Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Chatbot Leon je novinkou z dielne poisťovne Generali. Jeho úlohou je pomáhať klientom pri dokladaní potrebných dokumentov k poistnej udalosti. Klienti s Leonom urýchlia celú likvidáciu poistnej udalosti, vďaka čomu sa dostanú rýchlejšie k poistnému plneniu. 

Poisťovňa Generali ako inovačný líder na poistnom trhu pravidelne prináša rôzne inovácie, ktoré majú klientom zjednodušiť komunikáciu s poisťovňou, nahlásenie či likvidáciu poistných udalostí. Najnovšou inováciou z dielne Generali je chatbot Leon, ktorý pomôže klientom pri dokladaní potrebných dokumentov k poistnej udalosti.

Chýbajúca dokumentácia

„Najčastejšou príčinou, ktorá predlžuje likvidáciu poistnej udalosti, je nedoložená dokumentácia zo strany klienta. Klienti veľakrát nevedia, čo všetko nám pri hlásení poistnej udalosti online majú zdokladovať. Často tak po zaregistrovaní škody musíme od klienta dopytovať chýbajúce dokumenty, aby sme mohli pristúpiť k likvidácii škody. Takýto postup však zbytočne predlžuje riešenie poistnej udalosti a aj vyplatenie poistného plnenia,“ hovorí Juraj Páleš, senior manažér útvaru podpory a rozvoja likvidácie poisťovne Generali.

Klientom tak po novom pomáha s dokladaním dokumentov chatbot Leon. Chatbot prevedie klienta cez jednotlivé kroky a vyzve ho na doloženie požadovaných dokumentov, ktoré sú potrebné k úspešnému vyriešeniu  poistnej udalosti.

Ako chatbot Leon funguje?

Odkaz na chatbota posiela klientovi technik alebo likvidátor poisťovne po prešetrení škody, preverení zaslaných dokumentov a po predošlej dohode s klientom, ktorý súhlasí s týmto spôsobom doloženia chýbajúcich dokumentov.

„Klientovi príde buď formou SMS alebo e-mailu odkaz, prostredníctvom ktorého môže s pomocou chatbota vložiť požadovanú dokumentáciu k poistnej udalosti. Chatbot klienta  sprevádza celým procesom doloženia dokumentácie, pričom ho upozorní, ak chýba niečo, čo od neho poisťovňa požaduje,“ vysvetľuje Juraj Páleš z Generali.

Po otvorení odkazu môže klient potrebné dokumenty či fotografie jednoducho nahrať, a to buď z  uložených  podkladov, alebo môže fotografiu dokumentu či predmetnej škody odfotiť a nahrať priamo počas používania online aplikácie. Takto vložené dokumenty sú automaticky priradené ku konkrétnej škode a sprístupnené likvidátorovi poisťovne pre ďalšie šetrenie.

Ďalšia inovácia, ktorá pomáha

Tento spôsob doloženia dokumentov môžu klienti využiť aj pri obhliadke škody.

„V aktuálnej situácii uprednostňujeme dištančný spôsob obhliadky bez fyzickej prítomnosti technika na mieste škody a takéto  zdokumentovanie poškodenia je tak viac než vítané. Podobne ako pri videoobhliadke, či obhliadke menších škôd na vozidlách pomocou aplikácie Audasmart dbáme na pohodlie a zdravie našich klientov a rovnako tak aj zamestnancov,“ uzatvára Juraj Páleš.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie