Poisťovňa Generali zaznamenala v súvislosti so snehovou kalamitou v uplynulých dňoch škody na majetku vo výške viac ako 110-tisíc EUR. Výška škôd sa v nasledujúcich dňoch pravdepodobne ešte navýši o ďalšie doteraz nenahlásené poistné udalosti.

Najviac poistných udalostí eviduje poisťovňa Generali v oblastiach, ktoré snehová kalamita postihla najsilnejšie – a teda zo severu Slovenska. „Najviac škôd na majetku nám nahlásili klienti zo žilinského kraja. Pomerne vysoký počet však zaznamenal aj bratislavský kraj. Ide najmä o škody na majetku spôsobené tiažou snehu, napríklad poškodené krovy striech, dažďové žľaby, preborený skleník či strhnuté oplotenie, ktoré nevydržalo nápor snehu,“ vysvetľuje Katarína Kukurová z poisťovne Generali. Práve tiaž snehu zapríčinila až 65 % nahlásených škôd z poistenia majetku. Z hľadiska tohto rizika je tohtoročná zima v porovnaní s minulou a predminulou výrazne škodovejšia.

Viaceré poistné udalosti však spôsobila aj povodeň a záplava či atmosférické zrážky, kedy topiaci sa sneh zapríčinil zatopenie strechy či pleseň na navlhnutých stenách. Zaznamenané boli aj poistné udalosti z dôvodu víchrice či búrlivého vetra.

Sneh a poľadovica skomplikovali aj cestnú dopravu. Poisťovni Generali boli hlásené početné poistné udalosti spôsobené šmykom a nedostatočným ubrzdením vozidiel z dôvodu námrazy a snehu na cestách. Kolízie končili najčastejšie stretom s iným vozidlom alebo nárazom do priekopy, múrikov, stĺpov či dopravných značiek.

Ako postupovať v prípade škody:

Ak je to možné, je potrebné zabrániť ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu spôsobenej škody. S odstraňovaním následkov alebo opravou je však nutné počkať do obhliadky poisťovne. Samozrejme, ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd skôr, ľudia to môžu urobiť. V takom prípade je však dôležité škodu dôkladne zdokumentovať, úplne postačia aj fotografie nafotené na smartfón. Odporúčame nafotiť aj každú zmenu, ktorú bol klient nútený urobiť, aby tak zabránil rozšíreniu škody. Vzniknutú škodu je potrebné nahlásiť do poisťovne.

Ako nahlásiť poistnú udalosť:

Poisťovňa Generali je klientom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni aj počas víkendov a sviatkov na telefónnom čísle 0850 111 117. Odporúčame klientom, aby poistnú udalosť nahlásili v čo najkratšom čase po jej vzniku, a to telefonicky, mailom, osobne na pobočke alebo prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne Generali.

 

Návrat na tlačové správy
Načítavanie