Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovňa Generali zaviedla v poslednom období viacero inovácií, ktoré klientom uľahčujú nielen komunikáciu s poisťovňou, ale aj riešenie škôd. Poslednou novinkou, na ktorej sme aktívne pracovali aj v spolupráci so zahraničnými kolegami je videoobhliadka. Jej veľký význam sa ukazuje práve počas mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s epidémiou koronavírusu.

V poisťovni Generali robíme všetko pre zachovanie kontinuity našich služieb, tak aby aktuálna situácia mala minimálny dopad na riešenie poistných udalostí, ako aj výplatu poistných plnení, a zároveň sme čo najviac eliminovali sociálny kontakt našich zamestnancov a klientov. Pristúpiť k úprave našich postupov sme tak v súvislosti s aktuálnou situáciou museli aj pri likvidácii a obhliadkach škôd poistných udalostí, ktoré sa ešte donedávna vykonávali osobne za prítomnosti klienta.

„Pri menších škodách v individuálnych prípadoch aktuálne umožňujeme vykonanie podrobnej fotodokumentácie škody zo strany klienta. Ak je potrebná obhliadka škody technikom poisťovne, využívame všetky technické riešenia pre realizáciu obhliadky tak, aby mohlo dôjsť k zdokumentovaniu poškodenia a zaznamenaniu podkladov potrebných pre likvidáciu poistnej udalosti s prihliadnutím na elimináciu sociálneho kontaktu, aby sme klientov, ako aj našich zamestnancov zbytočne nevystavovali riziku,“ vysvetľuje Juraj Páleš, riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

Z toho dôvodu sme sa rozhodli v týchto dňoch pristúpiť k využitiu inovatívneho nástroja na obhliadku poistných udalostí našich klientov, ktorý bol ešte donedávna v testovacej fáze. „Našim hlavným cieľom je zachovať zdravie našich zamestnancov, klientov a ich rodín, a zároveň bez obmedzení pokračovať v procese potrebnom pre úspešné vyriešenie poistnej udalosti a následnom poskytnutí poistného plnenia klientom. Nástroj videoobhliadky sme sa rozhodli počas aktuálnej krízy nasadiť  v jeho testovacej verzii pred dotiahnutím finálnych detailov, pričom na jazykových úpravách v týchto dňoch naďalej intenzívne pracujeme“vysvetľuje Juraj Páleš z poisťovne Generali.

Nástroj videoobhliadky bol totiž pred zasiahnutím Slovenska epidémiou koronavírusu v poslednej testovacej fáze, v ktorej dochádzalo k úprave systémových textov do slovenčiny. Aktuálne je totiž videoobhliadka zobrazovaná v poľštine.

Videoobhliadku už niekoľko dní aktívne využívajú všetci technici poisťovne Generali na celom Slovensku, ktorí tak vďaka tomuto inovatívnemu nástroju môžu vykonávať svoju prácu bezkontaktne na diaľku. „Som rád, že v týchto dňoch ponúkame možnosť vykonať obhliadku prostredníctvom mobilných zariadení, čo klienti vítajú, keďže osobný kontakt je momentálne veľmi rizikový,“ vysvetľuje Ľubomír Bielik, vedúci Oddelenia technikov poisťovne Generali, ktorý sa spolupodieľa na implementácii videoobhliadky na Slovensku. „Všetci klienti, ktorým bola táto možnosť zosnímania škody prostredníctvom videoobhliadky ponúknutá, ju prijali a neprekážal im ani aktuálny zobrazovaný jazyk, ktorý ešte dolaďujeme. Sú vďační, že v týchto dňoch môžu vyriešiť obhliadku bezkontaktne na diaľku bez toho, aby ohrozili seba alebo svoju rodinu,“ dodáva.

Ako videoobhliadka funguje?

  • Technik poisťovne kontaktuje telefonicky klienta a oboznámi ho s možnosťou videoobhliadky škody prostredníctvom jeho mobilného telefónu alebo tabletu. Pre vykonanie videoobhliadky je nutné mať wifi pripojenie na internet alebo mobilné dáta.
  • Ak klient s videoobhliadkou súhlasí a má dostatočné pripojenie na internet, je mu zaslaná sms správa s linkom, na ktorý je potrebné kliknúť. Klient schváli súhlas s vykonaním videoobhliadky a povolí snímanie zvuku a videa prostredníctvom jeho smart zariadenia. Následne sa s ním prostredníctvom videohovoru spojí technik poisťovne, ktorý klienta inštruuje pri snímaní poškodenia.
  • Po ukončení videoobhliadky dostane klient do e-mailu podrobný zápis z takto vykonanej obhliadky, ktorý si ešte s technikom schváli.
  • Následne je postúpená poistná udalosť likvidátorovi poisťovne, ktorý tak bez komplikácii môže pristúpiť k vyriešeniu a následnému vyplateniu škody.
Návrat na tlačové správy
Načítavanie