Od 1. marca dochádza v predstavenstve Generali poisťovňa, a.s. Bratislava k zmene. Igor Palkovič bude vymenovaný za nového námestníka generálneho riaditeľa pre Rezort Financií a zároveň za člena predstavenstva.*

Juraj Jurčík, doterajší námestník Rezortu Financií a člen predstavenstva, prevezme od 1. marca riadenie Rezortu Obchodu.

Igor Palkovič nastupuje do poisťovne Generali z medzinárodnej spoločnosti KPMG, kde pôsobil na pozícii Audit Director. Igor Palkovič má viac ako dvadsaťročné skúsenosti v audite, účtovníctve a poradenstve so zameraním a širokou expertízou v poisťovníctve. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Juraj Jurčík má v poisťovníctve rozsiahle a dlhoročné skúsenosti na manažérskej úrovni. V skupine Generali pôsobí od roku 1997, kde pracoval na mnohých riadicich pozíciách na Slovensku i v zahraničí. Od roku 2013 riadi Rezort Financií v Generali Poisťovňa, a. s. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii získal titul Master of Business Administration v odbore strategický manažment.

„Zmeny v predstavenstve našej poisťovne potvrdzujú ambície poisťovne Generali posilňovať svoju pozíciu na slovenskom trhu. Igor Palkovič a Juraj Jurčík svojimi dlhoročnými skúsenosťami z finančného sektora prispejú k dosiahnutiu tohto cieľa”, uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali Roman Juráš.

*Poznámka: Vymenovanie za člena predstavenstva podlieha schváleniu regulačných orgánov

 

 

Návrat na tlačové správy
Načítavanie