Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac

Prevencia je čoraz dôležitejšou témou, na ktorú je potrebné neustále upozorňovať. Svedčí o tom alarmujúci stav civilizačných ochorení spôsobených zlou životosprávou nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Poisťovňa Generali sa preto rozhodla ísť príkladom a spustiť dlhodobý prevenčný projekt Generali Balans, ktorý ľuďom poradí, ako nájsť tú správnu rovnováhu, a to nielen v oblasti zdravia.

Podľa prieskumov žije Slovák v plnom zdraví o takmer 5 rokov kratšie ako Rakúšan, či o 6 rokov menej oproti Španielovi. A to aj napriek faktu, že sa stredná dĺžka života obyvateľov Slovenska postupne zvyšuje, zostáva naďalej takmer o 4 roky kratšia ako je priemer Európskej únie. Takýto stav majú na svedomí najmä kardiovaskulárne ochorenia a rakovina, ktoré celkovo zapríčiňujú viac ako 70% úmrtí obyvateľov Slovenska.

Zhoršujúci sa zdravotný stav obyvateľstva sme zaznamenali aj v poisťovni Generali. Analýza dát poistných udalostí nám za posledných 5 rokov potvrdila zlú situáciu, najmä čo sa týka kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny, chorôb tráviacej a dýchacej sústavy. „Počas rokov 2012 až 2017 sme v rámci životného poistenia zaregistrovali, že najviac úmrtí našich klientov spôsobili kardiovaskulárne ochorenia (34%), pričom v 97% týchto prípadov bol príčinou smrti srdcový infarkt. Druhou najčastejšou príčinou úmrtí za posledných 5 rokov bola rakovina (13,2%) a u každého desiateho klienta spôsobilo úmrtie ochorenie dýchacej sústavy,“ uviedol Juraj Páleš, riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

Okrem toho sme zaregistrovali, že najviac našich klientov ochorelo na rakovinu – viac ako tretina poistných udalostí v rámci rizika závažné ochorenia bola v období posledných piatich rokov spôsobená práve nádorovým ochorením. Druhým najčastejším problémom našich klientov v rámci závažných ochorení boli ochorenia dýchacej sústavy (13,4%), nasledované kardiovaskulárnymi ochoreniami (10,6%), z ktorých sa najčastejšie vyskytol srdcový infarkt (77%).

Podľa uznávanej vedkyne a lekárky z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, doc. MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD., k stúpajúcemu trendu civilizačných ochorení významne prispieva zlý životný štýl, s nedostatkom pohybovej aktivity a s nesprávnymi stravovacími návykmi. Uvádza, že nedostatok pohybu a obezita zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri vzniku a náraste civilizačných ochorení, ku ktorým patria najmä kardiovaskulárne ochorenia, niektoré typy rakoviny, diabetes mellitus 2. typu a neurodegeneratívne ochorenia ako sú Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba. Tieto ochorenia sú zodpovedné za 65% celkovej úmrtnosti a bolo by možné im predísť včasnou diagnostikou a prevenciou. „Človek je skrátka živočích. A pohyb potrebuje nielen na transport z bodu A do bodu B, ale aj na zachovanie optimálnej zdatnosti, výkonnosti a zdravia. Pravidelná dávka dostatočne intenzívneho pohybu ako forma prevencie môže významne znížiť riziko tých najčastejších chronických ochorení, predĺžiť roky dožité v zdraví a zlepšiť kvalitu života,“ vysvetľuje doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Práve prevencia je oblasť, ktorá poisťovniam dáva priestor na vytvorenie užšieho kontaktu s klientom. Poisťovňa Generali je už dlhoročne oporou svojim klientom pri rôznych poistných udalostiach. Z jej dlhodobých skúseností vyplýva, že v mnohých prípadoch je možné škodám na majetku či živote predísť. Preto sa rozhodla, okrem riešenia poistných udalostí svojich klientov, prinášať aj dodatočný servis v podobe aktívneho vzdelávania v oblasti prevencie, a to pre všetkých.

Pre Generali ako proklientsky orientovanú poisťovňu nie je problematika prevencie žiadnou novinkou. „V poisťovni Generali sa prevenciou zaoberáme už dlhodobo. Pred niekoľkými rokmi sme na náš trh ako prvá a jediná poisťovňa uviedli produkt SOS Partner, ktorý odmeňuje vodičov za zodpovednú jazdu v podobe zľavy na poistnom, čím pomáhame predchádzať dopravným nehodám,“ hovorí Jana Hajdu, riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie poisťovne Generali.

Okrem toho je SOS Partner aj akýmsi ochrancom vodiča a posádky na cestách, ktorý v prípade dopravnej nehody dokáže privolať záchranné zložky. Počas prvých 7 mesiacov roka 2018 využil službu SOS Partner v prípade núdze viac ako každý desiaty vodič, ktorý má vo svojom vozidle nainštalované telematické zariadenie.

Aj medzinárodný prieskum Skupiny Generali potvrdil, že ľudia sa o tému prevencie zaujímajú a je pre nich dôležitá.

„Prostredníctvom prevenčného projektu Generali Balans sme spustili blog www.generalibalans.sk, kde chceme jednoduchou a prístupnou formou poukazovať na oblasti, ktoré sú dôležité z pohľadu prevencie a ochrany zdravia a majetku,“ vysvetľuje Jana Hajdu, riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie poisťovne Generali. Zároveň nezabúdame ani na našich zamestnancov, pre ktorých sme pripravili v rámci projektu Generali Balans pravidelné aktivity zamerané na prevenciu a podporu zdravého životného štýlu.

Blog Generali Balans je rozdelený do 5 sekcií – Zdravý tanier, Vitalita a pohyb, Cestovanie, Dobré tipy a Rozhovory. V rámci projektu Generali Balans spolupracujeme s inšpiratívnymi osobnosťami, influencermi, ktorí budú v týchto kategóriách pravidelne prispievať svojimi odporúčaniami a radami:

  • svoje tipy, ako sa zdravo stravovať, prezradí Natália Spišiaková (Zdravie na tanieri),
  • pohybu a vitalite sa bude venovať Janka Earl,
  • cestovateľské odporúčania budú prinášať Hanka a Jozef Orgonášovci (Cestujeme spolu),
  • a chýbať nebudú ani skvelé rady pre rodinu a domácnosť od Dobrožrútov Daniely a Matúša Zvalovcov.

 

 

Návrat na tlačové správy
Načítavanie