Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac

Skupina Generali uzavrela rok 2016 s excelentnými výsledkami, ktoré potvrdzujú silu jej stratégie a efektívnosť jej implementácie. Prevádzkový výsledok dosiahol najlepšiu úroveň v histórii, a to tak vďaka výborným výsledkom v segmente životného poistenia, ako aj v segmente neživotného poistenia. Čistý zisk a dividendy sú na najlepšej úrovni za posledných 9 rokov.

Prevádzkový výsledok Skupiny dosiahol 4,830 mld eur, čo predstavuje medziročný nárast o 0,9 % vďaka zlepšeniam tak v segmente životného poistenia (+5,5 %), ako aj v segmente neživotného poistenia (+2,9 %).

Prevádzková rentabilita vlastného kapitálu, hlavný cieľ ziskovosti, dosiahla úroveň 13,5 %, čím tretíkrát v rade splnila strategický cieľ (>13%).

Vďaka zlepšeniam v prevádzkovom výkone dosiahol čistý zisk úroveň 2,081 mld eur, čo je 2,5% medziročný nárast. Tento rast čistého zisku sa dosiahol napriek nižším plánovaným realizovaným príjmom v súlade so stratégiou zachovania budúcej ziskovosti a je dôkazom kvality výsledkov.

Z pohľadu obchodu dosiahlo hrubé predpísané poistné 70,513 mld eur (- 3,9 %). V segmente neživotného poistenia došlo k zlepšeniu na 20,783 mld eur (+2, 1%) a potvrdil sa tak trend, ktorý sme sledovali už v priebehu roka, zatiaľ čo segment životného poistenia dosiahol úroveň 49,730 mld (-6,3 %), reflektujúc tak disciplinovaný prístup v produktoch, ktorého cieľom bola optimalizácia návratnosti investovaného kapitálu, ako aj aktuálny výkon finančných trhov.

Nová produkcia vyjadrená ročným poistným APE dosiahla 4,847 mld eur (-6,6 %). Vďaka efektívnej realizácii strategického plánu sa značne zlepšila hodnota nového obchodu (NBV) na úroveň 1,256 mld eur (+14,6%), ktorá bola poháňaná vyššou maržou nového obchodu (NBM) na úrovni 25,9 %.

Vďaka vyšším dividendám získaným zo všetkých hlavných trhov sa značne zvýšil čistý prevádzkový cash-flow – o 13% na úroveň 1,9 mld. eur.

„Naše vynikajúce výsledky dosiahnuté v roku 2016 potvrdzujú, že spoločnosť Generali je vedúcou spoločnosťou odvetvia pokiaľ ide o ziskovosť a výkon. Tieto výsledky sú dôkazom našej schopnosti plniť si záväzky. Prevádzkový výsledok a generovanie cash-flow dosiahli najvyššiu úroveň v histórii, pričom boli poháňané ďalšími zlepšeniami výkonu v rámci celej Skupiny. S ohľadom na naše vynikajúce výsledky a pevnú kapitálovú pozíciu Skupiny sme odporučili dividendu vo výške 0,80 €, čo predstavuje nárast o 11,1% oproti predchádzajúcemu roku,“ povedal CEO Skupiny Philippe Donnet.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie