Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Bratislava, 18.6.2009 – S letným obdobím prichádza sezóna dovoleniek a tiež sezóna cestovného poistenia, ako aj poistných udalostí, ktoré s ním súvisia. Zo štatistík poisťovne Generali Slovensko vyplýva, že počet poistných udalostí medziročne vzrástol o 24%, pričom celkové poistné plnenie vyplatené za rok 2008 bolo vo výške 40 000 € (viac než 1,2mil. Sk). Miesta, odkiaľ boli škody hlásené najčastejšie, kopírujú štatistiky najnavštevovanejších destinácií Slovákov, ktorými sú Chorvátsko, Grécko, Bulharsko a Egypt.

Najčastejšie hlásenými škodami boli infekcie horných dýchacích ciest (angína, zápal priedušiek, zápal ucha), úrazy (rany, pomliaždeniny, zlomeniny, úrazy kĺbov, hlavy, podvrtnutia), gastrointestinálne problémy (zvracanie, hnačky, zápal žalúdka). Skupinu najfrekventovanejších prípadov uzatvárajú akútne ošetrenia u stomatológa, urologické problémy, rôzne alergie, srdcové a cievne potiaže, poškodenie alebo strata batožiny. Ďalšiu kategóriu tvoria škody, ktoré dovolenkári spôsobia iným osobám na majetku a zdraví. V roku 2008 bolo celkovo hlásených 40 takýchto prípadov s plnením vo výške 5 311 € (160 000 Sk), pričom počet škôd môže byť vyšší, keďže ich klienti do poisťovne častokrát nenahlásia.

Cena základného poistenia liečebných nákladov v rámci Európy sa u nás pohybuje na úrovni 0,85 € (25,61 Sk) na deň a v rámci Sveta 1,59 € (47,90 Sk) na deň, čo pri krytí liečebných nákladov až do výšky 200 000 € (6 025 200 Sk) predstavuje niekoľkonásobnú návratnosť investície.

V uvedenej tabuľke uvádzame popisy najčastejšie hlásených prípadov zo zahraničia:

Popis prípadu Náklady na ošetrenie Cena základného poistenia liečebných nákladov
Ošetrenie zlomeniny dolnej končatiny v Chorvátsku 300 €
(9037,80 Sk)
0,85 € (25,61 Sk) na deň
Ošetrenie poranenia chodidla ježkom v Grécku 120 € – 200 €
(3615,12 – 6025,20 Sk)
0,85 € (25,61 Sk) na deň
Liečba bronchitídy a s tým súvisiace ošetrenie v Bulharsku Ošetrenie podvrtnutia kolena v Bulharsku 70 € – 300 €
(2108,82 – 9037,80 Sk) 300 €
(9037,80 Sk)
0,85 € (25,61 Sk) na deň
Žalúdočné problémy, hnačky, zvracanie spojené s ošetrením v Egypte 150 € – 200 €
(4518,90 – 6025,20 Sk)
0,85 € (25,61 Sk) na deň

Poisťovňa Generali Slovensko určite odporúča klientom pripoistiť si napr. poškodenie batožiny, zodpovednosť za spôsobenú škodu iným osobám, stornovanie zájazdu či nevydarenú dovolenku.

Rovnako ako iným typom poistenia ani cestovnému poisteniu sa nevyhýbajú pokusy o poistné podvody, napríklad jedným z nich je prípad klientky, ktorá v priebehu dovolenky v Chorvátsku nahlásila vykradnutie batožiny. Pri opise uviedla, že jej boli odcudzené zlaté prstene a náramky, šperky značky Swarowski, náramkové hodinky, ako aj starožitný náhrdelník – pamiatka po starej mame v celkovej hodnote 1 450 € (cca. 44 000 Sk). Tento prípad bol prešetrovaný, nakoľko nie je bežné dávať si do batožiny veci takéhoto charakteru a v takom počte.

Z prípadov našich klientov vyberáme:

  • Najtragickejším prípadom z cestovného poistenia je úmrtie klienta, ktorý dostal infarkt počas dovolenky vo Švajčiarsku. Z uzatvoreného cestovného poistenia boli vykryté náklady na prevoz telesných pozostatkov na Slovensko, ako aj iné náklady súvisiace s touto udalosťou.
  • Ďalším prípadom bola hospitalizácia klientky s podozrením na zápal srdcového svalu počas jej dovolenky v Dominikánskej republike. Nevyhnutné vyšetrenia ukázali akútny zápal močových ciest a ochorenie žalúdka, pričom náklady spojené s ošetrením a nutnými úkonmi dosiahli výšku takmer 8 000 € (cca. 241 000 Sk).
  • Počas okružnej plavby v Chorvátsku si klient spôsobil úraz pri zoskoku z lode tak, že narazil hlavou na skalu, ktorú si predtým pod hladinou nevšimol. Náklady na jeho liečbu boli 680 € (cca. 20 500 Sk).
Návrat na tlačové správy
Načítavanie