Poisťovňa Generali zaznamenáva denne množstvo dopytov klientov na krytie ich poistenia v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19. Najviac otázok klientov sa týka najmä životného poistenia a prípadného plnenia v súvislosti s koronavírusom.

Prinášame preto prehľad všetkých poistení a pripoistení životného poistenia od poisťovne Generali, z ktorých majú klienti v prípade ochorenia na koronavírus nárok na poistné plnenie. Zároveň pripomíname, že poisťovňa Generali nemá epidémiu spôsobenú vírusovým ochorením COVID-19 vo výlukách.

POISTENIE PRÁCENESCHOPNOSTI

Ak má klient v rámci svojho životného poistenia uzatvorené poistenie práceneschopnosti a ochorie na vírusového ochorenie COVID-19 má nárok na poistné plnenie z tohto poistenia. Ak sa klient nachádza v karanténe z dôvodu podozrenia alebo možného výskytu koronavírusu, ale prítomnosť vírusu mu nebola potvrdená, nárok na poistné plnenie nemá.

POISTENIE HOSPITALIZÁCIE

V prípade, ak má klient v rámci životného poistenia pripoistenú Hospitalizáciu a z dôvodu ochorenia na koronavírus bude hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení, môže požiadať o vyplatenie poistného plnenia aj z tohto krytia a poistné plnenie mu bude riadne vyplatené.

OŠETROVNÉ

Pri nároku na poistné plnenie sa poisťovňa Generali v súvislosti s aktuálnou situáciou rozhodla pre proklientský krok. Rodičom, ktorí v dôsledku ochorenia dieťaťa na potvrdenú infekciu COVID-19 zostanú doma toto dieťa ošetrovať, poisťovňa Generali riadne vyplatí poistné plnenie z tohto poistenia, a to aj napriek tomu, že v zmysle Osobitých poistných podmienok by klient na takéto poistné plnenie nemal nárok.

POISTENIE KRYJÚCE RIZIKO SMRTI

Poisťovňa Generali pristúpi k riadnej výplate poistného plnenia aj v prípade, ak dôjde následkom ochorenia COVID-19 k úmrtiu klienta, ktorý mal uzatvorené poistenie kryjúce riziko smrti.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie