Poisťovňa Generali prináša jedinečné poistenie pre seniorov s doživotnou poistnou dobou. Nové životné poistenie poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti a slúži na finančné zabezpečenie pozostalých alebo pohrebných nákladov. Poistnú ochranu je možné rozšíriť o úrazové poistenie s bonusom užitočným príspevkom na rehabilitáciu alebo lieky až do výšky 300 eur. Zaujímavé sú aj asistenčné služby, ktoré poskytujú pomoc s prácami v domácnosti, nákupom či starostlivosťou o domáceho miláčika.

Poistenie má zmysel v každom veku a pri senioroch to platí dvojnásobne. Vekom sa totiž zvyšuje výskyt rôznych ochorení, ale najmä narastá riziko vzniku úrazu, a to nielen vtedy, ak senior žije aktívnym spôsobom života. Keď sa pozrieme na výšku súčasných dôchodkov a zároveň doplatkov za lieky či za potrebné rehabilitácie, poistenie je pre seniorov priam nutnosť. „Ponuka poistenia pre starších ľudí je na našom trhu značne limitovaná nielen vekom, kedy je poisťovňa schopná klienta ešte poistiť, ale aj ponukou, ktorá nie vždy úplne odzrkadľuje potreby seniora. Preto sme sa rozhodli zamerať ďalší segment v rámci životného poistenia práve na seniorov a vytvoriť pre nich špeciálne poistenie, ktoré na našom poistnom trhu nemá obdobu,“ vysvetľuje Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

Bez vekového obmedzenia

Životné poistenie pre seniorov poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti a slúži na zabezpečenie pozostalých či pohrebných nákladov. Veľkou výhodou tohto poistenie je jeho doživotná poistná doba. Väčšina poisťovní totiž ponúka štandardné životné poistenie len do 75. roku života. Čiže bežné krytie životného poistenia práve dovŕšením 75-tky zaniká. „V prípade životného poistenia pre seniorov od Generali je poistná ochrana na doplnkových poisteniach až do 85. roku života a pri poistení pre prípad smrti dokonca doživotná, čiže bez vekového obmedzenia,“ vysvetľuje Peter Koštival.

Pri vstupe do poistenia seniori nemusia mať obavu ani zo zdĺhavých návštev u lekára či komplikácií pri vstupe do poistenia vzhľadom na ich vek. „Pre vstup do poistenia stačí odpovedať na 4 jednoduché otázky,“hovorí.

Poistí aj zhodnotí

Seniori môžu prostredníctvom tohto poistenia využiť aj mimoriadne vklady. „Do poistenia môže klient na špeciálny účet vkladať mi­moriadne poistné, ktoré sa bude zhodnocovať pomocou Generali konzervatívnej investičnej stratégie. Tá je navrhnutá tak, aby zabezpečila stabilný výnos pri čo najnižšej miere podstupovaného rizika. Z vytvoreného špeciálneho účtu môže klient vyberať prostriedky podľa potreby až do jeho vyčerpania,“ vysvetľuje Peter Koštival.

Za 70 % úrazov môžu pády

S vyšším vekom sa automaticky spájajú aj početnejšie pády, ktoré neraz končia vážnejším úrazom. Seniori majú totiž kosti krehkejšie a náchylnejšie na zlomeniny. „Z našich štatistík vyplýva, že až za 70 % úrazov vo vyššom veku zodpovedajú práve ,obyčajné‘ pády. Nejde však len o pošmyknutia na zľadovatených chodníkoch, ale k pádom seniorov dochádza najčastejšie práve v ich domácnosti,“ upozorňuje Peter Koštival.

Deje sa tak napríklad pri naťahovaní za rôznymi predmetmi, nečakanej strate stability následkom kolísania tlaku či pri vstávaní zo stoličky, ale aj pri obyčajnom zakopnutí či pošmyknutí. Takéto situácie sa až v polovici prípadov končia zlomeninou končatín alebo rebier, časté je však aj narazenie kostí a kĺbov, otras mozgu či vykĺbenie, alebo natiahnutie šliach

V prípade pádov úrazy väčšinou sprevádza aj zápalová reakcia a opuchy spojené s dlhodobým obmedzením pohybu. V horších prípadoch sa s komplikovanými zraneniami môže senior dostať až na nemocničné lôžko a stráviť niekoľko dní, ak nie týždňov v nemocnici. „Podľa našich štatistík skončí následkom pádu v nemocnici približne každý tretí senior vo veku 65 – 74 rokov a vo veku 75 – 84 rokov dokonca až 40 % z nich,“upozorňuje Peter Koštival.

Až 5-násobok poistnej sumy

Práve pre tieto prípady je dôležité mať uzatvorené kvalitné úrazové poistenie. Seniori si môžu v rámci životného poistenia od Generali vybrať zo širokej škály úrazových pripoistení, ako je poistenie hospitalizácie úrazom, poistenie trvalých následkov úrazu či poistenie prémiovej ochrany, ktoré môžu seniorovi finančne pomôcť so zabezpečením liekov, rehabilitáciou či s potrebnou starostlivosťou. Ak úraz zanechá trvalé telesné poškodenie v rozsahu od 10 %, klientovi vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy podľa rozsahu trvalého následku, ktorý úraz spôsobil. Klient má možnosť dojednať si aj poistenie prémiovej ochrany a v prípade, že utrpí vážny úraz, ktorý zanechá trvalé telesné poškodenie vyššie ako 50 %, vyplatíme mu naraz celú poistnú sumu,“ hovorí Koštival.

V poistení trvalých následkov úrazu sa navyše uplatňuje aj tzv. progresia, čiže čím vážnejší úraz, tým vyššie poistné plnenie. Pri skutočne vážnych úrazoch, ktoré zanechajú trvalý následok v rozsahu 100 %, sa klientovi vyplatí až 5-násobok poistnej sumy. „Keby klient následkom úrazu prišiel napríklad o obličky a mal by uzatvorené poistenie s poistnou sumou 10 000 eur, vďaka progresii by sme mu vyplatili až 50 000 eur,“ uvádza Koštival.

Bonus k poisteniu až 300 eur

Ako bonus k poisteniu získavajú klienti užitočný príspevok až do výšky 300 eur, ktorý môžu využiť na nákup výživových doplnkov, rehabilitáciu či na prenájom a zapožičanie zdravotníckych pomôcok, a to v prípade, že si ich úraz vyžiada lekárske ošetrenie. V prípade vážnejšieho úrazu a nasledujúcej potreby hospitalizácie klienta vyplatí poisťovňa za každý deň strávený v nemocnici sumu, ktorú si klient sám stanoví pri uzatvorení poistenia. Navyše, poistenie obsahuje bonus – až dvojnásobné plnenie počas doby, keď bude hospitalizovaný na JIS.

Tretina seniorov žije osamote

Podľa viacerých prieskumov žijú mnohí seniori sami, často veľmi vzdialení od svojich najbližších, ktorí by im mohli byť v prípade potreby k dispozícii. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat žila v roku 2018 dokonca tretina ľudí starších ako 65 rokov osamote. V prípade týchto osôb je tak pomoc pri ich dlhšej imobilite nevyhnutná, aj tú môžu seniori využiť v rámci asistenčných služieb životného poistenia od Generali. „Ak sa v dôsledku úrazu alebo liečenia choroby poistený klient stane imobilným, bude odkázaný na pomoc iných alebo mu lekár nariadi pokoj na lôžku, životné poistenie mu pomôže s bežnými prácami v domácnosti, so starostlivosťou o domáce zviera, s nákupmi bežných domácich potrieb, narúbaním dreva v jesennom období, odhrnutím snehu počas zimy a s mnohým iným,“vymenúva Peter Koštival. Senior môže tieto služby využiť až 5-krát ročne, pričom v rámci jednej poistnej udalosti sa môže na asistenčné služby obrátiť 4-krát. To znamená, že ročne môže požiadať o pomoc dohromady až 20-krát a pomoc v domácnosti môže výhodne kombinovať podľa svojich potrieb. Okrem pomoci so starostlivosťou o domácnosť môže senior využiť aj kompenzáciu za nadštandardné ubytovanie v nemocnici. „Poistenému seniorovi preplatíme náklady na nadštandardné ubytovanie v nemocničnom zariadení až do výšky 35 eur na deň. Klient sa tak môže zotavovať z ochorenia alebo z úrazu v príjemnejšom prostredí,“ uzatvára Peter Koštival.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie