V živote sa neoplatí nič nechávať na náhodu, najmä ak ide o životné poistenie, ktoré môže pomôcť prekonať finančne náročné obdobie. Napriek tomu je však životné poistenie pre mnohých stále veľkou neznámou. Prinášame preto 5 užitočných odpovedí na najčastejšie otázky v súvislosti so životným poistením, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť jeho význam.

  • Čo je životné poistenie a prečo ho nepodceňovať?

Pod životným poistením si je potrebné predstaviť najmä poistenie pre prípad neočakávanej životnej situácie, ktorá môže vážne narušiť život rodiny a jej finančný rozpočet. O to horšie, keď rodina vopred nemyslí na zadné vrátka, akými môže byť práve vhodne zvolené životné poistenie. „V súčasnosti ponúka životné poistenie veľkú variabilitu. Klient si môže vybrať okrem „klasického“ životného poistenia aj množstvo doplnkových poistení, ako je napríklad aj veľmi aktuálne poistenie úveru,“ vysvetľuje Jana Kováčová, produktová manažérka personálneho poistenia poisťovne Generali. V rámci životného poistenia sa však môžete nielen chrániť pred možnými nástrahami, ale zároveň si je možné prostredníctvom neho aj zhodnocovať vložené finančné prostriedky. Investičné životné poistenie je tak ideálne pre tých, ktorí chcú svoju rodinu nielen zabezpečiť, ak by sa im niečo stalo, ale chcú si vytvoriť aj dostatočnú finančnú rezervu.

  • Kedy je najvyšší čas uvažovať o životnom poistení?

Podľa štatistík poisťovne Generali pristupujú k uzatvoreniu životného poistenia ľudia najčastejšie až vo veku od 30 do 40 rokov. Na správne zvolené životné poistenie sa však oplatí myslieť už o niečo skôr. Práve mladým ľuďom totiž hrozia úrazy či športové zranenia, ktoré môžu viesť k pracovnej neschopnosti či dokonca k trvalým zdravotným následkom. „Pri PN trvajúcej jeden mesiac bude v mesačnom rozpočte chýbať približne až 30 % mzdy. Zároveň treba upozorniť, že pracovná neschopnosť je v dôsledku úrazu priemerne až o 13 dní dlhšia než v prípade choroby,“ upozorňuje Jana Kováčová z poisťovne Generali.Bežné úrazové poistenie sa však nevzťahuje na úraz spôsobený pri vykonávaní adrenalínových aktivít, ktoré sú populárne zvlášť medzi mladými ľuďmi. Preto prišla poisťovňa Generali s novinkou Neplánovaný adrenalín. V rámci úrazového poistenia od Generali si môže klient raz ročne formou SMS správy aktivovať takzvaný Neplánovaný adrenalín, ktorý mu po dobu 21 dní poskytne krytie aj pri vykonávaní vybraných adrenalínových aktivít, ktoré nie sú štandardne poistením kryté, a to úplne zadarmo,“ vysvetľuje Jana Kováčová. Ide napríklad o populárne adrenalínové aktivity ako bungee jumping, rafting, canyoning, let balónom či tandemový zoskok padákom.

  • Aké krytia je vhodné mať poistené?

Pri uzavretí životného poistenia by mal človek v prvom rade zvážiť to, aký je dôvod poistenia a čo chce mať poistením kryté. „Vhodne zvolené životné poistenie by však malo kryť základné riziká, a to riziko úmrtia na zabezpečenie záväzkov a úverov, respektíve zabezpečenie pozostalých, riziko choroby a  úrazu na zabezpečenie výpadku príjmu pri dlhšej PN a riziko invalidity na vykrytie rozdielu medzi potrebným príjmom a invalidným dôchodkom,“ radí Kováčová. V prípade rizika invalidity je podľa nej dobré myslieť napríklad aj na náklady spojené s bezbariérovou úpravou bytu, preto je vhodné poistiť si riziko invalidity aj s výplatou jednorazovej poistnej sumy.

  • Kto by nemal zabúdať na životné poistenie?

Na životné poistenie by nemali zabúdať najmä tí, ktorí čerpajú hypotekárny úver, pôžičku či lízing. Zadlženie slovenských domácností sa totiž za posledných desať rokov takmer zdvojnásobilo, no poistený je približne len každý tretí úver na bývanie. O alarmujúcu situáciu ide najmä v prípade mladých rodín, ktoré sú najčastejšie závislé od príjmu oboch partnerov. Je zvlášť dôležité, aby mladé rodiny mysleli na zabezpečenie proti finančným problémom v prípade straty jedného z príjmov nielen v dôsledku úmrtia, ale aj v dôsledku vážneho ochorenia alebo v prípade vzniku invalidity,“ odporúča Kováčová.

Aktuálne ponúka poisťovňa Generali v rámci Poistenia úveru komplexné zabezpečenie úveru v prípade úmrtia, invalidity alebo vážneho ochorenia. Poistná suma rovnomerne klesá a v prípade poistnej udalosti sa môže použiť na predčasné splatenie úveru. K Poisteniu úveru je mimoriadne vhodné dojednať aj poistenie dlhodobej PN, ktoré poskytne dostatočné finančné prostriedky na vykrytie mesačných splátok úveru. „Ideálne je spolu s Poistením úveru poistiť si aj Poistenie práceneschopnosti s plnením od 62. dňa. Toto poistenie sa vzťahuje aj na pracovnú neschopnosť v dôsledku rizikového tehotenstva, ochorenia kĺbov či chrbtice,“ vysvetľuje.

  • Ako nastaviť poistné sumy?

Pri výpočte poistnej sumy je potrebné vždy zvážiť aj celkovú životnú situáciu, v ktorej sa človek nachádza – iné poistenie totiž potrebuje človek, ktorý má rodinu a iné človek, ktorý žije sám. „Vo všeobecnosti však platí, že pri uzatváraní poistenia je dôležité, aby klient zvolil poistnú sumu v takej výške, aby zabezpečila výpadok príjmu poisteného aspoň na 2 roky a zároveň aj dostatok peňazí potrebných na liečbu alebo rehabilitácie. Ak má klient napríklad úver, je dobré, aby bolo poistné krytie nastavené minimálne vo výške tohto úveru. Keďže sa istina úveru časom znižuje, je možné dojednať si aj poistné krytie s klesajúcou poistnou sumou, ktorého výhodou je nižšie poistné,“ odporúča Kováčová. Poisťovňa Generali nedávno zaviedla špeciálny typ poistenia úveru, pri ktorom má klient možnosť vybrať si, na aké riziká chce byť krytý tak, aby v prípade poistnej udalosti mohol byť úver splatený. Navyše, v prípade poistenia druhej osoby na toto krytie získa klient aj úverovú zľavu na poistnom vo výške 10 %. Poistné krytie pritom nemusí byť nastavené pre obe osoby rovnako. Obrovskou výhodou je aj to, že v prípade poistnej udalosti jednej z osôb poistenie pre druhú poistenú osobu nezaniká.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie