Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Naša poisťovňa sa minulý týždeň stala súčasťou zoskupenia zodpovedne podnikajúcich firiem Business Leaders Forum.

Udržateľný rozvoj je pevnou súčasťou našej celosvetovej stratégie Generali 2021. Náš záväzok podnikať zodpovedne ide v ruka v ruke s našou ambíciou stať sa celoživotným partnerom našich klientov, zamestnancov, obchodníkov a obchodných partnerov. „Zodpovednosť a udržateľnosť vo všetkých smeroch má vplyv na naše rozhodnutia, aktivity a ďalšie kroky. Aj preto sme radi, že sme sa stali súčasťou Business Leaders Fora. Ide o firmy, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania. Je to ďalším potvrdením toho, že túto tému berieme vážne,“  hovorí Juraj Jurčík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali.  

Ako zodpovedná firma sa aktívne zaujímame o dianie v našich komunitách. Na pomoc znevýhodneným rodinám sme spustili pod hlavičkou iniciatívy The Human Safety Net a v spolupráci s Úniou materských centier jedinečný projekt Učenie pre život. Starostlivosť o našich kolegov – zamestnancov je pre nás mimoriadne dôležitá. Ich bezpečie, zdravie, spokojnosť, rozvoj a rast sú naše priority. Vytvárame priestor na vzájomnú diskusiu o tom, akým zamestnávateľom chce Generali byť. Prevencia a ochrana zdravia, ako aj majetku sú neodmysliteľnou súčasťou nášho biznisu. V rámci celospoločenskej osvety šírime v projekte Generali Balans odborné informácie a témy pomáhajúce predchádzať nepríjemným, častokrát nešťastným, životným situáciám.  

O BLF

Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility – CR, resp. CSR) na Slovensku. Zodpovedné podnikanie vnímame ako súčasť každodenných rozhodnutí firmy, ktorá sa snaží rešpektovať potreby všetkých svojich partnerov (stakeholderov).

Návrat na tlačové správy
Načítavanie