Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Prevádzkový výsledok Skupiny Generali dosiahol v 3. kvartáli 4 miliardy EUR, a to vďaka pozitívnemu vývoju v segmente poistenia majetku a zodpovednosti, ako aj v oblasti asset managementu. Rast podporili aj nedávne akvizície Skupiny v rámci regiónu Rakúsko, stredná a východná Európa a Rusko a ďalších segmentov.

Technická výkonnosť bola potvrdená kombinovaným ukazovateľom na úrovni 89,7 % (-2,8 percentuálneho bodu) a marža nového biznisu dosiahla opäť výbornú úroveň 4,1 % (-0,18 percentuálneho bodu).

Celkové hrubé predpísané poistné dosiahlo úroveň 52 miliárd EUR (+ 0,3 %), vďaka pozitívnemu vývoju v životnom poistení (+ 0,4 % ). Segment životného poistenia dosiahol stabilný čistý prírastok prostriedkov v hodnote 9,3 miliardy EUR (-13 %), pričom technické rezervy zo životného poistenia dosiahli hodnotu 376,3 miliárd EUR (+1,9 %).

Ukazovateľ solventnosti podľa smernice Solvency II posilnil a nachádza sa na úrovni 203 %.

Čistý zisk Skupiny Generali dosiahol 1 297 miliónov EUR (-40 %), tento pokles je však výsledkom odpisov finančných aktív v hodnote 310 miliónov eur z dôvodu zníženia výkonnosti finančných trhov ovplyvnených pandémiou koronavírusu, príspevku v hodnote 100 miliónov eur pre Mimoriadny medzinárodný COVID-19 fond, ktorý založila Skupina Generali na pomoc v boji s koronavírusom, ako aj ostatných mimoriadnych nákladov v celkovej hodnote 256 miliónov EUR.

Po odrátaní výdavkov na Mimoriadny medzinárodný COVID-19 fond a výdavkov na riadenie záväzkov dosiahol upravený čistý zisk 1 629 milióna EUR (-13 %).

Cristiano Borean, finančný riaditeľ Skupiny Generali, vyhlásil: „Výsledky za prvých deväť mesiacov tohto roka naďalej preukazujú odolnosť spoločnosti Generali, o čom svedčia vynikajúce technické výsledky podporujúce celkový prevádzkový výsledok a kapitálovú pozíciu. V prostredí, ktoré je naďalej charakterizované silnými makroekonomickými a finančnými dopadmi prebiehajúcej pandémie, potvrdzuje Skupina Generali svoje silné stránky založené na vedúcej pozícii v Európe a predovšetkým na flexibilnom a diverzifikovanom obchodnom modeli sústredenom na maloobchod. Generali je odhodlaná byť naďalej celoživotným partnerom pre svojich zákazníkov prostredníctvom špecifickej pomoci, asistenčných služieb a podpory komunít, kde pôsobí, ako aj formou iniciatív, akým je aj Mimoriadny medzinárodný fond na pomoc v boji s ochorením Covid-19.“

Návrat na tlačové správy
Načítavanie