Bratislava, 29.6.2009 – Od piatku minulého týždňa v súvislosti s búrkami sprevádzanými prívalovými dažďami, krupobitím a silným vetrom bolo do poisťovne Generali Slovensko k dnešnému dňu do 14.00 hod. nahlásených 71 poistných udalostí s odhadovanou výškou poistnej rezervy 42 500 € (1 280 355 Sk), pričom počet hlásení o vzniknutých škodách sa bude pravdepodobne naďalej zvyšovať.

Najviac hlásení je zo Šarišských Michalian, Veľkého Šariša, Rabče. Najčastejšie hlásenými škodami z týchto oblastí sú odtrhnuté strechy, poškodené okná a zatečené steny domov, zaplavené prízemia, garáže a pivnice. Evidujeme aj prípad zásahu bleskom, následkom čoho zhorel počítač a televízor.

Spomedzi nahlásených škôd je zatiaľ najvyššou škoda na miestnej škole v obci Šarišské Michaľany, jej odhadovaná výška je 6000 € (180 756 Sk). Vo Veľkom Šariši evidujeme škodu za cca. 5000 € (150 630 Sk) na dome, kde bola odtrhnutá časť plechovej strechy.

Okrem škôd na majetku občanov boli do poisťovne Generali Slovensko v súvislosti s víkendovou víchricou a krupobitím hlásené aj rozsiahle škody v poľnohospodárstve. V priebehu dopoludňajších hodín bolo nahlásených 70 poškodených parciel s poľnohospodárskymi plodinami, a to hlavne na východnom Slovensku.

Rozsah škôd spôsobených živelnými udalosťami nie je na Slovensku v súčasnosti tak veľký ako v susednej Českej republike. Najväčšia česká poisťovňa – Česká pojišťovna, ktorá je spolu s poisťovňou Generali Slovensko súčasťou medzinárodnej poisťovacej skupiny Generali PPF Holding, eviduje k dnešnému dňu na území Českej republiky škody v predpokladanej výške 400 mil. českých korún (viac ako 14 mil. €).

Niekoľko rád poisťovne Generali Slovensko ako postupovať v prípade vzniku škody:

Poistnú udalosť je dôležité nahlásiť v čo najkratšom čase po jej vzniku a to telefonicky na čísle 0850 111 117, písomne na e-mailovú adresu registracia.oks@gsl.sk alebo poštou na adresu Plynárenská ul. č.7, 824 79 Bratislava. Klient môže prípadne navštíviť pobočku poisťovne Generali Slovensko.

V prípade poškodenia majetku je potrebné počkať s odstraňovaním následkov alebo opravou poškodenej veci do vykonania obhliadky technikom poisťovne Generali Slovensko. Ak je nevyhnutné zo závažných hygienických alebo bezpečnostných dôvodov začať s odstraňovaním škôd skôr, potrebná bude preukázateľná dokumentácia o vzniku o rozsahu škody. Pri odstraňovaní škôd je dôležité zabezpečiť, aby sa rozsah a následky poistných udalostí ďalej zväčšovali.

Postup:

  • veci roztriediť na zničené a poškodené (podľa situácie buď ponechať na pôvodnom mieste až do obhliadky technikom poisťovne alebo uložiť na miesto, ktoré zabráni ich ďalšiemu poškodeniu)
  • vyhotoviť fotodokumentáciu zničených a poškodených vecí (ak je to možné)
  • vytvoriť zoznam poškodených a zničených vecí s uvedením ich popisu, nadobúdacej ceny a veku (s podpisom a dátumom vyhotovenia)
  • vytvoriť zoznam zachraňovacích prác a ďalších činností (s podpisom a dátumom vyhotovenia)
Návrat na tlačové správy
Načítavanie