Zimné mesiace so sebou nesú zvýšené riziko vzniku poistných udalostí. Mínusové teploty, námraza, poľadovica a sneh spôsobujú každoročne početné škody na majetku, vozidlách, ale aj na zdraví.

Počas minulej zimy (december 2019 – február 2020) zaznamenala poisťovňa Generali celkovo 28 466 poistných udalostí v hodnote viac ako 29 miliónov eur. Až v 40 % šlo o poistné udalosti zo životného poistenia. Nasledujú škody z havarijného poistenia (23 %) a škody na majetku klientov (19 %).

Až tretinu tvoria pády

V zimnom období dochádza k nárastu poistných udalostí spôsobených pádom alebo pošmyknutím, pričom mesačne ide o stovky prípadov. Úrazy spôsobené pádom tvoria v zime až tretinu z celkového počtu škôd v úrazovom poistení. Najčastejšie sa pritom stretávame s úrazmi ako vyvrtnutie kolena, podvrtnutie zápästia, zlomeniny horných a dolných končatín. Časté sú aj odreniny tváre či vybitie zubov,“ vymenúva Adriana Körösiová, manažérka Odboru poistných udalostí životného poisteniapoisťovne Generali.

Ak dôjde k pádu alebo pošmyknutiu na zľadovatenom alebo neupravenom chodníku s následkom úrazu a poškodený má uzatvorené úrazové poistenie, škodu si môže uplatniť z tohto poistenia. „Evidujeme prípad, keď sa klient na neupravenom chodníku pošmykol, následkom čoho utrpel podvrtnutie kolena. Poistné plnenie za spôsobenú ujmu na zdraví bolo 400 eur. No zaznamenali sme aj prípad klienta, ktorému sme vyplatili poistné plnenie vo výške 3 360 eur za zlomeninu dolnej končatiny spôsobenú pádom na zľadovatenom chodníku,“  hovorí Adriana Körösiová. Zima je zvlášť riziková pre seniorov, u ktorých sa pád na zľadovatenom povrchu neraz končí vážnym úrazom. „Podľa našich štatistík skončí následkom pádu v nemocnici približne každý tretí senior vo veku 65 – 74 rokov a vo veku 75 – 84 rokov dokonca až 40 % z nich,“ upozorňuje.

Na požiar stačí už 3 milimetrová vrstva

Za škody na majetku počas minuloročnej zimy sme klientom vyplatili viac ako 5,6 milióna eur. „V zimných mesiacoch sa často stretávame s prípadmi potrhaných vodovodných trubiek a rozvodov kúrenia, či radiátorov. Tieto prípady sa stávajú najmä v neobývaných nehnuteľnostiach, akými sú napríklad rekreačné chaty. Takéto škody bývajú zvyčajne veľmi vysoké, pretože klienti zistia, že sa niečo stalo až s odstupom času, keď do nehnuteľnosti prídu,“ hovorí Marek Molda, manažér Odboru poistných udalostí majetkupoisťovne Generali.

Okrem toho medzi časté majetkové škody počas zimy patria najmä preborené strechy, poškodené altánky a skleníky, ktoré nevydržali nápor ťažkého vlhkého snehu, či zatečené steny a navlhnuté murivo, ale aj požiare, keďže v mrazoch ľudia viac kúria, často v podomácky vyrobených krboch alebo neodborne vyčistených komínoch.

Až v 46 % je príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Vyhorenie sadzí v komíne je dokonca v našej poisťovni na prvom mieste v príčinách požiarov domov. Riziko požiaru stúpa už vtedy, keď je na vnútornej stene komína usadená trojmilimetrová vrstva. Škody spôsobené požiarom sú pritom obrovské a v porovnaní s nimi sú náklady na poistenie a technickú kontrolu komína zanedbateľné,“ upozorňuje.

Najčastejšie vo februári a marci

Sneh spadnutý zo strechy môže poškodiť nielen váš majetok, ale spôsobiť škodu aj okoloidúcim či susedom. Štatistiky poisťovne Generali potvrdzujú, že najviac poistných udalostí z poistenia zodpovednosti klienti hlásia práve počas februára a marca, kedy zväčša dochádza k otepleniu a zo striech sa uvoľňujú väčšie kusy snehu a ľadu.

Každú zimu sa stretávame s prípadmi, keď dôjde k poistnej udalosti po páde snehu či ľadu zo strechy. Najčastejšie sú poškodené autá zaparkované pod strechou, na ktoré spadol ľad a sneh. Zaznamenali sme aj prípad, keď cencúľ spadol na kočík, dieťatku sa našťastie nič nestalo, kočík bol však zničený,“ hovorí Marek Molda z poisťovne Generali.

Strechu od snehu preto starostlivo upratujte. Za jej udržiavanie v takom stave, aby neohrozovala zdravie ľudí či majetok, je vždy zodpovedný majiteľ budovy. Ten má zo zákona povinnosť predchádzať vzniku škody aj namontovaním protisnehových zábran proti zosuvu snehu a ľadu, ak má strecha sklon 25 ° a viac.

Dodržujte dostatočný odstup

Až 39 % zo všetkých poistných udalostí počas minuloročnej zimy predstavovali škody z poistenia motorových vozidiel. V zimných mesiacoch totiž riziko vzniku škôd zvyšujú početné hmly, poľadovice, husté sneženie, snehové jazyky, ale aj mokrá vozovka. Na mokrej ceste je pri rýchlosti 50 km/hod priemerná brzdná dráha vozidla približne 19 metrov, na zasneženej vozovke 35 metrov a na zľadovatenej až  64 metrov. K tejto vzdialenosti si však treba prirátať aj reakčný čas vodiča, pri ktorom je potrebných ešte ďalších 7 až 14 metrov. Vhodné je preto vždy dodržiavať dostatočný odstup od auta pred vami,“ upozorňuje Anna Gajdárová, manažérka Odboru poistných udalostí motorových vozidielpoisťovne Generali.

Počas zimy môže škodu zapríčiniť aj neodhrnutý sneh z kapoty auta. Najčastejšie sa tieto situácie spájajú s nedisciplinovanými vodičmi dodávok alebo kamiónov s prívesom, kde je prístup na strechu auta či návesu komplikovanejší. „Ak idete práve za kamiónom alebo väčšou dodávkou udržujte si radšej väčší odstup. Z takýchto áut môžu okrem snehu odpadávať aj kusy ľadu, ktoré ľahko poškodia čelné sklo alebo karosériu,“odporúča Anna Gajdárová.

Nepríjemné situácie môžu spôsobiť aj tuhé mrazy, následkomčoho môže v nádrži zamrznúť palivo alebo majiteľ vozidla môže zostať niekde „visieť“ po tom, ako sa mu vybije autobatéria. V týchto situáciách však vodičovi pomôžu asistenčné služby, ktoré opätovne nabijú batériu alebo v prípade jej poruchy odtiahnu vozidlo do najbližšej opravovne.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie