Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

VŠETKY PLÁNOVANÉ CIELE ZA OBDOBIE ROKOV 2015 – 2018 SME PREKROČILI:

  • čisté prevádzkové prostriedky dosiahli hodnotu 8 miliárd eur (cieľ > 7 miliárd eur);
  • kumulatívne dividendy stúpli na úroveň 5,1 miliárd eur (cieľ > 5 miliárd eur);
  • prevádzková rentabilita vlastného imania za celé obdobie rokov 2015-2018 dosiahla priemerne 13,4 % (cieľ > 13 %).

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY ZA ROK 2018:

  • ČISTÝ ZISK NA ÚROVNI 2,3 MILIÁRD EUR (+9,4 %);
  • PREVÁDZKOVÝ VÝSLEDOK NA ÚROVNI 4,9 MILIÁRD EUR (+3 %);
  • NAVRHOVANÉ ZVÝŠENIE DIVIDEND O 5,9 % NA AKCIU NA HODNOTU 0,90 €.

Prevádzkový výsledok zaznamenal nárast vďaka zlepšeniu vo všetkých obchodných segmentoch Skupiny.

Rast marže nového biznisu v oblasti životného poistenia bol na úrovni 4,35 % a naďalej rastie. Kombinovaný ukazovateľ sa pohybuje na úrovni 93 % (+ 0,1 percentuálnych bodov), čo je dôkazom najlepšej výkonnosti v rámci poistného sektora, a to aj po zohľadnení vplyvu prírodných katastrof a škôd zapríčinených človekom.

Vynikajúci čistý prírastok prostriedkov v životnom poistení bol na úrovni 11,4 miliárd eur (+ 5,2 %). Technické rezervy zo životného poistenia dosiahli hodnotu až do 343 miliárd eur (+ 2,2 %). Celkové hrubé predpísané poistné bolo na úrovni 66,7 miliárd eur, čo predstavuje zvýšenie o 4,9 %, vďaka zlepšeniu tak v segmente životného poistenia, ako aj poistenia majetku a zodpovednosti.

Čistý zisk v rámci asset managementu vzrástol o 24 % na 235 miliónov eur.

Skupina Generali potvrdila solídnu kapitálovú pozíciu s ukazovateľom platovej schopnosti podľa smernice Solvency II na najvyššej úrovni 216 % (207 % za rok 2017; + 9 percentuálnych bodov).

Dividenda na akciu vo výške 0,90 eur vzrástla o 5,9 % (0,85 € za  rok 2017)

CEO Skupiny Generali, Philippe Donnet, vyhlásil: „Výsledkami, ktoré sme dnes predstavili, spoločnosť Assicurazioni Generali uzavrela strategický plán na obdobie rokov 2015-2018, pričom sme prekročili všetky ciele a úspešne ukončili sektorové zmeny. Podarilo sa nám to aj napriek zložitým makroekonomickým podmienkam, čím sme potvrdili, že sme schopní vytvárať udržateľné hodnoty pre všetky zúčastnené strany. Za tento úspech vďačíme odhodlaniu každého, kto pracuje pre Generali v 50 krajinách po celom svete, ako aj sieti našich distribútorov a všetkým partnerom Skupiny. Navyše, v roku 2018, keď sme zaznamenali nárast čistého zisku, Generali potvrdila svoju pozíciu lídra pokiaľ ide o technický výkon s najlepšou maržou Nového obchodu  a kombinovaným ukazovateľom v porovnaní s konkurenciou. K 1. januáru sa Skupina Generali zaviazala implementovať nový strategický plán Generali 2021, ktorého cieľom je vytvárať narastajúce hodnoty pre našich akcionárov prostredníctvom investovania do rentabilného rastu, inovácií a digitálnej transformácie našej spoločnosti. Našou ambíciou je stať sa pre našich zákazníkov celoživotným partnerom.“

Návrat na tlačové správy
Načítavanie