoch sa prejavuje poklesom spojeným s vysokou mierou kolísania hodnoty všetkých investičných nástrojov. Tieto výkyvy sa premietajú aj do životného poistenia s investičnou zložkou.

Ak máte uzatvorené životné poistenie s investičnou zložkou, v tejto súvislosti si zrejme kladiete otázky, ako môže táto situácia ovplyvniť jeho hodnotu a ako by ste sa v tejto situácii mali ďalej zachovať.

V týchto mimoriadnych situáciách, ktoré momentálne prežívame, je dôležité dodržiavať najmä dve základné investičné zásady:

  • Dodržte svoj plánovaný investičný horizont.
  • Dôverujte profesionálom, ktorí sa starajú o vaše investície.

Dodržanie vášho investičného horizontu je kľúčové

V čase dojednávania poistenia ste spoločne so zástupcom poisťovne prechádzali otázky týkajúce sa vašich potrieb, ako aj dôvody, prečo ste sa rozhodli investovať, na ako dlho a k akému cieľu majú finančné prostriedky slúžiť. Tieto odpovede si je dôležité opätovne pripomenúť a dodržať ich. Prípadný čiastkový odkup alebo zrušenie celej zmluvy pre vás nemusí byť výhodným riešením, či už z dôvodu poklesu a výrazného kolísania hodnoty podielových jednotiek zvolených fondov, ale aj pre možné poplatky.

Súčasná situácia môže znamenať príležitosť pre pravidelné investovanie

Ak máte uzatvorené životné poistenie s investičnou zložkou, investujete svoje poistné pravidelne. Aj v čase poklesu finančných trhov tak máte možnosť nakupovať podielové jednotky vami zvoleného fondu za výhodnejšie ceny. Práve v dodržaní princípu pravidelného investovania spočíva jeho najväčšia výhoda v priebehu turbulentných období, tak ako to bolo pri predchádzajúcich poklesoch v roku 2008 alebo po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie