Poisťovňa Generali zaznamenala počas minuloročných prázdnin viac ako 280 poistných udalostí v súvislosti s úrazmi detí. V porovnaní s obdobím celého roka sa približne každý piaty úraz stane práve počas letných prázdnin.

Zo štatistík ďalej vyplýva, že náchylnejší na úrazy sú viac chlapci než dievčatá. Zo všetkých zaznamenaných poistných udalostí počas minuloročných letných prázdnin sa až 61 % z nich stalo chlapcom a 39 % dievčatám. V roku 2017 bol rozdiel v prázdninovej úrazovosti chlapcov a dievčat ešte markantnejší. Úraz utrpelo až 67 % chlapcov a 33 % dievčat.

Až za polovicu úrazov prázdninujúcich detí sú zodpovedné zlomeniny, a to najčastejšie článkov prstov alebo rúk, ďalej lakťa, predlaktia či dolných končatín. „Medzi najčastejšie úrazy detí patria zlomeniny, ktoré boli zodpovedné za 48 % nám nahlásených prázdninových úrazov. Druhým najčastejším úrazom počas prázdnin bolo vyvrtnutie a vykĺbenie (18%), nasledované narazením (11%) a pomliaždením (9%) najčastejšie prstov rúk,“uviedla Adriana Körösiová, riaditeľka Odboru poistných udalostí životného poistenia poisťovne Generali.

Až 66 % prázdninových úrazov je podľa štatistík poisťovne Generali spôsobených následkom pádu alebo spadnutia dieťaťa. „Druhou najpočetnejšou príčinou sú poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin, ktoré spôsobí počas prázdnin až 11 % všetkých úrazov. Nasleduje manipulácia s materiálom (5 %) a úraz zapríčinený pádom predmetu alebo zavalením (4 %),“ vymenúva Adriana Körösiová z poisťovne Generali.

Počas prázdnin sa riziko zranenia detí zvyšuje. Deti majú veľké množstvo voľného času a najmä tie staršie sú mnohokrát bez dohľadu dospelej osoby, čo so sebou nesie riziko, že sa deti dostanú do nebezpečných situácií. Preto máme pre vás zopár rád, ktoré sa oplatí deťom počas prázdnin pripomenúť.

  • Nebezpečné nafukovacie atrakcie a trampolíny

Táto na prvý pohľad neškodná atrakcia stojí za vznikom početných úrazov ako sú zlomeniny, podvrtnutia či otrasy mozgu. V tomto prípade sú rizikovými aktivitami najmä pád mimo atrakciu a riziko zrazenia sa, ak sa na atrakcii nachádza väčší počet detí súčasne. Deťom zábavu netreba zakazovať, ale je ich potrebné poučiť, ako si pri skákaní dať pozor.

  • Najčastejšie sú pády

Až 66 % prázdninových úrazov je podľa štatistík poisťovne Generali spôsobených následkom pádu alebo spadnutia dieťaťa. Najčastejšou príčinou úrazov v domácnosti sú najmä pády zo schodov, okien alebo nábytku, ale aj úrazy zapríčinené zakopnutím pri naháňačke alebo inej hre a následným úrazom. U starších detí sú to aj pády z nezabezpečených vyšších terás alebo rebríkov. Pred vaším odchodom sa preto ubezpečte, že deti nebudú mať k týmto miestam prístup.

  • Kolieskové korčule, bicykel a kolobežka

Do najpočetnejšej skupiny úrazov spôsobených pádom jednoznačne patria tie úrazy, ktoré vznikli následkom pádu z kolieskových korčulí, kolobežky alebo bicykla. Deťom preto zabezpečte chrániče na najzraniteľnejšie časti tela ako sú kolená a lakte a samozrejmosťou je už dnes najmä prilba, ktorá nesmie na detskej hlave chýbať.

  • Autá a dostatočná obozretnosť

Poisťovňa Generali počas minuloročných prázdnin zaznamenala prípady, kedy deti utrpeli úraz následkom zrážky s dopravným prostriedkom. Pred každou hrou na ulici deťom prízvukujte dostatočnú obozretnosť pred vstupom na vozovku. Pred jazdou na bicykli či kolobežke si zasa s deťmi zopakujte pravidlá cestnej premávky.

  • Zámena obalov

Nepoužívajte obaly potravinárskych výrobkov na uchovávanie iných prípravkov. Dieťa tak môže nevedomky zjesť alebo vypiť niečo, čo nebolo určené na konzumáciu.

  • Lieky uzamknite

Počas leta sú deti veľakrát bez dozoru rodičov a pripravené objavovať zákutia vášho príbytku. Lieky preto uchovávajte v uzamknutej lekárničke na mieste, kam sa dieťa nedostane.

  • Nože, zápalky a chemikálie

Počas leta sú deti veľakrát bez dozoru rodičov a pripravené objavovať zákutia vášho príbytku. Nenechávajte preto v dosahu dieťaťa zbrane, nože, zápalky, zapaľovače, sviečky, horľaviny a predmety, ktoré mu môžu spôsobiť zranenie. Obzvlášť je potrebné venovať pozornosť rôznym chemikáliám, kyselinám a čistiacim prostriedkom, ktoré môže dieťa vypiť alebo sa s nimi obliať.

  • Záhrada plná nástrah

Aj v záhrade číha na deti kopec nástrah. Najväčším rizikom sa javí používanie kosačky na trávu, pokusy detí o samostatné aktivity aj s inými technickými „pomocníkmi“ pri starostlivosti o záhradu alebo okolie domu, ako sú napríklad vysokotlakové čističe, drviče dreva a podobne. Tieto veci je potrebné uzatvoriť mimo dosah detí. Rovnako zabezpečte všetky neupevnené časti, ktoré by dieťa na seba mohlo zhodiť. Približne každá desiata poistná udalosť z úrazového poistenia detí sa stala následkom pádu predmetu alebo jeho zavalenia.

  • Pozor na zvieratá!

Aj domáci miláčik alebo susedov psík vie spôsobiť nepríjemné zranenie. Prízvukujte preto deťom, aby nepristupovali a nehladkali cudzie zvieratá. Aj váš psík môže dieťaťu ublížiť, ak ho vystraší. Vysvetlite preto deťom, že na spiace zviera netreba skákať ani k nemu pristupovať odzadu. Zákaz platí aj pri rušení psa počas žrania.

  • Kúpaliská a jazerá

Deti je potrebné poučiť o bezpečnom správaní pri návšteve kúpalísk. Vyvarovať ich treba pred behaním po mokrých plochách. Obzvlášť nebezpečné je však pre deti skákanie do rybníkov s neznámou hĺbkou vody. Pri skoku do miesta, v ktorom je jazero plytké alebo má kamenisté dno, si dieťa môže spôsobiť vážne zranenie. Upozornite dieťa, aby skákalo len do vôd, ktoré dobre pozná. Pred skokom do vody je v teplom počasí taktiež dôležité sa vopred schladiť, aby sa predišlo teplotnému šoku pre telo.

Aj keď sa snažíte neustále dohliadať na bezpečnosť dieťaťa, úrazu sa niekedy nevyhnete. Práve v takých prípadoch je vhodné mať uzatvorené poistenie. Na zadné vrátka treba myslieť nielen počas letných prázdnin, ale počas celého roka. „Pre klientov, ktorí chcú poistiť svoje dieťa pre prípad choroby alebo úrazu ponúkame klasické úrazové poistenie dieťaťa, v rámci ktorého je možné dieťaťu poistiť denné odškodné za nevyhnutné liečenie úrazu, hospitalizáciu v dôsledku úrazu alebo poistenie trvalých následkov úrazu, ktoré dieťaťu vyplatí odškodné, ak sa mu napríklad zle zrastie zlomenina, následkom čoho ruka stratí hybnosť,“ radí Jana Kováčová produktová manažérka z Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

Pre rodiča na kompenzáciu zníženia príjmu počas liečenia dieťaťa je zasa vhodné poistenie ošetrovného, ktoré ponúka poisťovňa Generali ako jediná na Slovensku. „Ak rodič musí s dieťaťom, či už po úraze, alebo pre chorobu ostať doma na OČR-ke, odrazí sa to na jeho príjme, čo môže mať vplyv na rodinný rozpočet, ktorý má veľa rodín v súčasnosti dosť napätý,“ upozorňuje Jana Kováčová z poisťovne Generali.

Priemerná výška ošetrovného od štátu pri jednom ochorení dieťaťa dosahuje len 103 eur. Táto suma však len ťažko postačuje na vykrytie výpadku príjmu rodiča, ktorý musí s dieťaťom zostať doma aj niekoľko týždňov. „Ak musí zostať rodič s dieťatkom doma viac ako 11 dní, dostane od poisťovne jednorazovo vyplatenú dohodnutú poistnú sumu. A to bez čakania na ukončenie liečby,“ uzatvára Kováčová.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie