Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Silné dažde zasiahli v uplynulých dňoch viaceré regióny Slovenska a klientom poisťovne Generali spôsobili škody už za takmer 200 000 eur.

Poisťovni Generali bolo do dnešného rána v súvislosti so silnými dažďami  z uplynulých dní nahlásených 115 poistných udalostí. Ide najmä o škody na majetku následkom výdatných zrážok (88 tisíc eur) a záplav (86 tisíc eur). Celková výška doteraz nahlásených škôd je aktuálne 180 tisíc eur.

Klienti poisťovne Generali hlásia početné škody na súkromnom majetku. Ide najmä o zaplavené pivnice, pivničné priestory, garáže a dielne, ako aj zatečené steny a murivá. Hlásené sú aj škody na motorových vozidlách. Počet poistných udalostí bude v nasledujúcich dňoch ešte narastať o ďalšie doteraz nenahlásené škody.

Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobia povodne, záplavy a silné dažde, poisťovňa vypláca svojim klientom z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Konkrétne kryje tieto škody poistenie živelných rizík (atmosférické zrážky, povodne a záplavy). Náhradu vzniknutej škody na budovách, resp. nehnuteľnom majetku si klienti uplatnia z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení domácnosti, nábytku, spotrebičoch či oblečení im kryje poistenie domácnosti. Ak voda či vietor poškodia auto, poisťovňa preplatí škodu z havarijného poistenia. Len čo klient zistí, že na jeho majetku došlo k škode, je potrebné bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť do poisťovne (telefonicky, cez online formulár na webstránke), aby sme sa mohli vzniknutou škodou okamžite zaoberať.

Čo robiť pri poistnej udalosti

Ak klient zistí, že na jeho majetku došlo k škode, odporúčame túto škodu nahlásiť poisťovni čím skôr. Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd, vzniknuté škody si podrobne nafoťte. Dnes už majú aj mobilné telefóny pomerne dobré fotoaparáty, poisťovni tak postačia aj fotky odfotené na telefón.

Ak je to možné, je dôležité zabrániť ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu vzniknutej škody. Klientom zároveň odporúčame nafotiť aj každú zmenu, ktorú sú nútení urobiť, aby tak zabránili rozšíreniu škody. Z miesta škody je taktiež vhodné odpratať všetky veci, ktoré by následkom vzniknutej škody mohli podliehať ďalšej skaze.

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Klienti poisťovne Generali majú niekoľko možností, ako poistné udalosti nahlásiť. Odporúčame tak urobiť bezodkladne prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne, kde je možné priamo nahrať aj fotografie škôd. Nahlásiť škody je možné aj telefonicky na telefónnom čísle 02/38 11 11 17.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie