Generali a Crédit Agricole Assurances vstúpili do exkluzívnych rokovaní o akvizícii La Médicale, dcérskej spoločnosti Crédit Agricole Assurances pôsobiacej v oblasti poistenia pre zdravotníkov. Transakcia tiež zahŕňa aj predaj časti portfólia spoločnosti Predica, ktoré aktuálne spravuje La Médicale, spoločnosti Generali France.

Spoločnosť La Médicale, založená v roku 1948, je popredným hráčom na trhu v oblasti poistenia zdravotníckych pracovníkov vo Francúzsku s ročným poistným vo výške 552 miliónov eur a s viac ako 600 000 poistnými zmluvami. La Médicale je tiež partnerom viac ako 300 000 klientov po celom Francúzsku a jej produkty sú distribuované prostredníctvom špecializovanej siete s takmer 125 obchodníkmi pôsobiacimi v 45 zastupiteľstvách.

Pre Generali predstavuje táto akvizícia kľúčovú strategickú príležitosť. Transakcia je plne v súlade so stratégiou „Generali 2021“ a potvrdzuje záväzok Skupiny dosahovať zisk a zároveň vytvárať hodnotu pre klientov v súlade s ambíciou stať sa celoživotným partnerom. Schopnosti a odborné znalosti La Médicale ponúknu Generali France príležitosť nadviazať silný vzťah so zdravotníckymi pracovníkmi, dôležitým klientskym segmentom. Transakcia posilní v Generali oblasť zdravia a ochrany, ako aj celkový biznis v segmente poistenia majetku a zodpovednosti vo Francúzsku zo strategického aj komerčného hľadiska. Akvizícia zároveň posilní aj ekosystém zdravotníckeho sektora Generali a rozšíri aj jej sieť obchodníkov vo Francúzsku.

Akákoľvek dohoda vyplývajúca z týchto exkluzívnych rokovaní prislúcha ešte schváleniu príslušných protimonopolných a regulačných orgánov. Očakáva sa, že transakcia sa uzavrie v polovici roka 2022.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie