Pre klientov tento krok znamená pohodlnejšie a rýchlejšie spracovanie zmluvy bez zbytočných „papierovačiek“.

Najväčšia spoločnosť v oblasti finančného sprostredkovania na Slovensku OVB Allfinanz Slovensko a. s. spúšťa od novembra v spolupráci s poisťovňou Generali biometrické podpisovanie zmlúv. Celý tok dokumentov od podpisu poistnej zmluvy až po jej doručenie poisťovni už bude po novom prebiehať výhradne elektronicky. Rovnako tak bude celá zmluvná dokumentácia k poistnej zmluve klientovi okamžite k dispozícii v elektronickej podobe. Elektronický podpis urýchli celý proces spracovania zmluvných dokumentov, zníži riziko chýb a významne aj spotrebu papiera.

OVB je na Slovensku dlhodobo lídrom v elektronizácii: elektronické uzatváranie zmlúv zaviedlo už v roku 2012 a do novembra tvoril počet elektronických zmlúv takmer polovicu produkcie. „V tomto roku pravdepodobne uzavrieme elektronicky viac ako 50 tisíc nových zmlúv. Výrazne nám v tom pomôže biometrický podpis, ktorý klientom prináša pohodlnejší spôsob uzavretia zmluvy. Klient podpíše všetky potrebné dokumenty so sprostredkovateľom na tablete. Tieto sa následne v zašifrovanej podobe odošlú na centrálne úložisko a klient následne dostane do e-mailovej schránky potvrdenie o uzavretom poistení či investícii,“ hovorí Jaroslav Vonkomer, predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko a. s. Okrem zrýchlenia celého procesu je výhodou aj menšia administratívna záťaž (zmluvy nie je potrebné prepisovať, resp. skenovať z papierového originálu), nižšia chybovosť, ako aj zníženie záťaže na životné prostredie vďaka úspore papiera.

Poisťovňa Generali si od biometrického podpisovania zmlúv sprostredkovaných OVB sľubuje najmä zjednodušenie procesu uzatvorenia poistenia. „Biometrický podpis možno považovať za prevratnú inováciu v poisťovníctve a v uzatváraní poistných zmlúv. Aj tento krok je výsledkom našej snahy prinášať klientom inovatívne riešenia, ktoré im uľahčia život a odbremenia ich od zbytočných byrokracií a prieťahov. Žijeme v rýchlej dobe, v ktorej si klient váži a oceňuje hlavne rýchlosť, pohodlnosť, flexibilitu a okamžité riešenia jeho potrieb. A preto aj vďaka biometrickému podpisu mu toto vieme poskytnúť, a tak pružne reagovať na jeho potreby. Takisto verím, že aj vďaka tejto inovácii sa naša spolupráca s OVB Allfinanz Slovensko ešte viac prehĺbi,“ hovorí Roman Juráš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali.

Pri biometrickom podpise zmluvy zaznamenáva softvér viac ako 200 rôznych údajov za sekundu, akými sú napríklad prítlak, sklon pera, ľah a zrýchlenie pera a mnohé ďalšie. Táto informácia sa zaznamená a uloží spolu s dokumentom v bezpečnej, zašifrovanej forme. Všetky dáta sa ukladajú na zabezpečenom biometrickom serveri a v prípade potreby systém overuje, či podpisy pochádzajú od rovnakého klienta. „Pre Softec sú riešenia, ktoré integrujú vlastnoručný digitálny podpis s biznis procesmi spoločnosti v súčasnosti jednou z dlhodobých priorít.“ dodáva Peter Varga, riaditeľ divízie poisťovacích a maklérskych systémov firmy Softec.

Digitálny podpis nie je prvým krokom OVB v elektronizácii služieb. Firma už viac ako rok využíva nový CRM systém pre pravidelné servisovanie klientov. CRM systém umožňuje finančným sprostredkovateľom ešte kvalitnejšie spravovať finančné portfólio každého klienta, keďže obsahuje prehľad všetkých zmlúv klienta a jeho rodiny. Vďaka CRM dokáže OVB reagovať napríklad na legislatívne zmeny a upozorniť klientov včas na potrebnú úpravu ich finančného portfólia. „Na Slovensku pôsobíme už viac ako 22 rokov. Za tento čas sme si získali dôveru takmer 1 milióna klientov. Biometrický podpis a CRM nám dnes umožňujú budovať ich majetok a starať sa o ich financie a ešte efektívnejšie a rýchlejšie reagovať na zmeny, z ktorých môžu čerpať úžitok,“ dopĺňa Vonkomer.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie