Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovňa Generali upozorňuje klientov, ktorí v tomto období plánujú vycestovať do zahraničia, že cestovné poistenie, ktoré majú uzatvorené, stráca svoju platnosť vyhlásením 3. stupňa cestovného odporúčania – necestovať do žiadnej krajiny sveta Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré je platné od 16. marca.

Ak sú klienti aktuálne vycestovaní v zahraničí, ich povinnosťou je neodkladne sa vrátiť domov. Repatriáciu Slovákov späť do vlasti zabezpečuje Ministerstvo zahraničných vecí. Viac informácií o tom, ako je potrebné postupovať, sa dozviete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

Klientom, ktorí uviazli v zahraničí a aktuálne čakajú na repatriáciu domov, poisťovňa Generali bezplatne predlžuje platnosť cestovného poistenia, a to až do ich návratu späť na Slovensko.

Bezplatné predĺženie platnosti cestovného poistenia však platí iba pre tých klientov, ktorí si v zahraničí úmyselne nepredĺžili pobyt a aktívne sa snažia dostať domov. V prípade, ak sa v čase tohto vyhlásenia poistený nachádza v zahraničí a napriek tomu túto krajinu neopustí a ani nepožiada Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí o repatriáciu späť do vlasti, stráca poistnú ochranu vyplývajúcu z jeho cestovného poistenia.

Poisťovňa Generali zároveň predĺžila platnosť cestovného poistenia aj tým klientom, ktorí uviazli v zahraničí priamo v karanténe (napríklad uzavretý hotel, výletná loď a pod.) z dôvodu koronavírusu, a nemajú tak možnosť vrátiť sa späť do vlasti v plánovanom termíne. Klientom poisťovne Generali, ktorí aktuálne uviazli v zahraničí, je v prípade potreby naďalej k dispozícii asistenčná služba na telefónnom čísle +421 2 58 57 22 66.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie