Skupina Generali sa pripojila k Net-Zero Asset Owner Alliance (Aliancia majiteľov aktív s nulovou čistou hodnotou) pôsobiacej pod Organizáciou spojených národov, ktorú tvorí skupina 18 poisťovateľov a správcov dôchodkových fondov. Členovia Net-Zero Asset Owner Alliance sa zaviazali dekarbonizovať svoje portfólio na nulové čisté emisie do roku 2050, aby tak v zmysle Parížskej klimatickej dohody predišli nárastu globálnej teploty o viac ako 1,5°C.

Cieľom Aliancie je úzko spolupracovať s členskými spoločnosťami na zmene ich obchodných modelov, prijímaní praktík šetrných k životnému prostrediu, ako aj k dosiahnutiu čistého nulového cieľa.

Aliancia sa v roku 2020 chce zamerať na tri kľúčové oblasti: zlepšenie meraní a ich reportovanie verejnosti; zapojenie členských spoločností do spoločného cieľa s nulovou čistou hodnotou; a zapojenie zákonodarcov smerom k politikám podporujúcim ambíciu čistej ekonomiky. Tim Ryan, generálny riaditeľ pre investície a generálny riaditeľ Asset & Wealth Management, Generali povedal: „Sme hrdí na to, že sme súčasťou Aliancie majiteľov aktív s nulovou čistou hodnotou. Je to o dohodách a ďalšom zosúlaďovaní nášho investičného portfólia s našimi dlhodobými záväzkami. Ako poskytovateľ finančných služieb cítime zodpovednosť prispieť k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050.“

Návrat na tlačové správy
Načítavanie