Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovňa Generali Slovensko eviduje v súvislosti so živelnými udalosťami za posledné dva roky škody na kultúrnych pamiatkach Červený Kameň, Bojnický zámok, Zvolenský zámok a Krásna Hôrka. Najväčšie poistné udalosti spôsobili živly. Zatiaľ čo víchrica a požiar zničili dva hrady, na zámkoch poškodili silné mrazy potrubia.

Výber poistných udalostí na kultúrnych pamiatkach v Generali Slovensko:
V apríli 2011 víchrica strhla medenú strechu na hrade Červený kameň. Výška škody sa vyšplhala na 250-tisíc EUR.

Vo februári tohto roka spôsobili extrémne silné mrazy prasknutie tlakového potrubia priamo na Bojnickom zámku, v dôsledku čoho zatiekli omietky a maľovky. Predpokladaná výška škody je približne 12-tisíc EUR.

V rovnakom období spôsobili silné mrazy aj dve poistné udalosti na Zvolenskom zámku, kde prasklo odpadové potrubie na nádvorí. Vznikla tak škoda vo výške približne 10-tisíc EUR.

Najväčšiu škodu na kultúrnej pamiatke spôsobil marcový požiar hradu Krásna Hôrka s odhadovanou výškou škody 8 mil. eur.

Majitelia nehnuteľností sa často mylne domnievajú, že bezpečnostnými opatreniami, elektronickou či fyzickou ochranou dokážu zabrániť mnohým škodám. Pri niektorých prípadoch je síce možné uvedeným spôsobom znížiť riziko vzniku škody, avšak čo sa týka živelných udalostí, škodám v tejto chvíli nie je možné jednoznačne zabrániť. Vzhľadom na klimatické zmeny prejavujúce sa aj na území Slovenska zaznamenávame v posledných rokoch škody častejšie a v úplne inom rozsahu ako v minulosti. Ide najmä o prudké a ničivé búrky a víchrice, prívalové dažde, povodne, záplavy, tiaže snehu, ľadové povodne, extrémne silné mrazy a pod. Miera investície do bezpečnostných opatrení proti týmto rizikám, ak ich je vôbec možné prijať, je podstatne vyššia ako v prípade ceny poistenia.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie