Určite sa už viacerí stretli na cestách s nepríjemnosťami, akými sú defekt, nedostatok paliva, uzamknutie kľúčov vo vozidle či vybitie batérie. Len málo ľudí ale vie, že aj takéto situácie preplácajú poisťovne v rámci asistenčných služieb.

Na svoju poisťovňu sa nemusíte obrátiť len v prípade škodovej udalosti. V rámci povinného zmluvného poistenia vám asistenčné služby podajú pomocnú ruku na cestách 24 hodín denne, 7 dní v týždni v tých najrôznejších situáciách. „Asistenčné služby zabezpečujú, napríklad odtiahnutie vozidla do servisu, poskytnutie náhradného vozidla, ubytovanie posádky v prípade nepojazdnosti vozidla, bezplatné dopravenie posádky do cieľovej stanice, prečerpanie nesprávne natankovaného paliva či právnu asistenciu pri prípadnej poistnej udalosti,“ vymenováva Marek Havriľák, vrchný riaditeľ úseku poistenia motorových vozidiel poisťovne Generali.

Asistenčné služby kryjú aj prípady, keď majiteľ auta stratí kľúče alebo si ich zabuchne vo vozidle. Vodičovi tak asistenčka zabezpečí otvorenie auta. Kryté sú aj situácie, kedy šofér natankuje do auta nesprávne palivo – napríklad do benzínového auta natankuje naftu a naopak. V takejto situácii asistenčné služby pre vodiča zabezpečia vyprázdnenie nádrže a prečerpanie nesprávneho paliva.

„Zaznamenávame aj prípady, keď vodičom na cestách jednoducho došlo palivo a bolo potrebné im ho priviezť. Aj s takýmito situáciami na cestách pomôžu asistenčné služby motorových vozidiel,“ vysvetľuje Marek Havriľák.

„Asistenčky“ ocenia vodiči aj v zime. Tie sú nápomocné aj v prípade, ak vodičovi v nádrži zamrzne palivo alebo v prípade, ak zostane majiteľ auta niekde „visieť“ po tom, ako sa mu vybije batéria.

V cene povinného zmluvného poistenia vozidla je zahrnutá aj pomoc v zahraničí. „V prípade potreby zorganizujeme a uhradíme opravu vozidla na mieste nehody, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu, úschovu nepojazdného vozidla či odtiahneme vozidlo do miesta trvalého bydliska poisteného, ak je zrejmé, že oprava bude trvať dlhšie ako 7 dní,“ dodáva Marek Havriľák. V prípade poistnej udalosti a nepojazdnosti vozidla zabezpečia asistenčné služby ubytovanie na dve noci v hodnote do 75 eur na noc. Samozrejmosťou je aj poskytnutie náhradného vozidla na tri dni. „V poisťovni Generali je v rámci asistenčných služieb krytý bez poplatku aj odvoz posádky do cieľa cesty, prípadne ubytovanie v hoteli tak, aby posádka mohla pokračovať do cieľa cesty náhradným vozidlom,“ vysvetľuje Marek Havriľák.

Klienti poisťovne Generali získavajú asistenčné služby zadarmo už v rámci základného balíka PZP. Navyše do 31. decembra 2018 majú klienti poisťovne Generali možnosť využiť výhodnú ponuku v rámci základného balíka pre vozidlá do 3,5 tony, a to pripoistenie úrazu dopravovaných osôb v cene PZP. Stačí, ak si v tomto termíne klient uzatvorí povinné zmluvné poistenie a každá osoba, ktorá nastúpi do jeho auta, je automaticky poistená pre prípad úrazu, a to aj vrátane vodiča. Toto pripoistenie kryje trvalé následky úrazu, dobu nevyhnutného liečenia po úraze a riziko smrti.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie