Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Generali prináša ako jediná poisťovňa na slovenskom trhu špeciálne životné poistenie vytvorené presne na mieru ženám a profesionálnym vodičom. O tieto dva segmenty tak rozširuje svoju ponuku inovatívneho životného poistenia vytvoreného špeciálne podľa potrieb jednotlivých skupín ľudí.

Generali ako prvá poisťovňa na slovenskom trhu vyvinula poistenie, ktoré je prispôsobené rizikám vyplývajúcim z povolania, veku a pohlavia, a kryje aj špeciálne ohrozenia, ktoré nepokrýva žiadna štandardná ponuka.

„V Generali si uvedomujeme, že každý klient je jedinečný a má rozdielne požiadavky na životné poistenie. Preto sme sa rozhodli ísť cestou segmentovaného prístupu a jednotlivým skupinám ľudí ponúknuť životné poistenie presne na mieru ich potrebám. Najnovšie rozširujeme našu ponuku o životné poistenie vytvorené špeciálne pre potreby žien a profesionálnych vodičov,“ vysvetľuje Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

Prvé poistenie na trhu špeciálne pre ženy

Ženy trápia niektoré ochorenia častejšie než mužov, mnohé vážne diagnózy dokonca postihujú výhradne ženy, ktoré zároveň čelia mnohým rizikám aj počas tehotenstva či pri pôrode dieťaťa. Preto Generali ako prvá poisťovňa na trhu vytvorila výnimočné životné poistenie presne na mieru a podľa najčastejších zdravotných komplikácií, ktoré sa týkajú práve žien. „Životné poistenie pre ženy ponúka nadštandardné krytie aj pre riziká, ktoré súvisia s tehotenstvom, materstvom či s inými typicky ženskými ochoreniami, a to bez ohľadu na vek. Navyše poistenie kryje aj riziko, že dieťatko sa narodí s vážnou vrodenou chybou,“ hovorí Peter Koštival z Generali. Poistenie kryje tri situácie, ktoré môžu nastať v živote každej ženy, a to tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie, narodenie dieťaťa s vrodenou chybou a vážne ženské operácie a ochorenia. Poistená klientka má pritom opakovane nárok na poistné plnenie za každé ochorenie, komplikáciu počas tehotenstva alebo pôrodu, ale aj za každé dieťa, ktoré sa narodí s vrodenou chybou.

Komplikácie počas tehotenstva

„Komplikácie počas tehotenstva sú u nás dlhodobo jednou z najčastejších príčin poistných udalostí zo životného poistenia u žien. V minulom roku tvorili celkovo v prípade žien komplikácie počas tehotenstva 4. najčastejšiu príčinu a v roku 2019 boli na 6. mieste,“ hovorí Koštival. Poistenie pre ženy pomáha práve v situáciách, keď sa tehotenstvo či pôrod skomplikujú a vzniknú neočakávané problémy, ako napríklad akútne indikovaný cisársky rez, eklampsia, ťažká preeklampsia, ruptúra maternice, popôrodná depresia a podobne.

Vrodená chyba postihuje približne 4 % detí

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií sa v roku 2018 narodilo 2 146 detí s vrodenou chybou, pričom najčastejšie išlo o vrodené chyby obehovej sústavy, svalov a kostry, močovej a genitálnej sústavy. „Životné poistenie pre ženy je unikátne práve vďaka špeciálnemu krytiu pre prípad narodenia dieťatka s vážnou vrodenou chybou. Tieto situácie sú obzvlášť náročné pre celú rodinu, keďže liečba takéhoto dieťatka je dlhodobá a náročná nielen z časového, ale aj finančného hľadiska,“ vysvetľuje Koštival.

Životné poistenie pre ženy poskytuje poistné krytie pre prípad narodenia dieťaťa s vrodenou chybou, ako je napríklad Downov syndróm, vrodené choroby srdca, obličiek, metabolické poruchy, ale aj vážne následky pôrodnej asfyxie a podobne. Naviac, pri mimoriadne vážnych vrodených chybách sa vypláca až 3 násobok poistnej sumy, ktorý rodine pomôže s výpadkom príjmu v prípade dlhodobej starostlivosti o dieťa jedným z rodičov, či pomôže s financovaním náročnej liečby.

Vážne ženské operácie

Okrem toho poistenie pomáha odstrániť problémy, ktoré súvisia s tehotenstvom a pôrodom, ako je napríklad rekonštrukcia jaziev po pôrode či operácia diastázy. Kryje aj zákroky, ktoré žene po náročnej liečbe pomôžu cítiť sa opäť vo svojej koži (rekonštrukcia jaziev na tvári po úrazoch či nádoroch, rekonštrukcia prsníka po mastektómii), a zahŕňa aj operácie a ochorenia prichádzajúce s vekom (operácia panvového dna, endometrióza, reumatoidná artritída a iné). „Poistenie pre ženy výborne dopĺňa aj poistenie závažných ochorení s dvojnásobným plnením pre typicky ženské formy rakoviny (rakovina prsníka, krčka maternice, tela maternice, vaječníkov), či poistenie hospitalizácie, ktoré kryje bez obmedzenia aj hospitalizáciu v súvislosti s rizikovým tehotenstvom,“ odporúča Koštival.

Poistenie špeciálne pre vodičov z povolania

Podľa prieskumu University College London, ktorý bol zameraný na profesionálnych vodičov menších nákladných áut, sa až 42 % vodičov počas svojej práce stalo účastníkmi nejakej škodovej udalosti alebo dopravnej nehody. Každá desiata nehoda si pritom vyžiadala zranenie samotného vodiča.

Nové životné poistenie pre profesionálnych vodičov od poisťovne Generali ponúka špeciálne poistné krytie najmä v situáciách, keď následkom dopravnej nehody dôjde k vážnym zraneniam. „Ak si vodič následkom dopravnej nehody vážne poškodí miechu, z poistenia trvalých následkov úrazu pri dopravnej nehode mu môže poisťovňa vyplatiť až 28 000 eur, ktoré mu pomôžu prekonať náročné obdobie bez príjmu,“ vysvetľuje Peter Koštival z poisťovne Generali.

Bonus za nezavinenú nehodu

Ak dôjde k zraneniam pri dopravnej nehode, ktorú poistený profesionálny vodič nezavinil, má dokonca nárok na dodatočný bonus v podobe zvýšenia poistnej sumy až o 30 %. Navyše, ak bude musieť profesionálneho vodiča v dôsledku zranení pri dopravnej nehode ošetriť lekár, môže využiť aj príspevok až do 300 eur na nákup výživových doplnkov, rehabilitácie či na zapožičanie zdravotníckych pomôcok.

Podľa viacerých výskumov každú piatu dopravnú nehodu zapríčiní únava alebo mikrospánok vodiča, pričom najohrozenejšou skupinou sú práve vodiči z povolania. Naša poisťovňa chráni vodičov aj v prípadoch, ak sa stane dopravná nehoda v dôsledku mikrospánku alebo nevoľnosti,“ hovorí Peter Koštival.

Pomoc pri odobratí vodičského oprávnenia

Zranenia následkom dopravnej nehody, ktoré spôsobia napríklad obmedzenú pohyblivosť zápästia, nemajú pri iných zamestnaniach taký negatívny vplyv ako v prípade profesionálnych vodičov. Tí totiž s akýmkoľvek trvalým poškodením rúk nemôžu ďalej vykonávať svoju prácu,“ upozorňuje Koštival. Nie je to však len poškodenie zápästia, ktoré u profesionálneho vodiča zapríčiní odobratie vodičského oprávnenia, ale napríklad aj ochrnutie, znížená citlivosť v nohách či výrazne zhoršený zrak až slepota. Aj v týchto prípadoch však môže pomôcť práve poistenie pre profesionálnych vodičov. „Ak v dôsledku choroby alebo úrazu bude profesionálnemu vodičovi odobraté vodičské oprávnenie, budeme poškodenému vodičovi vyplácať dohodnutý mesačný dôchodok, a to počas celého obdobia odobratia vodičského oprávnenia, maximálne však 10 rokov alebo do dosiahnutia 65 rokov veku vodiča. V závislosti od zvoleného krytia tak môže ísť o sumu až do výšky 400 eur mesačne,“ vysvetľuje výhody poistenia Koštival.

Invalidita aj srdcovo-cievne choroby

Vážne dopravné nehody môžu nielen zanechať trvalé telesné poškodenie, ale aj viesť k vzniku invalidity. Preto je dobré spolu s poisteniami pre profesionálnych vodičov uzatvoriť aj poistenie prémiovej ochrany či poistenie invalidity. Okrem toho sa celodenné sedenie za volantom nepriaznivo podpisuje pod zdravím a výrazne zvyšuje riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení, preto odporúčame myslieť aj na poistenie závažných ochorení, ktoré okrem iného kryje i ochorenia ako rakovina či mozgová mŕtvica.

Životným poistením vytvoreným špeciálne podľa potrieb žien a profesionálnych vodičov rozširuje poisťovňa Generali svoju unikátnu ponuku segmentovaných životných poistení. Aktuálne je možné v Generali dojednať životné poistenie s nadštandardným krytím na základe povolania (životné poistenie pre manažérov a právnikov, zdravotníkov, IT špecialistov a profesionálnych vodičov), pohlavia (poistenie pre ženy) a veku (poistenie pre seniorov).

Viac informácií o jednotlivých segmentoch životného poistenia nájdete na https://www.generali.sk/pre-obcanov/zivotne-poistenie/

Návrat na tlačové správy
Načítavanie