Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Základom každej dobrej poisťovne je kvalitná a rýchla likvidácia poistných udalostí. Práve poistné udalosti a postup poisťovne pri ich riešení určuje, či bude klient v konečnom dôsledku so svojou poisťovňou spokojný alebo nie. Spôsob, akým môže klient poistnú udalosť nahlásiť, priebeh samotnej likvidácie, ochota poisťovne vyjsť klientovi v ťažkej situácii v ústrety a empatický prístup zamestnancov sú v týchto situáciách kľúčové.

Klienti nahlásia poisťovni Generali každoročne tisíce poistných udalostí od škôd na majetku a na vozidlách až po tie na zdraví. Len v minulom roku Generali zlikvidovala približne 110 tisíc poistných udalostí, za ktoré svojim klientom vyplatila celkovo približne 80 miliónov eur. „V poisťovni Generali si uvedomujeme, aká dôležitá je pre klientov rýchla likvidácia. Neustále preto pracujeme na zlepšovaní našich služieb a zjednodušovaní našich procesov aj formou zavádzania množstva inovácií, aby mali klienti poistné plnenie čo najrýchlejšie k dispozícii,“ vysvetľuje Juraj Páleš, riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

Samozrejmosťou je tak v Generali nahlasovanie poistných udalostí prostredníctvom webu alebo Klientskej zóny, online sledovanie stavu poistnej udalosti, rýchla telefonická likvidácia menších škôd na majetku, videoobhliadka poistných udalostí, aplikácia na výpočet škody vozidla či dopredná likvidácia pri poistných udalostiach zo životného poistenia. „Vďaka týmto procesom dokážeme vo väčšine prípadov a po doložení všetkých potrebných dokladov ukončiť likvidáciu poistnej udalosti už do 5 pracovných dní od jej registrácie,“ hovorí Juraj Páleš z poisťovne Generali.

Hlásenie poistnej udalosti online

Dnes je bežné nahlasovať poistnú udalosť do poisťovne telefonicky. V mnohých prípadoch sa však následne nevyhnete doposielaniu potrebnej dokumentácie poštou či e-mailom. Preto je veľkým bonusom, ak má poisťovňa k dispozícii aj možnosť nahlásiť poistnú udalosť online. „Poistnú udalosť môžu klienti Generali nahlásiť jednoducho online prostredníctvom našej webstránky alebo Klientskej zóny, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob nahlasovania výrazne urýchľuje a uľahčuje nielen samotné hlásenie, ale aj spracovanie poistnej udalosti. Takto nahlásené škody sa totiž vo väčšine prípadov po nahlásení priamo zaregistrujú a číslo poistnej udalosti sa vytvorí úplne automaticky a bez potreby ďalšieho zásahu zamestnanca z kontaktného centra,“ vysvetľuje Juraj Páleš, riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

Výhodou takéhoto hlásenia je, že klient zadá len základné údaje o predmete poistenia, pričom všetky ostatné údaje sa načítajú automaticky zo zmluvy. Počas hlásenia poistnej udalosti vie klient priamo nahrať všetky elektronické dokumenty a po odoslaní hlásenia si stiahne sumárny dokument s nahlásenými údajmi.

V poisťovni Generali tento spôsob hlásenia poistnej udalosti využíva čoraz viac klientov. „V minulom roku nám klienti nahlásili prostredníctvom web portálov Generali alebo partnerov, ako aj prostredníctvom Klientskej zóny celkovo 69 707 poistných udalostí. Takmer dve tretiny škôd v roku 2019 tak boli zaregistrované online,“ dodáva Páleš.

Sledovanie stavu poistnej udalosti

Ak aj vás vždy zaujímalo, čo sa aktuálne deje s vašou poistnou udalosťou a či ste poisťovni dali všetko potrebné, mali by ste si vybrať poisťovňu, ktorá ponúka svojim klientom možnosť sledovať stav svojej poistnej udalosti. Predídete tým nielen početným telefonátom na infolinku poisťovne, ale aj prípadným zdržaniam pre nedodané dokumenty. „Klienti našej poisťovne môžu sledovať stav a riešenie svojej poistnej udalosti online. Hneď po nahlásení škody sa klientovi pridelí číslo zaregistrovanej poistnej udalosti, podľa ktorej môže svoju poistnú udalosť sledovať v priebehu jej riešenia. Systém ho zároveň upozorní, aké chýbajúce dokumenty ešte treba doložiť, aby sa poistná udalosť vybavila čo najrýchlejšie,“ vysvetľuje Juraj Páleš z poisťovne Generali.

Škody na majetku vyplatené obratom

Len v minulom roku zaregistrovala poisťovňa Generali 22 533 poistných udalostí z poistenia majetku, za ktoré svojim klientom vyplatila takmer 10 miliónov eur. „V poisťovni Generali si uvedomujeme, aké náročné je dať svoj domov čo najskôr do pôvodného stavu, ak nemáte k dispozícii potrebné financie. Tieto situácie sa snažíme našim klientom čo najviac uľahčiť, preto im menšie škody vyplácame do niekoľkých dní od zaregistrovania poistnej udalosti,“ hovorí Juraj Páleš.

Keďže pri menších škodách postačuje poisťovni Generali len informácia od klienta o vzniknutej škode spolu s doloženou fotodokumentáciou škody, celý proces je tak možné vyriešiť jednoducho a rýchlo telefonicky. „V prípade menších majetkových škôd, ktoré nevieme zlikvidovať prostredníctvom telefonického rozhovoru, ponúkame rýchlu výplatu poistného plnenia formou rozpočtu. Pri tomto spôsobe výplaty nemusí klient dokladať poisťovni účtenky ani faktúry za opravu,“ vysvetľuje.

Výhodná dopredná likvidácia

V prípade komplikovaných alebo skutočne rozsiahlych poistných udalostí zo životného alebo úrazového poistenia oceníte, ak vaša poisťovňa vypláca poistné plnenie formou doprednej likvidácie. „Vďaka rýchlemu stanoveniu dní nevyhnutného liečenia môžu mať klienti poistné plnenie k dispozícii už do štyroch dní a v polovici prípadov už do dvoch dní od zaregistrovania poistnej udalosti. To znamená, že klienti majú peniaze k dispozícii na svojom účte už počas liečenia následkov úrazu alebo ochorenia,“ hovorí Juraj Páleš z poisťovne Generali.

Klienti zároveň nemusia absolvovať časté návštevy u lekárov, čo je najmä v tomto období zvlášť rizikové. Na vyplatenie plnenia stačí poisťovni Generali doložiť len doklad z prvého vyšetrenia a nahlásiť poistnú udalosť. V roku 2019 využilo túto možnosť takmer 4 000 klientov.

Obhliadnutie škody na diaľku

Zvlášť v týchto dňoch je potrebné čo najviac eliminovať sociálny kontakt, preto je veľkou výhodou, ak vaša poisťovňa umožňuje obhliadnuť škody na diaľku prostredníctvom špeciálneho videohovoru. „Ako prvá na Slovensku prišla so systémom videoobhliadky práve poisťovňa Generali. Od marca, keď sa vplyvom koronavírusu urýchlilo jej spustenie, vykonali technici obhliadku škôd týmto spôsobom už približne 1 600-krát,“ približuje Ľubomír Bielik, vedúci oddelenia technikov poisťovne Generali.

Vďaka videoobhliadke dokáže technik poisťovne obhliadnuť škodu a spísať záznam pre likvidátora bez toho, aby prišiel osobne na miesto a stretol sa s klientom. Potrebujete na to len váš smartfón alebo tablet a prístup k internetu formou mobilných dát alebo wi-fi pripojenia. Tento spôsob nielen eliminuje riziko nákazy, ale dokonca aj výrazne šetrí čas, čím významne urýchľuje celý proces likvidácie a vyplatenia poistnej udalosti.

Rýchly výpočet škôd

Ak na vašom vozidle došlo k škode, určite oceníte aj aplikáciu Audasmart, s ktorou si dokážete vypočítať výšku nákladov na opravu daného poškodenia. Aj s touto novinkou prišla tento rok poisťovňa Generali. „Ide o riešenie, vďaka ktorému dokáže klient sám obhliadnuť poškodenie vozidla menšieho rozsahu a zároveň si vie vypočítať samotnú výšku škody na vozidle,“ vysvetľuje Juraj Páleš.

Ak technik poisťovne zhodnotí, že ide o škodu, pri ktorej nie je potrebné vykonať osobnú obhliadku, navrhne klientovi, aby ju zrealizoval vo vlastnej réžii s aplikáciou Audasmart. Klient si prostredníctvom tohto softvéru motorové vozidlo sám nafotí, pričom ho aplikácia navádza, ako poškodenie správne zdokumentovať. Následne aplikácia vypočíta výšku nákladov na opravu, a teda poistného plnenia, ktoré klient môže prijať alebo odmietnuť, ak s ním nesúhlasí.

Všetky dôležité informácie nájdete na www.generali.sk/s-nami/#likvidacia.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie