Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac
  • Fenice 190 je uvedený pri príležitosti 190. výročia Assicurazioni Generali, ktorá bola založená v roku 1831 v Terste.
  • Viac ako 1 miliarda eur už bola pridelená prostredníctvom 10 investičných fondov zameraných na infraštruktúru, inovácie a digitalizáciu, malé a stredné podniky, zelené bývanie, zdravotnícke zariadenia a vzdelávanie.
  • Pri príležitosti osláv 190. výročia sa po prvýkrát za 500 rokov otvorí pre verejnosť v Benátkach budova Starej prokuratúry, ktorá sa po rozsiahlej rekonštrukcii stala globálnym centrom siete The Human Safety Net.
  • Na trh bude uvedená iniciatíva EnterPrize pre najudržateľnejšie malé a stredné podniky.

Spoločnosť Generali, ktorá bola založená 26. decembra 1831 v Terste, sa dožíva 190 rokov. Toto historické výročie bude oslávené sériou iniciatív pre zamestnancov, obchodníkov, zákazníkov a komunity, v ktorých Skupina pôsobí. Pri tejto príležitosti chce Generali zanechať hmatateľnú stopu a pomôcť rozvoju v regiónoch, kde sa zrodila a prosperuje, uvedením investičného plánu Fenice 190 vo výške 3,5 miliardy eur na podporu obnovy európskych ekonomík ovplyvnených Covidom -19 začínajúc v Taliansku, Francúzsku a Nemecku, a následne pokračujúc aj vo všetkých európskych krajinách, v ktorých Generali pôsobí, a to počas piatich rokov trvania plánu.

Prvé mimoriadne iniciatívy plánu Fenice 190 boli zahájené už v roku 2020. Zamerané boli na riešenie následkov pandémie a zahŕňali investície na podporu malých a stredných podnikov a ekonomiky, ktoré už prekračujú stanovený cieľ 1 miliardy eur. K tejto sume sa Generali zaväzuje pridať 500 miliónov eur ročne po dobu nasledujúcich 5 rokov do udržateľného rozvoja prostredníctvom medzinárodných investičných fondov zameraných na infraštruktúru, inovácie a digitalizáciu, malé a stredné podniky, zelené bývanie, zdravotnícke zariadenia a vzdelanie.

Generálny riaditeľ Skupiny Generali, Philippe Donnet, uviedol: „Generali je jednou z mála spoločností na svete, ktorá sa môže pochváliť tak dlhou históriou. Disponuje mimoriadnym bohatstvom znalostí a skúseností, vďaka ktorým je schopná čeliť výzvam dneška a zároveň prispieva k lepšej budúcnosti pre komunity, v ktorých pôsobí, a to ako poisťovateľ, tak aj ako sociálny inovátor. 190. výročie nášho založenia pripadá na rok, v ktorom musíme prekonať najvážnejšiu globálnu krízu v povojnovej ére a zároveň položiť základy rozsiahleho globálneho oživenia. S Fenice 190 chceme byť na tejto ceste lídrom a investovať do budúcnosti s výraznou podporou najinovatívnejších, udržateľných a strategických sektorov pre opätovné naštartovanie európskeho hospodárstva a zároveň podporiť začlenenie tých, ktorých sa kríza dotkla najviac. “

Plán Fenice 190 sa realizuje prostredníctvom multi-butikovej platformy Generali Investments a je otvorený pre fondy tretích strán a inštitucionálnych investorov, ako aj pre všetky spoločnosti v Skupine, ktoré sa môžu podieľať na alokácii investícií na základe svojich vlastných cieľov. Výber iniciatív riadi investičný výbor Asset & Wealth Management Business Unit pod vedením generálneho riaditeľa Carla Trabattoniho a odborníkov na reálne aktíva, udržateľnosť, privátne ​​trhy, úvery a kapitál. Generálny riaditeľ spoločnosti Generali Real Estate Aldo Mazzocco je zodpovedný za výbor, ktorý využíva prístup založený v súlade so 17 cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN a konkrétnym cieľom na vytvorenie pozitívneho vplyvu na oživenie hospodárstva a reálnej ekonomiky v Európe.

Doteraz už bolo identifikovaných desať investičných príležitostí pre mnohostranný záväzok vo výške 1,05 miliárd eur na podporu európskych malých a stredných podnikateľov, zeleného bývania a infraštruktúry s osobitným zameraním na prechod na digitálne, zdravotné a energetické účely, ktoré sa výrazne zameriavajú na environmentálne a sociálne oblasti a udržateľnosť.

Oslavy 190. výročia Generali

Predseda Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, uviedol: „Skupina Generali chce dnes viac ako kedykoľvek predtým vybudovať spoločnú a udržateľnú víziu budúcnosti všetkých zúčastnených strán. V roku 2021, ktorý, ako dúfame, bude začiatkom hospodárskeho oživenia, oslavujeme naše výročie prostredníctvom mnohých iniciatív, ktoré kombinujú minulosť a budúcnosť a ponúkajú nové príležitosti pre rast. Zaviazali sme sa byť súčasťou rozvoja smerom k udržateľnejšej spoločnosti implementáciou ambiciózneho investičného programu Fenice 190. Zároveň plánujeme nadviazať na dlhoročne získavanie zručností a histórie v spoločnosti, aby mohla stimulovať vedomosti a inšpiráciu pre ďalšie generácie.“

Spoločnosť Generali oslavuje 190 rokov života sériou iniciatív, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka 2021.

V decembri bude dokončený projekt obnovy a renovácie Starej prokuratúry na Námestí sv. Marka v Benátkach. Budova Starej prokuratúry sa stáva globálnym centrom Nadácie The Human Safety Net a bude tak opäť prístupná verejnosti po prvýkrát po 500 rokoch

Globálna iniciatíva The Human Safety Net bola založená v roku 2017 s poslaním rozvinúť potenciál ľudí zo zraniteľných komunít, aby dokázali zlepšovať životné podmienky seba, svojich rodín a komunít. Programy poskytujú podporu rodinám s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov a podporujú integráciu utečencov prostredníctvom podpory ich podnikania. Iniciatíva THSN je v súčasnosti prítomná v 23 krajinách a úzko spolupracuje so sieťou viac ako 50 neziskových organizácií s cieľom maximalizovať jej pozitívny vplyv na komunity. Je to platforma pre sociálnu inováciu, ktorá bude v Benátkach hostiť špecializované aktivity a využívať priestory Starej prokuratúry na výmenu názorov o najnaliehavejších otázkach spoločnosti. Generali týmto sleduje svoj cieľ, ktorým je transformácia Benátok na hlavné mesto udržateľnosti. Na jeseň bude spustená EnterPrize, iniciatíva venovaná malým a stredným podnikom v Európe s cieľom povzbudiť ich k akceptácii a osvojeniu si udržateľných obchodných modelov, zviditeľniť tých, ktorí to už urobili, a podnietiť verejnú diskusiu o tejto téme. K dispozícii bude online platforma na zdieľanie najlepších postupov a s obsahom a informáciami o udržateľnosti. Zároveň bude predstavené prvé vydanie Bielej knihy o udržateľnosti vytvorenej na Univerzite Bocconi venovanej účinkom zavedenia princípov udržateľnosti do podnikania európskych malých a stredných podnikateľov.

Oslavy 190. výročia sa budú týkať Terstu – mesta, kde bola v decembri 1831 založená spoločnosť Generali – a miestnej komunity. V nových priestoroch v Palazzo Berlam, ktoré nedávno zrekonštruoval architekt Mario Bellini, budú verejnosti sprístupnené historické archívy spoločnosti v inovatívnom interaktívnom formáte. V Palazzo Berlam budú tiež zahájené kurzy a výučba v triede na Group Academy, novom globálnom školiacom stredisku.

V nadväznosti na tradíciu spoločnosti Generali skúmať súčasné problémy prostredníctvom jazyka reklamných plagátov dá spoločnosť piatim mladým talianskym a medzinárodným umelcom za úlohu tlmočiť päť kľúčových oblastí pre Skupinu prostredníctvom projektu „This is Tomorrow“, ktorého úlohou je vytvárať plagáty predstavujúce realitu novým spôsobom.

Viac ako 70 000 zamestnancov Skupiny bude súčasťou míľnika 190 rokov histórie. Prostredníctvom globálnej iniciatívy budú oslovení, aby povedali svoj osobný príbeh v spoločnosti Generali.  

V novej sekcii venovanej výročiu sa na webe Skupiny generali.com zobrazia hlavné iniciatívy a séria redakčného obsahu týkajúceho sa histórie spoločnosti Generali.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie