Svet sa veľmi rýchlo mení a zmeny, ktoré v poslednom období pozorujeme sa netýkajú iba technologických inovácií, ale aj zdravia a spôsobu života ľudí.

Za posledných 30 rokov pozorujeme nárast mnohých závažných ochorení. Na Slovensku ochorie ročne približne 30 000 ľudí na rakovinu, 22 000 na ischemickú chorobu srdca a 9 000 na cievnu mozgovú príhodu. Taktisto vidíme nárast rizikových tehotenstiev. V priebehu posledných 10 rokov vzrástol ich počet až o 10 000. S tým súvisí aj možná dĺžka hospitalizácie, ktorá sa v takýchto prípadoch môže vyšplhať až na niekoľko týždňov. Ignorovať a podceňovať nemôžeme ani oblasť duševného zdravia. Až 97 % invalidít majú na svedomí choroby a z toho sa medzi prvé 3 najčastejšie príčiny radia práve duševné poruchy a poruchy správania.

Poisťovňa Generali chce pre svojich klientov to najlepšie – aby boli chránení aj v situáciách, na ktoré pred niekoľkými rokmi ani nepomysleli. Preto prináša novinku, vďaka ktorej budú mať klienti so staršími zmluvami životného poistenia rovnaké výhody a krytie, ako noví klienti vstupujúci do poistenia teraz. Vybrané staršie zmluvy svojich klientov vylepší hneď vo dvoch krokoch. Takzvaným verejným prísľubom a tiež možnosťou aktualizácie poistenia na maximum.

Vďaka verejnému prísľubu sa niektorým klientom rozšíria poistné krytia automaticky a zadarmo. Týka sa to:

  • rozšírenia krytia rizika úrazu aj smrti v prípadoch, ktoré predtým neboli kryté,
  • zrušenia časového obmedzenia poistného plnenia pri hospitalizácii v dôsledku tehotenstva a pôrodu,
  • poskytnutia plnenia v prípade invalidity nad 70% aj v dôsledku duševnej choroby a poruchy správania,
  • vylepšenia definície 22 závažných ochorení.

O aktualizáciu na maximum musí klient požiadať, pričom tieto zmeny môžu mať vplyv na výšku poistného v závislosti od rozsahu aktualizácií.

  • Zmena pôvodného rizika na najnovšiu verziu je možná za zvýhodnených podmienok, čakacia doba či posúdenie zdravotného stavu sa vzťahujú len na nové krytia.
  • Možnosť rozšíriť krytie o tri nové diagnózy závažných ochorení – rakovinu in situ, angioplastiku a non-Q infarkt myokardu.
  • Možnosť vyššieho plnenia pri trvalých následkoch úrazu vylepšením progresie.

„V prípade životného poistenia, ktoré uzatvára klient na niekoľko rokov dopredu, je náročné nastaviť zmluvu tak, aby odzrkadľovala aktuálne dianie. Sme radi, že z našich inovácií budú čerpať výhody nielen noví klienti, ale aj tí, ktorí uzatvorili zmluvy v minulosti. Je pre nás dôležité, aby krytie našich klientov bolo dostatočné v každom momente. Sme radi, že sa nám podarilo rozšíriť niektoré krytia automaticky a že klienti si môžu upraviť zmluvu podľa aktuálnej potreby a s poskytnutím dostatočnej ochrany,“ povedala vrchná riaditeľka Úseku personálneho poistenia Alexandra Pavlovičová.

www.zivotnamaximum.sk

Návrat na tlačové správy
Načítavanie