Poisťovňa Generali eviduje v súvislosti s nedeľňajším požiarom zaparkovaných vozidiel pri kúpalisku Vincov les prvé poistné udalosti. Škodu na zničených vozidlách nahlásili z havarijného poistenia zatiaľ traja klienti, pričom výšku škody odhadujeme na 40 000 eur. Prinášame informácie, ako v prípade požiaru auta postupovať, aby bola likvidácia škody čo najrýchlejšie ukončená a klient dostal čo najskôr náhradu škody.Všetky živelné riziká vrátane požiaru kryje havarijné poistenie. Je dôležité upozorniť, že povinné zmluvné poistenie (PZP) sa vzťahuje len na škody, ktoré spôsobí vodič prevádzkou motorového vozidla inému účastníkovi cestnej premávky. To znamená, že PZP nekryje živelné škody.

Motoristom, ktorým poškodil vozidlo požiar, odporúčame:

1. Bezodkladne nahlásiť škodu do poisťovne (telefonicky na 0850 111 117, e-mailom na registracia.sk@generali.com, písomne poštou alebo osobne na pobočke.

2. Pri hlásení poistnej udalosti klient uvedie, kde sa vozidlo nachádza a poisťovňa následne vykoná obhliadku poškodeného, resp. zničeného vozidla.

3. K riešeniu škody je potrebné predložiť hlásenie polície a ukončenie šetrenia hasičov s určením príčiny požiaru. O ďalšom postupe a potrebných dokladoch bude klienta individuálne informovať poisťovňa po nahlásení škody.

Vo všeobecnosti platí, že šancu získať náhradu škody majú aj majitelia vozidiel bez havarijného poistenia. Ide však o prípady, keď sa preukáže zavinenie požiaru treťou osobou, vtedy má poškodený nárok na náhradu škody od vinníka.

Ako prevenciu proti požiaru vozidla v letnom období odporúčame:

– neparkovať na suchej tráve a v blízkosti mimoriadne horľavých látok,

– nenechávať vo vozidle vysoko horľavé predmety, od ktorých môže vzniknúť požiar (napr. zapaľovače a pod.).

Poisťovňa Generali v minulosti zaznamenala prípad, keď klient prevážal v luxusnom Mercedese triedy M počas extrémne teplého letného dňa veľké množstvo domáceho alkoholu. Po tom, čo automobil odstavil na slnku, alkohol sa vznietil a požiar znehodnotil kompletný interiér vozidla vrátane koženého čalúnenia a elektrickej kabeláže. Škoda dosiahla výšku niekoľko desiatok tisíc eur.

 

Návrat na tlačové správy
Načítavanie