Prevádzkový výsledok zaznamenal významný nárast na úrovni 4,4 miliardy EUR (+10 %), vďaka pozitívnemu vývoju v segmente životného poistenia, Asset Managementu a Holdingu. Stabilné výsledky dosiahla aj oblasť poistenia majetku a zodpovednosti, a to aj aj napriek vyššiemu počtu škôd spôsobených prírodnými katastrofami

Hrubé predpísané poistné vzrástlo na 54,9 miliardy EUR (+6,4 %),k čomu prispel segment životného poistenia (+6,5 %) a rovnako aj segment poistenia majetku a zodpovednosti (+6,2 %).

Čistý prírastok hodnoty v životnom poistení vzrástol na 9,5 miliardy EUR (+3 %).

Kombinovaný ukazovateľ je na úrovni 91,3 % (+1,6 percentuálneho bodu). Marža z nového biznisu životného poistenia dosiahla vynikajúcu úroveň 4,76 % (+0,66 percentuálneho bodu).

Čistý zisk vzrástol o 74 % a dosiahol 2 250 miliónov EUR (1 297 miliónov EUR za 9 mesiacov 2020).

Miera solventnosti bola mimoriadne solídna na úrovni 233 % (224 % FY2020). Finančný riaditeľ Skupiny Generali Cristiano Borean povedal: „Výsledky za prvých deväť mesiacov potvrdzujú vynikajúcu výkonnosť, technickú ziskovosť a solídny trend skupiny vo všetkých biznisoch s jedným z najvyšších ukazovateľov solventnosti v sektore. Čistý prírastok hodnoty v životnom poistení naďalej rastie, zatiaľ čo segment poistenia majetku a zodpovednosti zaznamenal stabilné výsledky aj napriek početným škodám spôsobených prírodnými katastrofami. Výsledky segmentu Asset Management naďalej rastú, a to aj vďaka našej multibutikovej stratégii. Tieto výsledky, ktoré sú plne v súlade s úspešným dokončením strategického plánu „Generali 2021“, sú pevným základom pre nový trojročný plán, ktorý predstavíme 15. decembra.“

Návrat na tlačové správy
Načítavanie