The Human Safety Net, globálna iniciatíva spoločnosti Generali zameraná na pomoc ľuďom žijúcim v zraniteľných komunitách, vydala prvú správu, ktorá mapuje dva roky jej pôsobenia v Európe, Ázii a Latinskej Amerike.

Dva roky po svojom uvedení je iniciatíva The Human Safety Net (THSN) aktívna v 21 krajinách po celom svete, v rámci ktorých spustila tri programy založené na pomoc zraniteľným komunitám – konkrétne pomoc deťom s asfyxiou, pomoc deťom zo sociálne znevýhodnených rodín a pomoc utečencom ich integráciou prostredníctvom vlastných podnikov. Po dôkladnom výberovom procese sa iniciatíva THSN spojila so 46 poprednými mimovládnymi organizáciami a sociálnymi podnikmi, ktoré konajú spoločne ako jedna sieť s cieľom zvýšiť tak rozsah ich vplyvu. Do konca roka 2019 podporovala iniciatíva Skupiny Generali viac ako 30 000 ľudí, z toho približne 20 000 detí vo veku 0-6 rokov a 10 000 rodičov, a taktiež školila takmer 700 utečencov, ktorí založili viac ako 100 začínajúcich start-upov.

The Human Safety Net spája silné stránky neziskových organizácií a súkromného sektora. Iniciatíva je vytvorená na základe spoločnej metodiky jednotlivých programov a spoločného rámca na meranie dosiahnutých výsledkov. V rámci širších cieľov stratégie udržateľnosti Skupiny sa Generali zameriava na zvýšenie dopadu tohto hnutia v zmysle myšlienky ľudí pomáhajúcim ľuďom, ako aj mobilizáciou zručností svojich zamestnancov, obchodníkov, partnerov v rámci distribučných sietí a klientov. V roku 2019 zamestnanci a obchodníci Skupiny Generali strávili približne 20 000 hodín formou dobrovoľníckej pomoci v rámci iniciatívy The Human Safety Net.

Na udržanie úzkeho kontaktu so zraniteľnými komunitami, ako aj na zabezpečenie kontinuity programu počas núdzovej situácie COVID-19 sa zaviedli ďalšie mimoriadne projekty v rámci iniciatívy v hodnote viac ako 1 milión EUR na podporu bezprostredných potrieb (zdravotnícke súpravy, masky, laptopy a tablety) a investícií do digitálnych riešení (online platformy a aplikácie). Práve tie umožnia partnerom z mimovládnych organizácií podporovať tieto znevýhodnené komunity počas krízy, ale aj po nej a poskytnúť im tak príležitosti na vzdelávanie, zachovanie prístupu k základným službám a obmedzenie sociálnej izolácie tých najzraniteľnejších osôb. Týmto spôsobom celosvetová iniciatíva The Human Safety Net pomáha zmenšiť digitálnu priepasť v neziskovom sektore.

Predseda predstavenstva Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola a generálny riaditeľ Skupiny Generali, Philippe Donnet, vysvetlili: „Iniciatíva The Human Safety Net je súčasťou aktívneho záväzku našej spoločnosti. Zaoberá sa veľkými spoločenskými výzvami našej doby a je jedným z hlavných prínosov Generali k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného rozvoja. Pandémia koronavírusu zároveň poukázala na nerovnosti a zvýšila zraniteľnosť viacerých skupín obyvateľstva. V tomto období sa viac ako kedykoľvek predtým stali projekty iniciatívy THSN dôležitými pre posilňovanie spoločenstiev v rámci krajín, v ktorých Skupina pôsobí. Popri týchto činnostiach The Human Safety Net existujú aj ďalšie iniciatívy Generali na riešenie situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19, akým je Mimoriadny medzinárodný fond, ktorý bol spustený v marci tohto roka.“

Iniciatívu zastrešuje Fondazione Generali The Human Safety Net Onlus, ktorá bola založená v roku 2017 na podporu jednotlivých spoločností Skupiny pri koordinácii programov a aktivít v krajinách, v ktorých je iniciatíva The Human Safety Net aktívna. V roku 2019 bol príspevok z nadácie a od jednotlivých spoločností Skupiny do iniciatívy v hodnote 6,3 milióna EUR.

Úplný report aktivít iniciatívy THSN za rok 2019 nájdete na webstránke The Human Safety Net.

THE HUMAN SAFETY NET Human Safety Net je globálna iniciatíva ľudí, ktorí pomáhajú druhým. Naším poslaním je rozvinúť potenciál znevýhodnených skupín ľudí tak,  aby mohli zmeniť životy svojich rodín a komunít. Iniciatíva THSN podporuje 3 programy – na pomoc novorodencom s asfyxiou, deťom zo znevýhodnených rodín a utečencom.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie