Eurochambres, európska organizácia obchodných a priemyselných komôr zastupujúca viac ako 20 miliónov podnikov, z ktorých vo viac ako 93 % prípadov ide o malé a stredné podniky, pôsobiacich v 43 rôznych európskych krajinách, uzavrela so spoločnosťou Generali memorandum o porozumení, v ktorom sa dohodli na spolupráci s cieľom propagovať a implementovať vznik „Pandemic Risk Pool“, združenia na boj proti budúcim rizikám pandémie.

Očakáva sa, že účasť na projekte „Pandemic Risk Pool“ sa rozšíri tak, aby zapojila európske inštitúcie, členské štáty EÚ a ďalšie vedúce európske subjekty do vytvárania verejno-súkromných partnerstiev a mechanizmov, ktoré poskytnú určitú formu ochrany proti budúcim rizikám pandémie.

Plány projektu „Pandemic Risk Pool“ nadväzujú na prístup Skupiny Generali k riešeniu núdzového stavu v súvislosti s ochorením covid-19 prostredníctvom založenia mimoriadneho medzinárodného fondu vo výške 100 miliónov EUR a plánu obnovy Európy, ktorý začala Európska únia na konci mája 2020.

Vytvorenie projektu „Pandemic Risk Pool“ bolo tiež predmetom konferenčného hovoru medzi generálnym riaditeľom skupiny Generali Philippom Donnetom a Valdisom Dombrovskisom, výkonným viceprezidentom Európskej komisie, ktorí spoločne diskutovali o možných riešeniach negatívneho dopadu ochorenia covid-19 a príspevku poistného sektora pri prekonaní tejto krízy.

Podľa Donneta predstavuje Európsky fond na oživenie hospodárstva silný znak toho, že Európa pomáha svojim občanom v čase krízy. Generali sa chce stať súčasťou tohto záväzku podporou európskej reakcie na covid-19, ktorá sa začala finančným príspevkom Generali v hodnote 100 miliónov eur, ktorý Skupina vložila do Mimoriadneho medzinárodného fondu založeného v marci na boj s koronavírusom.

Záväzok Skupiny sa rozširuje aj na zosúladenie hospodárskeho oživenia s prechodom na trvalo udržateľný rozvoj: z tohto dôvodu sa Generali pripojila k European Green Recovery Alliance, rozhodla sa nasmerovať takmer 1 miliardu eur na udržateľné hospodárstvo a bola prvou európskou poisťovňou, ktorá vydala zelený dlhopis.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie