Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovňa Generali pristupuje k nahláseným poistným udalostiam v súvislosti s prešovskou tragédiou s najvyššou prioritou tak, aby poškodení klienti mali čím skôr k dispozícii financie plynúce z ich poistiek. Prvé výplaty poistných plnení klientom z poškodeného paneláku poskytla poisťovňa Generali už v utorok.

Klienti poisťovne Generali doteraz nahlásili v súvislosti s výbuchom paneláka v Prešove 18 poistných udalostí v celkovej odhadovanej výške viac ako 250 tisíc eur. Ide najmä o škody z poistenia majetku, konkrétne poškodené byty v zasiahnutom prešovskom paneláku, ako aj okolitých bytových domoch, kde tlaková vlna rozbila okná, balkónové výplne alebo poškodila dvere.

Poisťovňa Generali už v utorok vyplatila klientom prvé poistné plnenia v prípade poistných udalostí z poistenia domácnosti v poškodenom paneláku. Na vyplatení ďalších nárokov našich individuálnych klientov vyplývajúcich z ich poistných zmlúv naďalej intenzívne pracujeme.

Poistná udalosť, ktorá sa stala v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, je momentálne predmetom šetrenia. V pondelok na mieste prebehla prvá obhliadka zasiahnutého paneláka za prítomnosti správcu bytového domu a zástupcov našej poisťovne. Celú situáciu aktívne riešime a sme v neustálom kontakte so správcom bytového domu, ako aj primátorkou mesta Prešov, s ktorou sme telefonicky konzultovali a dohodli ďalší postup.

Pre majiteľov motorových vozidiel, ktoré majú havarijné poistenie a boli poškodené následkom výbuchu prešovského paneláka, platí postup nahlasovania poistnej udalosti, ako je uvedené v bodoch nižšie. V prípade, ak motorové vozidlo nemá havarijné poistenie, môže si poškodený nárokovať preplatenie vzniknutej škody od subjektu, ktorý bude uznaný zodpovedným za túto škodu.

Ako postupovať pri nahlasovaní škôd:

  • Klientom odporúčame nahlásiť škody na telefónnom čísle 02/38 11 11 17. Škody je možné nahlásiť aj prostredníctvom online formulára na web stránke poisťovne Generali www.generali.sk, alebo osobne na pobočke.
  • Ak to situácia dovoľuje, poistnú udalosť, prosíme, zdokumentovať nafotením škôd napr. pomocou smartfónu. Následne je potrebné zaslať tieto fotky do poisťovne. Ak je to možné cez web stránku poisťovne Generali počas hlásenia prostredníctvom online formulára, alebo ak je už škoda nahlásená, cez záložku sledovanie poistnej udalosti a doloženie dokladov. Fotky je možné taktiež zaslať e-mailom na adresu likvidacia.sk@generali.com alebo doručiť osobne na našu pobočku.
  • Väčšina poistných udalostí bude zlikvidovaná a vyplatená v zrýchlenom režime bez obhliadky. Po nahlásení poistnej udalosti a zaslaní potrebných dokladov prebehne pri škodách menšieho rozsahu šetrenie len telefonicky.
  • Pri poistných udalostiach budeme poškodeným vyplácať zálohové plnenie čo najrýchlejšie, ako to bude možné.
  • Ak je to možné, je potrebné zabrániť ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu spôsobenej škody. V prípade väčších škôd je však s odstraňovaním následkov alebo opravou nutné počkať do obhliadky poisťovne.
  • Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd skôr, je dôležité škodu pred jej odstránením dôkladne fotograficky zdokumentovať. Odporúčame nafotiť aj každú zmenu, ktorú bol klient nútený urobiť, aby tak zabránil rozšíreniu škody.
Návrat na tlačové správy
Načítavanie