Skupina Generali sa zaradila medzi 100 najudržateľnejších korporácií na svete pre rok 2020 a je jedinou talianskou poisťovacou skupinou zahrnutou v tomto indexe.

Rebríček Top 100 najudržateľnejších spoločností sveta zostavil finančný magazín Corporate Knights už po 16-krát. Generali sa zaradila do top 100 najudržateľnejších korporácií na svete spomedzi 7 395 hodnotených spoločností, ktoré v uplynulom roku dosiahli príjmy viac ako 1 miliardu EUR.

Toto ocenenie zdôrazňuje smerovanie spoločnosti Generali v oblasti udržateľného rozvoja, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou strategického plánu „Generali 2021“.

Do roku 2021 si Generali stanovila za cieľ ekologické a udržateľné investície vo výške 4,5 miliardy EUR a rast hrubého predpísaného poistného v rámci ekologických a sociálnych produktov o 7 až 9 %. Okrem toho v septembri 2019 vydala Generali prvý Zelený dlhopis európskeho poisťovacieho sektora v hodnote 750 miliónov EUR. Pokiaľ ide o priame vplyvy na životné prostredie, v roku 2018 až 88 % z celkovej nakúpenej elektrickej energie Skupiny pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. Záväzok spoločnosti Generali v oblasti udržateľného rozvoja potvrdzujú aj ďalšie početné ukazovatele trvalej udržateľnosti, v ktorých je zahrnutá, ako sú napríklad Dow Jones Sustainability World Index, Dow Jones Sustainability Europe Index, FTSE4Good Indexes, MSCI ESG Leaders Indexes a Euronext Vigeo Europe 120.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie