Aktuálna situácia dolieha výrazne aj na podnikateľov, ktorí sa obracajú na poisťovňu Generali s mnohými otázkami v súvislosti s vládnymi nariadeniami pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Prinášame preto prehľadný sumár najčastejších otázok a odpovedí v súvislosti s poistením podnikateľov a aktuálnou situáciou.

Chcem dojednať poistenie podnikateľov, ale keďže sme dvaja konatelia, musíme všetko v mene spoločnosti podpisovať obaja. Ako môžeme teraz postupovať?

Poistenie je možné uzavrieť aj bezkontaktným spôsobom, a to zaplatením prvej splátky poistného. V prvom rade je potrebné kontaktovať vášho sprostredkovateľa poistenia, ktorý vám zašle mailom návrh poistnej zmluvy spolu s platobnými inštrukciami.

Čo v prípade, ak potrebujem upraviť existujúcu poistnú zmluvu?

Poisťovňa Generali pristupuje ústretovo aj k úprave existujúcich poistných zmlúv. Aj v tomto prípade je potrebné obrátiť sa najskôr na sprostredkovateľa poistenia, ktorý zabezpečí vyhotovenie požadovaného dodatku poistnej zmluvy. Následne sprostredkovateľ poistenia zašle sken podpísaného dodatku na mailovú adresu správy poistenia. Originál dodatku postačuje doručiť dodatočne.

V poistnej zmluve mám dohodnutú ročnú splátku poistného. Avšak momentálne, aj z dôvodu výpadku príjmov mojej podnikateľskej prevádzky, nie som schopný splátku uhradiť. Ako mám postupovať, aby som neprišiel o poistnú ochranu?

Poisťovňa Generali chápe aktuálnu neľahkú situáciu, ktorej čelia mnohí podnikatelia. V týchto prípadoch odporúčame klientom poisťovňu včas informovať prostredníctvom sprostredkovateľa o probléme s platením poistného (t. z. pred dátumom splatnosti). Situáciu klienta vyhodnotíme a môžeme dohodnúť úpravu frekvencie splátok, napríklad na štvrťročnej alebo mesačnej báze. Predpis poistného na úhradu prichádza klientom v dostatočnom predstihu, aby tak vedeli vyhodnotiť situáciu a včas zareagovať. Legislatíva totiž presne určuje termíny automatického zániku poistenia v prípade nezaplatenia poistného.

Musel som odstaviť svoju podnikateľskú prevádzku v súvislosti s vládnym nariadením. Má to vplyv na poistenie?

V súvislosti s aktuálnou situáciou pristúpila poisťovňa Generali k úprave definície takzvanej riadne využívanej prevádzky. To znamená, že ak budú počas obdobia zastavenia prevádzky zabezpečené nasledujúce opatrenia, akceptujeme ich ako naplnenie požiadaviek na riadne prevádzkovanú stavbu v súlade s podmienkami poistnej zmluvy:

  • Ak klient zabezpečí dohľad nad predmetom poistenia strážnou službou alebo prostredníctvom elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS), elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), kamerovým systémom (CCTV) alebo kontrolu všetkých vstupných dverí do objektov, brány do areálov, funkčnosti zámkov a uzatvorenia okien aspoň na týždennej báze.
  • Kľúče od zaparkovaných áut v areáli prevádzky budú prístupné na jednom mieste, aby v prípade nutnosti bolo možné vozidlá preparkovať tak, aby pri zásahu hasičského záchranného zboru nebránili vstupu, manipulácii alebo samotnému zásahu.

Ako môžem nahlasovať poistnú udalosť?

V týchto dňoch vám odporúčame nahlasovať poistnú udalosť prostredníctvom Klientskej zóny alebo našej webovej stránky v sekcii Poistná udalosť, kde nám jednoducho a za pár minút nahlásite poistnú udalosť z bezpečia domova. Výhodou nahlasovania poistnej udalosti prostredníctvom našej stránky alebo Klientskej zóny je zároveň aj aktuálny prehľad o riešení škody či potreby doloženia chýbajúcej dokumentácie. Hlásiť poistnú udalosť je zároveň možné aj prostredníctvom nášho Kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 38 11 11 17, pričom od vás budeme potrebovať číslo poistnej zmluvy, krátky opis škody a telefónne číslo, na ktorom vás môžeme v prípade potreby kontaktovať. V prípade škody na majetku alebo na motorovom vozidle je zároveň potrebné túto škodu podrobne nafotiť. Dnes už majú aj mobilné telefóny pomerne dobré fotoaparáty, postačia nám tak aj fotky odfotené na telefón.

Predĺži sa z dôvodu tejto mimoriadnej situácie riešenie mojej poistnej udalosti, ako aj vyplatenie poistného plnenia?

V poisťovni Generali robíme všetko pre zachovanie kontinuity našich služieb. Naši likvidátori pracujú na riešení poistných udalostí tak ako doteraz, len s tým rozdielom, že pracujú z bezpečia svojho domova. Aktuálna situácia by tak na riešenie poistných udalostí, ako aj výplatu poistných plnení nemala mať žiaden dopad.

Sú vaše pobočky otvorené, ak potrebujem niečo vybaviť?

S prihliadnutím na aktuálnu situáciu a zachovanie bezpečia našich zamestnancov, ako aj našich klientov sme pristúpili k uzatvoreniu niekoľkých pobočiek. Otvorené však naďalej zostávajú pobočky v krajských mestách. Pobočky, ktoré zostali otvorené, sú naďalej v plnej prevádzke, pričom niektoré z nich fungujú v skrátenom režime otváracích hodín. Z toho dôvodu vám odporúčame informovať sa o otváracích hodinách vopred telefonicky. Kontakt na jednotlivé pobočky nájdete na našej stránke. Vstup do pobočiek je však možný len s rúškom alebo inou pokrývkou tváre. Klientov zároveň vybavujeme výhradne po jednom. Ak návšteva pobočky nie je nevyhnutná, odporúčame vám kontaktovať nás primárne prostredníctvom nášho Kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 38 11 11 17.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie