Poisťovňa Generali ako prvá poisťovňa na slovenskom trhu prináša unikátne životné poistenie, ktoré je vytvorené na mieru vybraným profesiám. Nové segmentované životné poistenie kryje na rozdiel od štandardného životného poistenia aj špeciálne riziká, ktoré priamo súvisia s výkonom povolania, pričom zohľadňuje faktor stresu, vyhorenia, sedavého zamestnania či v prípade zdravotníckych pracovníkov riziko nákazy infekčným ochorením.

To, na aké ochorenia môžeme počas života ochorieť nepredurčuje len naša genetika, ale aj spôsob života, aký vedieme, a rovnako tak aj práca, ktorú vykonávame. „Pri povolaniach s vysokým pracovným nasadením s vysokou mierou zodpovednosti sa najčastejšie rozvinú choroby srdcovo-cievneho systému. Takmer rovnakým rizikom je u nich rozvoj psychických problémov. Pri sedavých zamestnaniach zasa môžeme pozorovať problémy s chrbticou,“ upozorňuje prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV.

Generali ako prvá poisťovňa na slovenskom trhu vyvinula poistenie, ktoré je prispôsobené rizikám vyplývajúcim z povolania a kryje aj špeciálne ohrozenia, ktoré nepokrýva žiadna štandardná ponuka.Určité skupiny povolaní sú totiž špecifické práve tým, že sa u nich častejšie než u iných profesií vyskytujú ochorenia, ktoré priamo súvisia s výkonom ich práce. „V poisťovni Generali sme si uvedomili potrebu zmeniť prístup k životnému poisteniu, ako ho poznáme dnes. V práci trávime veľkú časť života a naša profesia tak má veľký vplyv na ochorenia, ktorým môžeme čeliť. Tento fakt sme sa rozhodli zohľadniť pri tvorbe nového segmentovaného životného poistenia, aké na slovenskom poistnom trhu nemá obdobu,“ vysvetľuje Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

Nové životné poistenie od Generali je rozdelené do troch segmentov – Energický manažér a právnik, Ochranca zdravia a Počítačový mág. Každý zo segmentov pritom zahŕňa širšiu škálu rôznych povolaní. Tieto povolania charakterizuje častejší výskyt určitých ochorení, na ktoré je možné jednotlivé povolania špeciálne poistiť. Ochorenia, na ktoré máme predispozíciu, však dokážeme eliminovať včasnou formou a mierou prevencie. „Každý z nás môže svoj zdravotný stav do veľkej miery ovplyvniť svojim životným štýlom a tým, ako dokáže zvládať stresové situácie,“ konštatuje prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. Poisťovňa Generali sa podpore zdravého životného štýlu ako forme prevencie pri predchádzaní závažných ochorení venuje už dlhodobo, a preto sa rozhodla klientov motivovať k väčšej starostlivosti o svoje zdravie aj v rámci nového produktu. „Veľkou výhodou nového životného poistenia je okrem segmentácie na základe povolaní aj podpora zdravia klientov formou prevencie a príspevkov na lekárske prehliadky, očkovanie, seminár či rehabilitácie,“  hovorí Peter Koštival z poisťovne Generali.

Poistený klient má v rámci svojho segmentu nárok na preplatenie príspevku na prevenciu, ktorý je navrhnutý presne pre potreby daného segmentu, a to až do výšky stanoveného poistného limitu.

K novému životnému poisteniu si môže klient dojednať aj zvýhodnené cestovné poistenie na dobu neurčitú a poistenie občianskej zodpovednosti a prenosných smart zariadení, ktoré kryjú nielen poistenú osobu, ale aj jednotlivých členov domácnosti.

Ďalšou z výhod, ktoré ponúka poisťovňa Generali, je možnosť uzavrieť toto poistenie aj na diaľku prostredníctvom telefonického hovoru alebo videohovoru s obchodníkom. Celý proces uzatvorenia poistenia prebieha výlučne elektronicky. Klientovi je na e-mail zaslaný návrh poistnej zmluvy, ktorú je potrebné zaplatiť do 5 dní odo dňa vytvorenia návrhu. Namiesto podpisu slúži akceptácia platbou – čiže poistník vyjadrí súhlas s uzatvorením poistenia úhradou poistného.

Energický manažér a právnik*

Pre manažérov, riadiacich pracovníkov, politikov, právnikov či diplomatov vytvorila poisťovňa Generali unikátne Poistenie ochorení zo stresu. Práve pre tieto povolania je charakteristické vysoké pracovné nasadenie a veľká miera stresu, ktoré negatívne pôsobia na zdravie. Poisťovňa Generali ako jediná poisťovňa na trhu kryje v rámci Poistenia ochorení zo stresu aj syndróm vyhorenia a poskytuje aj poistnú ochranu na vybrané kardiovaskulárne ochorenia a operácie. V rámci podpory prevencie má klient nárok aj na 100-eurový príspevok na kardiovaskulárnu prehliadku, ktorú môže absolvovať každé tri roky, najviac však päťkrát počas celej doby poistenia.

Ochranca zdravia*

Práca v zdravotníctve je na 4. mieste v rebríčku povolaní, ktoré najčastejšie spôsobujú závažné zdravotné problémy a zároveň patrí k odvetviam, v ktorých sa najčastejšievyskytuje aj syndróm vyhorenia. Lekári, zdravotné sestry, sanitári či farmaceuti tak každý deň čelia veľkému náporu nielen na ich fyzické, ale aj psychické zdravie. Nové Poistenie zdravotníckych ochorení od Generali je jediné poistenie na trhu vytvorené špeciálne na mieru skutočným rizikám, ktoré sa pri práci v zdravotníctve vyskytujú. Poistná ochrana kryje aj prenosné infekčné ochorenia, ako je hepatitída, osýpky, tuberkulóza či svrab. Zdravotníci sú taktiež krytí aj v prípade operácie prietrže medzistavcovej platničky či čoraz častejšie sa vyskytujúcemu syndrómu vyhorenia. Špeciálnym bonusom je aj príspevok až do výšky 500 eur na očkovanie alebo seminár.

Počítačový mág*

Dlhodobé sedenie a práca s počítačom výrazne vplýva na zhoršenie zdravotného stavu a výrazne zvyšuje riziko vzniku ochorení chrbtice, očí, hemoroidov, chronických ochorení či syndrómu karpálneho tunela. Tieto ochorenia sa často spájajú s profesiou analytikov, informatikov, stavebných projektantov či grafikov. Nové Poistenie ochorení z počítača kryje klientov pre prípad operácie vyplývajúcej zo sedavej práce, ako je operácia prietrže medzistavcovej platničky, očí, hemoroidov či syndrómu karpálneho tunela. Klienti naviac získavajú aj príspevok na rehabilitácie predpísané ortopédom, ako prevenciu pred podstúpením operácie prietrže medzistavcovej platničky, a to až do výšky 500 eur.

*Viac informácií o jednotlivých segmentoch sa dozviete TU.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie