Naša poisťovňa sa minulý týždeň stala súčasťou zoskupenia zodpovedne podnikajúcich firiem Business Leaders Forum.

Udržateľný rozvoj je pevnou súčasťou našej celosvetovej stratégie Generali 2021. Náš záväzok podnikať zodpovedne ide v ruka v ruke s našou ambíciou stať sa celoživotným partnerom našich klientov, zamestnancov, obchodníkov a obchodných partnerov. „Zodpovednosť a udržateľnosť vo všetkých smeroch má vplyv na naše rozhodnutia, aktivity a ďalšie kroky. Aj preto sme radi, že sme sa stali súčasťou Business Leaders Fora. Ide o firmy, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania. Je to ďalším potvrdením toho, že túto tému berieme vážne,“  hovorí Juraj Jurčík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali.  

Ako zodpovedná firma sa aktívne zaujímame o dianie v našich komunitách. Na pomoc znevýhodneným rodinám sme spustili pod hlavičkou iniciatívy The Human Safety Net a v spolupráci s Úniou materských centier jedinečný projekt Učenie pre život. Starostlivosť o našich kolegov – zamestnancov je pre nás mimoriadne dôležitá. Ich bezpečie, zdravie, spokojnosť, rozvoj a rast sú naše priority. Vytvárame priestor na vzájomnú diskusiu o tom, akým zamestnávateľom chce Generali byť. Prevencia a ochrana zdravia, ako aj majetku sú neodmysliteľnou súčasťou nášho biznisu. V rámci celospoločenskej osvety šírime v projekte Generali Balans odborné informácie a témy pomáhajúce predchádzať nepríjemným, častokrát nešťastným, životným situáciám.  

O BLF

Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility – CR, resp. CSR) na Slovensku. Zodpovedné podnikanie vnímame ako súčasť každodenných rozhodnutí firmy, ktorá sa snaží rešpektovať potreby všetkých svojich partnerov (stakeholderov).

Návrat na tlačové správy
Načítavanie