Po zásadnej obnove pod taktovkou Nadácie Venice Gardens a poisťovne Generali ako hlavných partnerov sa v týchto dňoch znovu otvorili Kráľovské záhrady v Benátkach. Po náročnom období, ktoré si mesto Benátky prežilo, je znovu otvorenie významnou a pozitívnou udalosťou pre jej obyvateľov.

Projekt obnovy Kráľovských záhrad sa začal v decembri 2014, keď Úrad pre štátny majetok mesta Benátky poveril Štátnu majetkovú správu mesta Benátky, aby v snahe zabrániť narastajúcemu úpadku tejto lokality s mimoriadnou historickou a environmentálnou hodnotou, venovala komplex Kráľovské záhrady nadácii Venice Gardens, ktorá dostala za zodpovednosť obnoviť a zachovať toto miesto pre budúce generácie. Nadácia, ktorá bola vytvorená s cieľom obnoviť parky, záhrady a majetky historickej a umeleckej hodnoty, poverila prácou reštaurovania záhrad architekta Paola Pejroneho a architekta Alberta Torsella, aby obnovili pôvodnú architektúru a zreštaurovali skleník na základe plánov vypracovaných architektmi Carlom Aymoninom a Gabriellom Barbinim.

Plánovacie a reštaurátorské práce sa uskutočnili v päťročnom období medzi rokmi 2015 a 2019. Obnovené Kráľovské záhrady získali svoju dokonalosť a botanickú zložitosť v súlade s ich historickým dizajnom z 19. storočia bohatým na dych berúce perspektívy.

Umelecké, kultúrne a výskumné činnosti propagované a podporované nadáciou Venice Gardens sa uskutočnia v krídle skleníka s názvom Human Garden (Záhrada človeka), čo predstavuje spojenie medzi činnosťami ľudí v skleníku a životom v záhrade, ktorá ho obklopuje. Kultúrne činnosti kráľovských záhrad úzko súvisia s cieľmi iniciatívy s názvom The Human Safety Net, ktorú Generali podporuje v 21 krajinách v rámci svojho záväzku pomáhať zraniteľným komunitám. Ústredie tohto projektu sa bude nachádzať práve v neďalekej budove Starej prokuratúry na Námestí svätého Marka.

Kráľovské záhrady v Benátkach vznikli ako súčasť napoleonského projektu na prestavbu oblasti Námestia svätého Marka, pričom rozhodnutie použiť budovu Novej prokuratúry ako miesta kráľovského paláca bolo ustanovené v rozhodnutí Napoleona Bonaparte z 11. januára 1807.

Kráľovské záhrady sú obklopené vodou a rozprestierajú sa na ploche približne 5 000 metrov štvorcových s výhľadom na múzeum Correr, cisárske apartmány kráľovského paláca, archeologické múzeum a knižnicu Marciana.

V rámci obnovy Kráľovských záhrad sa zrealizovala výsadba:

  • 22 stromov,
  • 804 kríkov,
  • 6 560 kvitnúcich rastlín,
  • 3150 žiaroviek,
  • a 68 popínavých rastlín.

Okrem toho bolo ošetrených 7 starých stromov, ktoré sa podarilo zachrániť a 19 chorých stromov bolo vymenených za nové.

Skupina Generali sa aktívne zapája do iniciatív, ktorých cieľom je ochrana a podpora umeleckého a kultúrneho dedičstva komunít, v ktorých pôsobí. Z nich sú Benátky miestom s najvyšším významom vzhľadom na silné historické a duchovné väzby, ktoré spájajú mesto a Generali už 185 rokov. Cieľom partnerstva Generali s Nadáciou Venice Gardens pri obnove Kráľovských záhrad je rekonštrukcia a sprístupnenie dôležitého prvku v histórii a umení okolo Námestia svätého Marka nielen obyvateľom Benátok, ale aj návštevníkom z celého sveta. Námestie svätého Marka je jedinečné miesto a Generali sa podieľa na mnohých iniciatívach, ktorých cieľom je ctiť svoju minulosť a chrániť svoju budúcnosť, pričom obnovenie Kráľovských záhrad predstavuje začiatok tejto cesty.

„Po piatich rokoch intenzívnej a zanietenej práce, môžeme v Benátkach znovu obnoviť Kráľovské záhrady ako miesto života, harmónie a mieru. V nasledujúcich rokoch im zabezpečíme starostlivosť potrebnú pre ich ďalší rast. Záhrada totiž musí byť vypočutá, pochopená, pestovaná, vyživovaná a chránená každý deň, tak aby mohla prosperovať sezónu po sezóne. Kráľovské záhrady sú tak opäť miestom stretnutí Benátčanov a ich návštevníkov, umelcov a výskumníkov, a taktiež sú oázou pre prezimujúce a sťahovavé vtáky. V súlade s historickou a environmentálnou hodnotou tohto monumentálneho komplexu a nerozlučným putom, ktorý je medzi Benátčanmi a týmito záhradami, pracovala nadácia Venice Garden tak, aby zachovala všetky zásady umenia. Spoločne s našimi partnermi sme umožnili, aby sa tento projekt stal skutočnosťou a miestom svetového dedičstva.“
Adele Re Rebaudengo, prezident nadácie Venice Gardens Foundation

„Je to špeciálny deň pre Benátky, vzhľadom na uplynulé udalosti, ktoré si toto mesto prežilo. V Generali sme hrdí na to, že sme spolu s nadáciou Garden Foundation uskutočnili tento dôležitý projekt obnovy. Je nám cťou, že môžeme dať život Kráľovským záhradám, vzácnemu verejnému priestoru, ktorý bol obnovený z pôvodnej historickej krásy. Vďaka spolupráci medzi verejným a súkromný sektorom môžeme prezentovať výsledok, ktorý bude prospešný pre všetkých. Obnova Kráľovských záhrad znamená koniec prvej časti rozsiahleho projektu Generali pre Benátky a jej historického Námestia svätého Marka, kde sídli naša spoločnosť. Úplné dokončenie je naplánované na rok 2021 reštrukturalizáciou Starej prokuratúry, ktorá sa stane novým domovom nadácie Human Safety Net.“
Philippe Donnet, generálny riaditeľ Skupiny Generali a predseda predstavenstva.

„Znovuotvorenie bude zdrojom pýchy pre celé Benátky a umožní mestu byť opäť hrdým na toto fascinujúce miesto. Zeleň, ktorá je vybudovaná v jednom z najviac historických miest na svete, dodáva tejto pamiatke z enviromentálneho hľadiska väčšiu strategickú hodnotu. Vďaka patrí všetkým tým, ktorí pretavili tento projekt na skutočnosť v čase, keď bolo mesto ťažko zasiahnuté mimoriadnymi záplavami. To ukazuje, do akej miery sú Benátky obľúbeným miestom pre nespočetné množstvo ľudí, ktorí sú ochotní ho podporiť, aby mohli slúžiť aj budúcim generáciám a veríme, že bude rovnako veľkolepé, tak ako sme mali to šťastie vidieť ho my teraz.“
Luigi Brugnaro, starosta Benátok

Návrat na tlačové správy
Načítavanie