Poisťovňa Generali vyplatí z poistenia bytového domu v prípade prešovského paneláka, ktorý zasiahol výbuch, poistné plnenie viac ako 2 milióny eur. Poistné plnenie prislúchajúce poškodeným po odpočítaní nárokov tretích strán bude poukázané na účet Spoločenstva vlastníkov bytov Mukačevská 7 v najbližších dňoch.

Zasiahnutý panelák na Mukačevskej 7 v Prešove má uzatvorené poistenie bytového domu v poisťovni Generali. Z tohto poistenia vyplatí poisťovňa Generali poistné plnenie ako totálnu škodu, t. z. v plnej výške dojednanej poistnej sumy. Tá predstavuje viac ako 2 milióny eur. „Poistné plnenie prislúchajúce poškodeným po odpočítaní nárokov tretích strán bude poukázané na účet Spoločenstva vlastníkov bytov Mukačevská 7,“ ozrejmuje Juraj Páleš, riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

Výplatu celého poistného plnenia poskytne poisťovňa Generali v najbližších dňoch. Poukázaním poistného plnenia bude likvidácia poistnej udalosti ukončená.

Poisťovňa Generali je zároveň poisťovateľom personálneho poistenia majetku aj niekoľkých bytov nachádzajúcich sa priamo v zasiahnutom paneláku. „Do dnešného dňa sme našim klientom vyplatili už viac ako 110 tisíc eur z poistenia majetku. Pričom týmto klientom posielame rovno celé poistné plnenie bez záloh, keďže proces likvidácie prebieha v zrýchlenom režime,“ vysvetľuje J. Páleš.

Poisťovňa Generali poskytla klientom poškodeným výbuchom bytovky v Prešove prvé výplaty poistných plnení už v utorok 10. decembra. Na vyplatení ďalších nárokov individuálnych klientov vyplývajúcich z ich poistných zmlúv poisťovňa naďalej intenzívne pracuje. Do dnešného dňa nahlásili klienti poisťovne Generali v súvislosti s tragédiou v Prešove 30 poistných udalostí. Ide najmä o škody z poistenia majetku, konkrétne poškodené byty v zasiahnutom prešovskom paneláku, ako aj okolitých bytových domoch, kde tlaková vlna rozbila okná, balkónové výplne alebo poškodila dvere či okenné rámy. Z havarijného poistenia klienti nahlásili škody aj na motorových vozidlách, ktoré boli odparkované v čase výbuchu pred panelákom.

Viaceré proklientske kroky

Individuálnych klientov zo zasiahnutého paneláka, ktorí poistnú udalosť nenahlásili, poisťovňa Generali proaktívne telefonicky kontaktovala a ich škody zaregistrovala.

V uplynulých dňoch prebiehali na mieste tragédie obhliadky poškodeného majetku klientov poisťovne Generali, ktorí nahlásili poistnú udalosť. „Naši technici obhliadali zničené alebo poškodené byty a motorové vozidlá. Obhliadky motorových vozidiel sa vzťahujú hlavne k havarijnému poisteniu. V rámci proklientského servisu ponúkame obhliadky, aj našim klientom s PZP poistením, pričom nároky s takto zdokumentovaným dôkazovým materiálom budú môcť poškodení vzniesť voči subjektu, ktorý nešťastnú udalosť v Prešove zavinil,“  dodáva J. Páleš.

Poisťovňa Generali stojí pri svojich klientoch aj v tých najťažších chvíľach, preto sa v prípade klientov zo zasiahnutého paneláka, ktorí majú svoje vozidlá havarijne poistené, rozhodla pristúpiť k výnimočnému poistnému plneniu bez odpočtu spoluúčasti.

Poisťovňa Generali sa zároveň dohodla so zmluvnými servismi, aby k poškodeným motorovým vozidlám klientov zo zasiahnutej bytovky, pristupovali s najvyššou prioritou.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie