Vzhľadom na mimoriadnu situáciu so šírením vírusového ochorenia COVID-19 prinášame klientom praktické rady, ako postupovať pri uzatvorení alebo potrebe úpravy poistných zmlúv, hlásení poistných udalostí, ako aj pri obhliadkach škôd s prihliadnutím na elimináciu sociálnych kontaktov.

Poisťovňa Generali funguje v týchto dňoch naďalej v plnej prevádzke pre klientov aj obchodných partnerov, avšak v režime, ktorý umožňuje maximálnu ochranu všetkých zúčastnených.Hlásenie poistných udalostí, ich likvidácia a následné vyplácanie poistných plnení tak pokračuje bez obmedzení. „Našim kolegom z centrály sme z dôvodu ochrany ich zdravia, ako aj zdravia ich blízkych, umožnili pracovať z domu. Týmto spôsobom sa nám podarilo uchovať kontinuitu našich služieb a zároveň prispievame k zamedzeniu šírenia koronavírusu,“ vysvetľuje Renáta Vozárová, riaditeľka Úseku ľudských zdrojov a organizácie poisťovne Generali.

V súvislosti s týmito opatreniami sa stretávame s otázkami klientov, či ich poistná udalosť bude vybavená v štandardnom čase, ako môžu s nami aktuálne komunikovať, a taktiež či poskytujeme všetky služby a klientsky servis aj naďalej. Z tohto dôvodu prinášame odpovede na najčastejšie otázky klientov v súvislosti s aktuálnou krízou.

  • Chcem upraviť poistnú zmluvu alebo potrebujem dokument týkajúci sa mojej poistky. Musím navštíviť vašu pobočku?

Všetky dokumenty týkajúce sa poistných zmlúv nájdu klienti vo svojom účte v Klientskej zóne. Rovnako môžu všetky dokumenty dostávať elektronicky do ich e-mailovej schránky. Stačí, ak si aktivujú zasielanie elektronickej korešpondencie na našej stránke.

V Klientskej zóne sme pred nedávnom zaviedli novinku, takzvaný požiadavkový modul, prostredníctvom ktorého môžu klienti požiadať o zmenu v ich poistnej zmluve priamo v našom systéme, ktorý túto požiadavku následne spracuje. Klient je o vybavení svojej požiadavky ihneď informovaný e-mailovou notifikáciou.

Požiadavkový modul je užívateľsky jednoduchý a veľmi intuitívny. Klient v systéme vidí všetky zmluvy, ktoré má v poisťovni Generali uzatvorené, a po kliknutí na jednu z nich má na výber z preddefinovaných možností úprav, ktoré sú špecifikované pre každý konkrétny druh poistenia. Napríklad pri poistení PZP môže klient prostredníctvom Klientskej zóny nahlásiť zmenu evidenčného čísla vozidla, požiadať o vrátenie preplatku či zadať storno poistenia v prípade predaja motorového vozidla, a to všetko bez potreby návštevy pobočky.

Ak klient potrebuje s niečím poradiť, v Klientskej zóne je k dispozícii aj chat, prostredníctvom ktorého radi pomôžu pracovníci kontaktného centra poisťovne Generali.

  • Sú vaše pobočky otvorené, ak potrebujem niečo vybaviť?

S prihliadnutím na aktuálnu situáciu a zachovanie bezpečia našich zamestnancov, ako aj našich klientov sme pristúpili k uzatvoreniu niekoľkých pobočiek. Otvorené však naďalej zostávajú pobočky v krajských mestách. Pobočky, ktoré zostali otvorené sú naďalej v plnej prevádzke, pričom niektoré z nich fungujú v skrátenom režime otváracích hodín. Z toho dôvodu klientom odporúčame informovať sa o otváracích hodinách vopred telefonicky. Kontakt na jednotlivé pobočky nájdete na našej stránke. Vstup do pobočiek je však možný len s rúškom alebo inou pokrývkou tváre. Klientov zároveň vybavujeme výhradne po jednom. Ak návšteva pobočky nie je nevyhnutná, odporúčame klientom kontaktovať nás primárne prostredníctvom nášho Kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 38 11 11 17.

  • Chcem si uzatvoriť poistenie, je to aktuálne možné?

Samozrejme, uzatvoriť si akýkoľvek druh poistenia je možné aj naďalej, aktuálne však s výnimkou cestovného poistenia, ktorého predaj sme do odvolania zastavili z dôvodu celosvetovej epidémie koronavírusu. Pri poisteniach, ktoré je možné uzatvoriť online, ako je napríklad PZP alebo havarijné poistenie, ako aj poistenie majetku a zodpovednosti, klientom odporúčame využiť túto možnosť a poistenie si uzatvoriť prostredníctvom našej webstránky, alebo prostredníctvom Kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 38 11 11 17. Klientom sú taktiež naďalej telefonicky k dispozícii aj naši sprostredkovatelia, ktorí klientom nielen pomôžupri výbere správneho typu poistenia, ale zvolené poistenie im vedia uzavrieť aj na diaľku, pričom výnimkou nie sú ani životné poistky.

  • Ako môžem nahlasovať poistnú udalosť?

Klientom v týchto dňoch odporúčame nahlasovať poistnú udalosť prostredníctvom Klientskej zóny alebo našej webstránky v sekcii Poistná udalosť, kde nám jednoducho a za pár minút nahlásia poistnú udalosť z bezpečia domova. Výhodou nahlasovania poistnej udalosti prostredníctvom našej stránky alebo Klientskej zóny je zároveň aj aktuálny prehľad o riešení škody, či potreby doloženia chýbajúcej dokumentácie.

Hlásiť poistnú udalosť je zároveň možné aj prostredníctvom nášho Kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 38 11 11 17. Od klienta bude poisťovňa potrebovať číslo poistnej zmluvy, krátky opis škody a telefónne číslo, na ktorom ho môže v prípade potreby kontaktovať.

V prípade škody na majetku alebo na motorovom vozidle je zároveň potrebné túto škodu podrobne nafotiť. Dnes už majú aj mobilné telefóny pomerne dobré fotoaparáty, poisťovni tak postačia aj fotky odfotené na telefón.

Ak vznikla poistná udalosť zo životného poistenia, nemocenského alebo úrazového poistenia,  je potrebné doložiť zdravotnú dokumentáciu od ošetrujúceho lekára. V prípade preplatenia liečebných nákladov z cestovného poistenia je potrebné doložiť lekárske správy zo zahraničia. Klientov však v prípade potreby doplnenia chýbajúcej dokumentácie budeme kontaktovať telefonicky, písomne alebo online.

  • Predĺži sa z dôvodu tejto mimoriadnej situácie riešenie mojej poistnej udalosti, ako aj vyplatenie poistného plnenia?

V poisťovni Generali robíme všetko pre zachovanie kontinuity našich služieb. Naši likvidátori pracujú na riešení poistných udalostí tak ako doteraz len s tým rozdielom, že pracujú z bezpečia svojho domova. Aktuálna situácia by tak na riešenie poistných udalostí, ako aj výplatu poistných plnení nemala mať žiaden dopad.

  • Ako budete postupovať pri obhliadaní nahlásených poistných udalostí?

Pri menších škodách budeme zvažovať nutnosť obhliadky vzniknutej škody. V individuálnych prípadoch umožníme vykonanie podrobnej fotodokumentácie škody zo strany klienta. Ak je potrebná obhliadka škody technikom poisťovne, využívame všetky technické riešenia pre realizáciu obhliadky tak, aby mohlo dôjsť k zdokumentovaniu poškodenia a zaznamenaniu podkladov potrebných pre likvidáciu poistnej udalosti s prihliadnutím na elimináciu sociálneho kontaktu, aby sme klientov, ako aj našich zamestnancov zbytočne nevystavovali riziku. To znamená, že po dohode s klientom a ak to technické zabezpečenie zo strany klienta povoľuje (wifi, mobilné dáta v telefóne), môže byť vykonaná aj videoobhliadka škody prostredníctvom mobilného telefónu alebo tabletu.

V prípade poistnej udalosti na vozidle, ktoré si vyžaduje opravu v autoservise, klientom odporúčame navštíviť náš zmluvný servis, v ktorom vykoná obhliadku vozidla po dohode s klientom zástupca servisu.

  • Ak dostanem defekt alebo sa doma vymknem, môžem aj naďalej kontaktovať asistenčné služby?

Aktuálne sú asistenčné služby klientom k dispozícii aj naďalej. Klient sa v prípade potreby vie bez problémov skontaktovať s operátormi kontaktného centra asistenčných služieb, ktorí sú mu k dispozícii tak ako doteraz. Odťahové firmy zatiaľ pracujú bez výraznejších obmedzení, to znamená, že môžu napríklad poskytnúť aj možnosť organizácie odťahu do miesta trvalého bydliska klienta a pod. Rovnako sú zabezpečené služby aj v rámci asistenčných služieb vyplývajúcich z poistenia majetku, ktoré zabezpečia pomoc v prípade havarijného stavu domácnosti.

Bezpečnosť klientov, ako aj dodávateľov asistenčných služieb je však pre nás prioritou. Preto je možné, že v období zavedených obmedzení nebudú niektoré služby dostupné (napr. zavreté autoservisy, zabezpečenie náhradných dielov áut a spotrebičov a pod.). Klientov však budeme o prípadných obmedzeniach náležite informovať, keďže sa tieto môžu v čase meniť.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie