Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac
Rok 2011 prináša so sebou niekoľko nových udalostí, ktoré výrazne ovplyvnia vývoj poisťovníctva na Slovensku v najbližšom období.

 

Podľa očakávaní Generali Slovensko bude v oblasti neživotného poistenia pokračovať nepriaznivý trhový vývoj z posledných rokov pri poisťovaní áut, ktorý je dlhodobo neudržateľný. Naopak, pri poisťovaní majetku tu bude tendencia zvyšujúceho sa záujmu, otázkou však bude, ako ovplyvní tento segment vláda. Spolu s vyššou vôľou poistiť sa príde k tlaku na zníženie cien. Trh so životným poistením sa v predpise pri bežne platenom poistení trocha zrýchli napriek doznievajúcej recesii. „Na slovenskom trhu má poisťovníctvo stále potenciál rastu. Dokazujú to jednak ukazovatele ako objem poistného verzus HDP, ktorý je na Slovensku niekoľkonásobne nižší, ako západných krajinách EÚ,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali Slovensko Vladimír Bezděk s tým, že objem rastu je možný aj napriek ekonomickej recesii.

Na Slovensku sa v tomto roku znova otvára téma dôchodkového systému a rovnako je diskutovaná aj v Česku. Podľa Vladimíra Bezděka, experta na dôchodky, je výhodou, že Slovensko našlo odvahu pustiť sa do reformy celého dôchodkového systému, na rozdiel od Českej republiky, kde sa o tom doteraz stále len diskutuje. Upozorňuje však aj na niekoľko negatív slovenského dôchodkového systému. Podľa Vladimíra Bezděka sa ukazuje ako obtiažne udržateľné optikou deficitu Sociálnej poisťovne súčasné rozdelenie sadzby 18 % na 9 % sporenie a 9 % odvod. Poukazuje tiež na vysoké poplatky znižujúce výnos klienta pri sporení na dôchodok. „Je správne, že sa slovenská vláda rozhodla, aby mladí, ktorí sa prvýkrát zamestnajú, opäť povinne vstúpili do II. piliera,“ dodal. Ľudia by však nemali staviť len na jednu kartu, ale zaistiť si dostatok financií na dôchodok aj prostredníctvom životného poistenia, či inej formy finančného zabezpečenia.

Ďalšou výraznou udalosťou, ktorou sa začnú poisťovne tento rok čiastočne zaoberať, je smernica európskeho parlamentu Solvency II, ktorú je potrebné implementovať v členských štátoch EÚ do konca roka 2012. Ide o novú koncepciu dohľadu nad poisťovňami a v rámci nej o rizikovo orientované posúdenie celkovej solventnosti na základe trojpilierového konceptu. Jej výsledkom môže byť, že silné poisťovne budú ešte silnejšie a po jej efektívnom zapracovaní budú svoje pôsobenie hodnotiť optikou kapitálu potrebného na krytie rizík. Zavedenie smernice Solvency II však bude náročné na kapacity a IT technológie. Už teraz je na pracovnom trhu EÚ nedostatok príslušných odborníkov, najmä aktuárov a aktuárskych risk manažérov. Implementácia môže byť obzvlášť náročná pre poisťovne, ktoré nemajú silné holdingové zázemie. Dopad na klienta bude zrejme dvojsečný: predpokladá sa, že zdražejú produkty, ktoré obsahujú opcie a garancie a sú uzatvorené na dlhšiu dobu, ale na druhej strane je systém navrhnutý tak, aby chránil klientov, keďže sa zníži pravdepodobnosť, že sa poisťovne dostanú do finančných problémov. Pre poistný trh to môže znamenať, že príde k vlne spájaní a akvizícií a požiadavky na kapitál môžu spôsobiť, že sa niektoré poisťovne stanú len pobočkami.

Poisťovníctvo bude v roku 2011 ovplyvnené aj udalosťami z minulého roka, kedy povodne a záplavy spôsobili na Slovensku najväčšie škody za posledných 20 rokov, čo sa týka rozsahu poistného plnenia. Poisťovňa Generali Slovensko vyplatila škody vo výške viac ako 7,52 mil. eur. Podľa marketingového prieskumu uskutočnenom na klientoch poisťovne Generali Slovensko, pod vplyvom správ o povodniach a zničených domoch si mnoho ľudí začalo uvedomovať potrebu poistenia majetku, resp. jeho revíziu. Tento trend odzrkadľujú aj štatistiky. V roku 2010 si 56 % klientov poisťovne Generali Slovensko dojednalo k poisteniu nehnuteľnosti aj poistenie domácnosti. V poistení majetku – nehnuteľností aj domácností zaznamenala poisťovňa Generali Slovensko 28 %-ný medziročný nárast v počte novej produkcie.

Pri likvidácii škôd po povodniach sa poisťovňa Generali Slovensko najčastejšie stretávala s problémom podpoistenosti, na ktorú pravidelne upozorňuje prostredníctvom médií, s nepoistenými domácnosťami a nekrytím všetkých rizík.

Avšak najväčším problémom, na ktorý chce Generali Slovensko v súčasnosti poukázať, je vinkulácia* poistiek v prospech banky pri hypotekárnych úveroch. Problém spočíva v tom, že keď si klient kupuje hypotéku, podmienkou je uzavrieť poistnú zmluvu na dom alebo byt. Pri množstve poplatkov, ktoré kúpu hypotéky sprevádzajú, sa stáva, že klient sa poistí len do výšky dlžnej sumy voči banke, aby platil čo najmenej. Klienti si tak často zamieňajú skutočnú hodnotu ich nehnuteľnosti s výškou čerpaného úveru z banky, čo však takmer nikdy nie je 100 % z hodnoty nehnuteľnosti. Napríklad nehnuteľnosť si kúpi za 100-tisíc eur, polovicu zaplatí z vlastných zdrojov a poistenie si dojedná len do výšky 50-tisíc eur, ktoré dlží banke. Často sa tiež stáva, že klient podcení situáciu a nepoistí si všetky riziká. Z tohto dôvodu odporúčame vždy také poistenie, aby si klient vedel zabezpečiť náhradné bývanie, keď príde k totálnej škode na nehnuteľnosti. Jedným z najväčších prípadov, čo sa týka vinkulácie v prospech banky, ktoré sme zaznamenali pri likvidácii, sa stal v Nižnej Myšli, keď statik nariadil zbúranie celého domu, ktorý poškodili povodne a zosuvy pôdy.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie