Poisťovňa Generali v súvislosti s aktuálnou situáciou zavádza viaceré inovácie, v snahe čo najviac preniesť celý poistný proces do on-line prostredia. Po inovatívnom obhliadaní škôd prostredníctvom videoobhliadky teraz poisťovňa Generali prichádza s možnosťou dojednať si životné poistenie La Vita aj na diaľku, bez potreby osobného kontaktu či návštevy lekára.

Klienti poisťovne Generali si už môžu uzavrieť z pohodlia domova aj životné poistenie, a to akceptáciou poistnej zmluvy jej zaplatením. Takýto postup doteraz nebol možný, keďže životné poistenie patrí medzi komplexné produkty, ktoré sa vytvárajú každému klientovi na mieru jeho potrebám. Zároveň klient pri uzatváraní životného poistenia musel zdokladovať viaceré dokumenty, ako aj so sprostredkovateľom vyplniť zdravotný dotazník. „Klientov, ktorí majú záujem o životné poistenie, nechceme vystavovať riziku ohrozenia ich zdravia z dôvodu osobnej návštevy pobočky či ich lekára. Zároveň si uvedomujeme, že potreba poistenia narastá práve v týchto ťažkých časoch. Klientom preto ponúkame možnosť dojednať si životné poistenie La Vita aj na diaľku, a to akceptáciou zaplatením,“ hovorí Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

Obchodník môže uzatvoriť životné poistenie bez potreby stretnutia sa s klientom a celý proces uzatvorenia poistenia prebieha výlučne elektronicky. „Obchodník sa skontaktuje s klientom, ktorý si chce uzatvoriť životné poistenie prostredníctvom videohovoru alebo klasického telefonického hovoru. Na základe potrieb klienta a analýzy jeho finančnej situácie obchodník pripraví klientovi ponuku životného poistenia na mieru jeho potrebám. Následne si ju spoločne prejdú a ak klient so znením poistnej zmluvy súhlasí, môže sa prejsť k jej uzatvoreniu,“ vysvetľuje Peter Koštival z poisťovne Generali.

Klientovi je na e-mail zaslaný návrh poistnej zmluvy, ktorú je potrebné zaplatiť do 5 dní odo dňa vytvorenia návrhu. Namiesto podpisu slúži akceptácia platbou – čiže poistník vyjadrí súhlas s uzatvorením poistenia úhradou poistného. „Pre akceptáciu poistnej zmluvy platbou však môže byť na poistnej zmluve poistená len jedna dospelá osoba, ktorá je zároveň poistníkom a / alebo deti do 18 rokov, pričom detí môže byť na tejto poistnej zmluve poistených viacero. Poistník však musí byť ich zákonným zástupcom,“ vysvetľuje podmienky akceptácie platbou Koštival.

Pre uzatvorenie poistenia týmto spôsobom však ročné poistné za celú zmluvu po zľavách a prirážkach nemôže presiahnuť sumu 1 000 eur. Veľkou výhodou tohto spôsobu uzatvorenia životného poistenia je taktiež začiatok platnosti poistenia. Zmluva vstupuje do platnosti už nasledujúci deň po vytvorení návrhu na poistenie a klient tak nemusí čakať na akceptáciu poistnej zmluvy zo strany poisťovne. Systém poisťovne Generali, San Marco portal, je totiž vytvorený tak, že na základe odpovedí klienta v zdravotnom dotazníku dokáže až v 80 % prípadov vyhodnotiť zdravotný stav klienta úplne automaticky bez potreby ďalšieho zásahu ľudského faktora. Väčšina našich klientov, ktorým bol zdravotný stav vyhodnotený systémom, tak nemusí dokladať lekárske správy, čo môže byť práve v tomto období obzvlášť komplikované a rizikové.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie