Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Na internete sa šíri nepravdivá informácia o tom, že ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 si nemôžu uzavrieť životné poistenie. Poisťovňa Generali však pri uzatváraní životného poistenia neskúma, či je alebo nie je klient zaočkovaný.

Viac ako 2 300 slovenských používateľov Facebooku zdieľalo začiatkom mája 2021 príspevky, podľa ktorých poisťovne odmietajú ponúkať životné poistenie zaočkovaným proti ochoreniu COVID-19. Ide však o nepravdivé tvrdenie. „Pri uzatváraní životného poistenia poisťovňa Generali neskúma, či je klient zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 alebo nie, rovnako tak neskúmame ani zaočkovanosť klienta proti iným ochoreniam,“ vyvracia šíriacu sa dezinformáciu Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

V rámci štandardného životného poistenia poisťovňa Generali zároveň riadne kryje akékoľvek komplikácie, ktoré nastanú po očkovaní jednou z vakcín, ktorými sa u nás očkuje. To platí pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ale aj akýmkoľvek iným ochoreniam, voči ktorým sa je u nás možné zaočkovať. „Ak sa klient zaočkuje vakcínou, ktorá je na Slovensku riadne schválená, a po očkovaní u neho nastanú nežiadúce účinky, následkom ktorých bude musieť byť napríklad hospitalizovaný v nemocnici, bude práceneschopný, bude mu diagnostikované závažné ochorenie a pod., poisťovňa Generali mu poskytne poistné plnenie v plnej výške tak, ako bolo dojednané v poistnej zmluve,“ vysvetľuje Peter Koštival z poisťovne Generali.

Klient má zo životného poistenia nárok na poistné plnenie aj v prípade, ak sa zaočkuje akoukoľvek schválenou vakcínou a napriek tomu sa nakazí ochorením COVID-19. „Poisťovňa v súvislosti s ochorením COVID-19 kryje zo životného poistenia napr. práceneschopnosť, hospitalizáciu alebo úmrtie. Len od začiatku tohto roka sme našim klientom vyplatili za poistné udalosti v súvislosti s ochorením COVID-19 už viac ako 745 tisíc eur,“ uzatvára Peter Koštival z Generali.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie